Commissie Schrijver

Deze commissie, onder leiding van senator Nico Schrijver, is in begin 2011 ingesteld om een conceptresolutie op te stellen over het Nederlands buitenland beleid in tijden van mondialisering, en hierover het debat te voeren met iedereen die iets heeft met progressieve internationale politiek. De commissie bestaat naast de voorzitter uit Monika Sie Dhian Ho (vice-voorzitter), Marije Laffeber, Jan Pronk, Jan Marinus Wiersma, Frans Bieckmann, Jan Gruiters, Rolph van der Hoeven, Bert Koenders, Marit Maij, Kati Piri (secretaris), Heleen Tromp en Frans Timmermans. Ko Colijn, Heleen de Coninck en Arie van der Hek zijn nauw betrokken als adviseurs van de commissie.