Hans Wansink

Hans Wansink (1954) is redacteur van de Volkskrant. Sinds 2010 is hij als research fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Hij is tevens medewerker van het Brussels dagblad De Standaard. Van 1988 tot 1990 was hij medewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Wansink rondde zijn WBS-werk af met een rapport over onderwijspolitiek: Een school om te kiezen. Wansink is verder onder andere werkzaam geweest als plaatsvervangend hoofdredacteur van Intermediair, redacteur onderwijs van NRC Handelsblad, politiek verslaggever bij het weekblad Haagse Post, medewerker publiciteit bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en als gecommitteerde bij eindexamens aan de School voor de Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Zijn doctoraalexamen geschiedenis deed hij in 1980 bij prof. J.C. Boogman aan de Universiteit Utrecht. In 2004 promoveerde Wansink aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de maatschappij- en gedragswetenschappen op het proefschrift De erfenis van Fortuyn. De Nederlandse democratie na de opstand van de kiezers. Hans Wansink ontving op 28 juni 2006 de Anne Vondeling Prijs voor politieke journalistiek 2005. Hij publiceerde eind april 2010 met Sheila Sitalsing, econoom en (parlementair) journalist, De kiezer heeft altijd gelijk. Tijd voor change in Den Haag (Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2010).
Telefoon: 
070 262 9720
Laatste opinie
1 sep 2011
S&D-artikel
1 mrt 2011
S&D-artikel
1 dec 2010
S&D-artikel
1 apr 2004
S&D-artikel
1 mrt 2004
S&D-artikel