Bart Tromp (1944) was een prominent academicus in de sociologie en politicologie en tevens PvdA-ideoloog. Jarenlang verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven werd hij in 1982 benoemd tot hoofddocent bij de vakgroep politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook was hij vanaf 1990 bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vervulde meerdere bestuursfuncties in de PvdA, zoals lokaal in Eindhoven en tussen 1979 en 1985 als lid van het landelijk partijbestuur. Op zijn naam staan ontelbare publicaties waaronder een biografie van Karl Marx die in 1983 werd uitgegeven. Tevens was Tromp vaste columnist voor Het Parool (vanaf 1979) en Elsevier (vanaf 2001). Vanaf april 1978 was hij lid van de redactie van Socialisme & Democratie bij de Wiardi Beckmanstichting (WBS), waarvoor hij onder andere invulling gaf aan de boekenrubriek en veel beschouwingen, analyses, columns en boekessays schreef. Ook was hij initiator van Het Jaarboek voor het democratisch socialisme, oorspronkelijk een uitgave van de Arbeiderspers dat sinds 1982 mede wordt uitgegeven door de WBS. Bart Tromp overleed op 20 juni 2007.
Laatste opinie
1 apr 2007
S&D-artikel
1 mrt 2007
S&D-artikel
1 feb 2007
S&D-artikel
1 dec 2006
S&D-artikel