Klara Boonstra

Klara Boonstra is sinds 1 januari 2017 directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Tevens was zij beleidsjurist bij de vakcentrale FNV en is zij verbonden aan de VU als hoogleraar internationaal sociaal recht.