Voorzitter van de PvdA Werkgroep Patiënt Centraal.
Laatste opinie
9 jan 2017
S&D-artikel