Hoe een illiberaal en regressief Europa tegengaan?