Paul Beer, de

Paul de Beer (1957) is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam, mede-directeur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Hij is tevens als research fellow aan de WBS verbonden.
Telefoon: 
070 262 9720