Monika Sie Dhian Ho

Monika Sie Dhian Ho (1967) was directeur van de Wiardi Beckman Stichting en is per 1 juli 2016 directeur van instituut Clingendael. Ze heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceerde politicologie aan de EUR en Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit Leiden. Voordat ze bij de WBS kwam werken, was zij als onderzoeker/ projectleider verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Laatste opinie
12 aug 2016
Overige
29 sep 2014
S&D-artikel
23 jul 2014
Overige
28 mei 2014
S&D-artikel
28 mei 2014
S&D-artikel