Mark Elchardus

Mark Elchardus is een Vlaams hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek is gericht op de cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening. Hij kijkt daarbij naar de recente ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en denkwijzen in uiteenlopende domeinen. De rol van het onderwijs en de media worden daarbij bestudeerd, evenals de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen voor de politiek en het sociaal beleid.
Laatste opinie
5 mei 2016
Overige
22 mei 2013
S&D-artikel
1 feb 2012
S&D-artikel
4 apr 2011
Opiniërend artikel
1 apr 2010
S&D-artikel