Alle publicaties

 • S&D-artikel
  7 sep 2017

  De PvdA staat, wil ze overleven, voor een grote opgave. Zij moet de komende jaren haar positie heroveren, de positie van een betekenisvolle, brede sociaal-democratische partij. Een partij met een helder doel: het opnieuw centraal stellen van arbeid als leidend beginsel in strategie en programma.

 • S&D-artikel
  7 sep 2017

  Verworvenheden als de representatieve democratie, serieus openbaar bestuur en een verantwoordelijke overheid komen in het nauw nu steeds meer lokale politici ruim baan maken voor ‘burgerkracht’ en ‘burgermacht’. Annemarie Kok beschouwt de PvdA-ers Jacques Wallage en Ronald Plasterk als hoofdwegbereiders van deze in haar ogen onzalige ontwikkeling.

 • S&D
  1 sep 2017

  Redactioneel, Kern
  Column, Menno Hurenkamp, Nou jij, Jeroen!

  Annemarie Kok, Klaar met politiek. Het participatie-evangelie van Wallage en Plasterk
  Hugo Priemus, Grondslagen woonbeleid 2017–2021

  PvdA, hoe nu verder? (II)
  Philip van Praag, Dit zijn de kernthema’s
  Wim Meijer & Margriet van Lith, Maak je naam waar, PvdA

  Red de zeggenschap van de technocratie
  Meike Bokhorst & Menno Hurenkamp, Introductie
  Meike Bokhorst, Politieke voorkeur voor sociale zeggenschap

 • S&D
  13 jul 2017

  Redactioneel Na Depla
  Column Paul de Beer Bescherm burgers tegen globalisering

  Over de grens Annelies Pilon (tekst) en Werry Crone (fotoreportage)

  PvdA, hoe nu verder?
  Ruud Koole Gezelligheid is goed, vertrouwen is beter
  Paul Kalma Ontwaak, sociaal-democraat!
  Sarah de Lange Waarom oude witte mannen niet genoeg zijn en een volksbeweging nodig is
  Kees Aarts De PvdA en de verkiezingen van 2017
  Matthijs Rooduijn Linkse samenwerking of het festival van de gemiste kansen

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Mijn zoon laat me de kaart zien, een ontploffing aan wandelingen. ‘Maak jij deze maar’, zegt hij, ‘deze is wel te doen’. We staan op een camping in Stavelot (Ardennen), waar hij deze zomer kampeert. Ik ben een etmaal zijn gast, hij wil dat ik wandel. Ik heb de hond bij me, het is een Weimaraner, hij is 12 jaar oud. Meestal zijn het kleine mannetjes met hoeden die zo’n hond hebben (Plasterk), of VPRO-managers met een Saab in cabriolet- uitvoering, maar soms zie je ze ook in het gezelschap van gewone mensen. Wat ik eigen- aardig vind, is de gewoonte om de hond met zeven te vermenigvuldigen.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Vraag je af hoe het kan dat hoogopgeleide kiezers met een hoog inkomen stemmen voor een verzorgingsstaat, maar dat laag- opgeleide, minder kansrijke burgers zich daar juist van afkeren.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Het bestaansrecht van de sociaaldemocratie is de verbinding tussen hoger opgeleiden en la- ger opgeleiden, tussen intellectuelen en wer- kers, tussen nieuwkomers en achterblijvers. Die verbinding komt niet tot stand door ho- cuspocus maar door intelligente publieke voorzieningen die weer gebaseerd zijn op ro- buuste overtuigingen – let wel, geen ‘dure’ voorzieningen of ‘hoge’ uitkeringen maar re- gelingen die zorgen dat zieken beter worden, werkzoekenden aan de slag komen en dat wie niet mee kan, toch met opgeheven hoofd zijn medeburgers aan kan kijken.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  A perfect storm’, zo wordt de situatie waarin Europa zich momenteel bevindt wel omschre- ven. Deze Engelse uitdrukking sluit goed aan bij de schok die de uitkomst van het referen- dum over een Brexit teweeg heeft gebracht. Na de eurocrisis, de Oekraïne-crisis en de vluchtelingencrisis, alle op zichzelf al ingrij- pend genoeg, kwam daar dit existentiële mo- ment bij: nog niet eerder had de bevolking van een lidstaat in meerderheid aangegeven de Europese Unie te willen verlaten. Zouden meer landen deze door het Verdrag van Lissabon (2009) geschapen mogelijkheid van uittreden willen aangrijpen?

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Het schijnbaar vanzelfsprekend verbond tussen de joodse gemeenschap en de sociaal-democratie is verdwenen. Hoe komt dat en wat betekent het voor de nabije toekomst?

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Op 1 februari jongstleden debatteerde de Tweede Kamer over het voorstel voor een par- lementaire enquête over de invoering van de euro, ook wel bekend als de ‘peuro’. Het voor- stel ging gepaard met stevige taal van initiatiefnemer Thierry Baudet: ‘Open de euro- doofpot. Verschaf inzicht in deze grandioze misser’. In eerdere stukken waren Baudet en zijn mede-initiatiefnemers milder. Het ging hen niet om het aanwijzen van schuldigen, maar om verdiepen en zo ‘tot inzicht en oplos- singen te komen’. Gezien de aanhoudende problemen in de Eurozone leek dat geen slecht idee.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Ideologische verschillen moet je niet willen overbruggen, daarvan profiteren populisten en splinterpartijen. Paul Tang pleit voor een verhaal over sociale rechtvaardigheid met harde aanvallen op populisme en een fel pleidooi voor Europa.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  De problemen van Europa en de Arabische regio zijn ondeelbaar en onhoudbaar zonder gezamenlijke oplossingen. Het vergt machtspolitiek én dialoog om de angst van Europese burgers voor verlies van identiteit en bestaanszekerheid serieus te nemen, zonder de frustratie van de Arabische bevolking over de toegenomen ongelijkheid en uitzichtloosheid te veronachtzamen.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Europa wordt geteisterd door crises, maar het geloof van het publiek dat er oplossingen vandaan kunnen komen is klein. Het antwoord van de PvdA zou moeten zijn: in woord en gebaar laten zien wat je bedoelt met eerlijk delen.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Verandering komt niet door linkse samenwerking. Ook het gedachtengoed en de interne partijorganisatie moeten herzien worden. Het leren begrijpen van jongere generaties is hierin cruciaal.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  Nederland was nooit echt links, maar deze verkiezingen waren een serieuze rechtse overwinning. Herstelde welvaart, angst voor het vreemde en gebrek aan links profiel om die twee in een positief verhaal te vertalen, grepen op een ongelukkige manier in elkaar. Nog nooit was links over de hele linie zo klein. Het is veel te gemakkelijk om dat af te doen met een verwijzing naar de ongelukkige coalitie van de PvdA met de VVD, of met een verwijzing naar een rommelige campagne.

 • S&D-artikel
  13 jul 2017

  De neiging om wat je onaangenaam vindt niet serieus te nemen is algemeen. Dat onaangena- me gaat immers vaak gewoon over. Ook in po- litiek en samenleving ontstaan er bewegingen die als moerasgas naar boven komen borrelen, en dan wegwaaien. Dat is in een lang leven zo vaak het geval dat je, ook als ervaren waarne- mer, soms niet in de gaten hebt wanneer het om uitzonderingen gaat.

 • Overig
  20 jun 2017
 • Jaarverslag
  20 jun 2017
 • Boek
  8 jun 2017

  De nieuwste publicatie van de Wiardi Beckman Stichting Over de Grens - De vluchtelingencrisis als reality-test zoomt in op de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis. Alle schakels van de ‘migratieketen’ komen aan bod. De oorlog in Syrië, de bizarre dictatuur in Eritrea, de smokkelroutes in West-Afrika. Er wordt gekeken naar de omstreden ‘opvang in de regio’ en naar hoe Europa gefaald heeft aan haar buitengrenzen. Met desastreuze humanitaire gevolgen.

 • Boek
  24 apr 2017

  Onze planeet staat op het spel. De politiek kan niet alleen het tij ten goede keren, maar ze heeft wel een duidelijke opdracht. Zich breed maken, niet gokken op de goede wil van sommige ondernemers of de bereidheid van bewuste burgers, maar sturen op betere wetten en betere regels. Waarom en hoe, daarover schrijven in dit handboek voor rood-groene politiek onderzoekers, ondernemers en strategen, van jong tot oud, maar allemaal ervaren en geëngageerd.

  Redactie: Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor

 • S&D
  1 apr 2017

  Redactioneel Verlies

  Column
  Menno Hurenkamp, Nestgeur uit een spuitbus

  Tweede Kamerverkiezingen 2017
  Wimar Bolhuis, Vanuit de oppositie bouwen aan een moderne sociaal-democratie
  Dirk-Jan van Baar, Niet hip of sexy, maar noodzakelijk

 • S&D-artikel
  1 apr 2017

  Er spreekt zo veel onmacht uit de PvdA over de eigen bestaansgrond, dat je er bang van wordt. In deze tijden van globalisering en flexwerk is sociale zekerheid onmisbaar.

 • S&D-artikel
  7 mrt 2017

  Harry Boumeester en Kees Dol - Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrekkers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de hypotheek. Zeker ten tijde van een crisis, wanneer financiële instellingen hun criteria voor hypotheekverstrekking aanscherpen, wordt de drempel tot de koopsector nog hoger voor flexwerkers.

 • S&D-artikel
  6 feb 2017

  Bert Ummelen - Als levensmoeheid gaat gelden als een bijverschijnsel van ouderdom, zullen dan vragen over een samenleving waarin zoveel ouderen dood willen niet minder urgent worden? Sociaal-democraten moeten op hun hoede zijn als het autonome individu op het schild wordt gehesen.