WBS Europafonds

Het WBS-Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie weer op gang te brengen en te stimuleren. Tot een jaar of tien, vijftien geleden kende links een levendige discussie over internationale en Europese samenwerking. Deze discussie is door de huidige, naar binnen gerichtheid van het politieke systeem verstomd. De activiteiten van het fonds willen deze tendens tegengaan en zijn erop gericht de sociaal-democratie weer ‘Voorbij de Waterlinie’ (Rapport Van Traa, 1996) te brengen. U kunt contact opnemen met het WBS-Europafonds door een bericht te sturen aan Annelies Pilon (apilon@wbs.nl).
Laatste opinie