Alle publicaties

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Het regeerakkoord zou geen referendum overleefd hebben

  Paul Bordewijk - Het is noodzakelijk dat politieke partijen en het parlement ook via directe wegen met het electoraat praten. Populisme en democratie horen bij elkaar. Maar wanneer de PvdA zich uitlevert aan het bindend referendum maakt ze het te bont.

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Jurriaan Fransman en Job van Amerongen - Sinds het woord participatiesamenleving voor het eerst viel, lijkt het einde van de verzorgingsstaat in zicht. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Misschien is dit slechts een nieuw begin.

 • Jaarboek WBS
  8 nov 2016

  Europa was een project van hoop, maar vandaag hapert het. Burgers zijn ontevreden over de reactie op de financiële crisis en op de vluchtelingencrisis, en aarzelen of het mogelijk is om het beleid van de Europese instituties bij te sturen in de richting van meer financiële stabiliteit, bestaanszekerheid en goed werk.

 • S&D-artikel
  6 nov 2016

  Marijke Linthorst - De Brexit heeft aangetoond dat Europa socialer moet. Als dat niet op Europees niveau verwezenlijkt kan worden, is het aan nationale overheden om in te grijpen.

  In 1978 studeerde ik af op een scriptie met de titel: Fiscale en budgettaire aspecten van de Europese integratie. Ik onderzocht onder andere de verschillende belastingstelsels in de Europese Gemeenschap (toen nog bestaande uit zes landen). Die liepen nogal uiteen.

 • S&D-artikel
  3 nov 2016

  Tom Eijsbouts - De Brexit-stem is onderdeel geworden van een in kracht toenemende storm gericht op het westerse politieke en maatschappelijke centrum. Na de stommiteiten en de kater van het referendum krabbelt de Britse regering onder leiding van Theresa May verrassend snel weer op. Door het opeisen van de volle verantwoordelijk-heid bestrijdt May de splijtende krachten van populisme en regeringsonmacht. Daar kan men elders in Europa wat van leren.

 • Rapport
  6 okt 2016

  Een studie van Arie de Jong op basis van eerdere decentralisaties om de drie grote operaties van 1 januari 2015 beter te kunnen begrijpen.

  Lees hieronder de e-publicatie:

  Decentralisatie in Nederland

 • S&D-artikel
  22 sep 2016

  Fabian Dekker - Het aantal zzp’ers en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in Nederland groeit. De arbeidsmarkt flexibiliseert gestaag. Hoe om te gaan met de schaduwzijden van deze flexibilisering?

  Het is onmiskenbaar dat de Nederlandse arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Guy Ryder, voorzitter van internationale arbeidsorganisatie ILO, beschouwt Nederland zelfs als de meest flexibele economie van Europa. Met de toegenomen flexibilisering van arbeidscontracten tekenen zich echter schaduwzijden af, die vragen om een beleidsrespons.

 • S&D-artikel
  11 sep 2016

  A.L. Snijders - Reinier Vink woonde in dezelfde straat als ik en was even oud. Ik beleefde niets, maar hij had familie in Indië en vertelde verhalen over hun plantages en hun reizen naar Holland. Van hem hoorde ik niet alleen voor het eerst over het Suezkanaal, maar hij vertelde ook het vreemde verhaal over zwemmende bedelaars, die naar de muntjes doken die door de verwende Europese reizigers in het water werden gegooid.

 • S&D-artikel
  7 sep 2016

  Nik Jan de Boer - Dat het vertrek van de Britten negatieve consequenties heeft voor de EU en het VK, is een behoorlijk understatement. De vraag is nu of deze dreun ook een wake-upcall voor links betekent. Een ander en sociaal Europa kan, maar dan moet het roer wel om.

 • S&D
  5 sep 2016

  Redactioneel
  Komkommertijd

  Column
  Menno Hurenkamp - Onafhankelijk ?
  Ruud Koole - Clinton, Sanders & de interne partijdemocratie
  Jaco Dagevos & Arend Odé - Gemeenten volop aan de slag met integratie statushouders

  De WWZ in de strijd tegen flexibilisering
  Fabian Dekker - Flexibilisering: geen tijd te verliezen
  Willem Bouwens - Een jaar WWZ: de tussenstand

  Brexit: tussen hoop, verbazing & ontluistering
  Nik Jan de Boer - Uit de puinhopen van de Brexit een sociaal Europa
  Marijke Linthorst - De noodzaak van een Europa van waarden

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Ruud Koole - Na de tumultueus verlopen Democratische Conventie en de ‘endorsement’ van Bernie Sanders lijken de rijen weer gesloten. De gezamenlijke strijd tegen Donald Trump kan echter niet verhullen dat ook de Democratische Partij tot op het bot verdeeld is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Wie dacht rustig van een welverdiende vakantie te gaan genieten, kwam deze zomer bedrogen uit. De ene schok was nog niet verwerkt of de andere opdoffer volgde. S&D is er het blad niet naar om de kop in het zand te steken en de redactie ging op zoek naar antwoorden.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Menno Hurenkamp - Een arts onderzoekt de oorontsteking van mijn zoon. Ik brabbel ondertussen wat Bahasa Indonesia: ‘Weet u, mijn moeder is hier geboren, op deze plek.’ ‘O, is ze Indonesisch?’ ‘Nee, ze is Nederlands, het ziekenhuis was toen nog Nederlands.’ Dat klinkt opeens als een poging zijn ziekenhuis te claimen, maar de man haalt zijn schouders op. Zoals ook de socioloog die ons door Bandung leidt weinig geeft om het koloniale verleden. Hij ziet er ook na aandringen niks dubbelzinnigs in met Hollanders langs de huizen te lopen waar ooit bezetters van zijn land woonden.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Arie de Jong - Veel sociaal-democraten zien decentralisatie als wondermiddel: dichter bij de burger, goedkoper en minder bureaucratie. Soms is het inderdaad de beste optie, maar vaak ook niet. Onderken dat, maak van decentralisatie geen doel op zich en gebruik het alleen als de sociaal-democratie ermee gediend is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Leni Beukema & Ivo Kuijpers - Paul de Beer schreef in S&D 2016/2 dat de cao’s ook in de 21ste eeuw nog relevant zullen zijn. Klopt, maar dan zijn er wel aanpassingen nodig.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Willem Bouwens - Het stokpaardje van minister Lodewijk Asscher, de Wet werk en zekerheid, ligt behoorlijk onder vuur. De wet zou averechts werken en moet volgens velen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Hoewel er zeker verbetering mogelijk is, gaat dit bikkelharde oordeel voorbij aan de realiteit. Ten opzichte van de oude wetgeving is de WWZ absoluut een verbetering.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Jaco Dagevos & Arend Odé - Nu de opvang van vluchtelingen redelijk op orde is en veel gemeenten opgelucht ademhalen, dient het volgende vraagstuk zich alweer aan: de integratie van de statushouders. Hoewel succes allerminst gegarandeerd is, lijken de vijf grote steden het goede pad gekozen te hebben.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Tom Blickman - Cannabis mag in Nederland wel verkocht, maar niet geteeld worden. Volgens een onderzoek van Motivaction is 70 % van de Nederlanders voor regulering van de cannabisteelt. De vraag is natuurlijk of dit gezien alle internationale afspraken wel mogelijk is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  A.L. Snijders - Ik schrijf graag over kleine realiteit, een man die op een zomeravond onder een boom naar muziek van Rachmaninoff luistert, of een jonge vrouw die in een stationsrestauratie een afscheidsbrief aan haar ontrouwe minnaar schrijft. Dat zijn mijn onderwerpen.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Tom van der Meer - De schoonheidsprijs verdient het referendum van 6 april niet, met dank aan een misplaatste opkomstdrempel en een verhitte campagne met meer verdachtmakingen dan uitwisseling van argumenten. Toch is het referendum nuttig in onze representatieve democratie.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Faiza Oulahsen - De Transatlantic Trade and Investment Partnership, beter bekend als TTIP, moet het grootste vrijhandelsverdrag ooit worden. Volgens de onderhandelaars vergemakkelijkt het verdrag de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en wordt daarmee de handel tussen beide continenten bevorderd.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Cor Trompetter - De snelheid waarmee de decentralisaties erdoorheen zijn gejast in combinatie met de bezuinigingen hebben gezorgd voor een valse start: gemeenten weten niet hoe ze aan de vraag kunnen voldoen en burgers vrezen minder zorg. Het positieve uitgangspunt van de gemeente als eerste aanspreekpunt is daarmee naar de achtergrond verdreven. Dat is meer dan jammer, want juist sociaal-democraten moeten deze verschuiving omarmen.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  A.L. Snijders - Ik herinner me een ruzie met een hooggeleerde juridische dame, die mij een en ander kwalijk nam. Ik schreef haar een brief die niet direct iets met ons conflict te maken had, maar die haar via een omweg misschien wijzer zou maken. Ik schreef dat er acht extreme situaties zijn die je in moeilijkheden kunnen brengen: schoonheid, baard, lengte, dikte, kracht, charme, moed, durf.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Met een leiderschapsverkiezing in aantocht zal het de PvdA voorlopig even niet aan aandacht ontbreken. Aan de oppervlakte lijkt de keus te zijn tussen het belonen van vier jaar stabiliteit (Diederik Samsom), het inzetten op een agenda van werk en participatie (Lodewijk Asscher) of een agenda van binding en integratie (Ahmed Aboutaleb) — en misschien nog anderen die zich nu in de coulissen schuilhouden. Maar daarachter schuilt een agenda die zich weinig aantrekt van welke lijsttrekker dan ook. Daarover gaat deze S&D.