Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop coordineert bij de Wiardi Beckman Stichting het onderzoek Van Waarde Lokaal, naar de veranderingen in de zorg en rondom werk als gevolg van de decentralisatie van de verzorgingsstaat naar de gemeenten. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA en retorica aan Northwestern University Chicago. Eerder werkte ze als freelance journalist en eindredacteur.
Telefoon: 
070 262 9721
Email: 
Laatste opinie