Alle publicaties

 • S&D-artikel
  7 sep 2016

  Nik Jan de Boer - Dat het vertrek van de Britten negatieve consequenties heeft voor de EU en het VK, is een behoorlijk understatement. De vraag is nu of deze dreun ook een wake-upcall voor links betekent. Een ander en sociaal Europa kan, maar dan moet het roer wel om.

 • S&D
  5 sep 2016

  Redactioneel
  Komkommertijd

  Column
  Menno Hurenkamp - Onafhankelijk ?
  Ruud Koole - Clinton, Sanders & de interne partijdemocratie
  Jaco Dagevos & Arend Odé - Gemeenten volop aan de slag met integratie statushouders

  De WWZ in de strijd tegen flexibilisering
  Fabian Dekker - Flexibilisering: geen tijd te verliezen
  Willem Bouwens - Een jaar WWZ: de tussenstand

  Brexit: tussen hoop, verbazing & ontluistering
  Nik Jan de Boer - Uit de puinhopen van de Brexit een sociaal Europa
  Marijke Linthorst - De noodzaak van een Europa van waarden

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Ruud Koole - Na de tumultueus verlopen Democratische Conventie en de ‘endorsement’ van Bernie Sanders lijken de rijen weer gesloten. De gezamenlijke strijd tegen Donald Trump kan echter niet verhullen dat ook de Democratische Partij tot op het bot verdeeld is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Wie dacht rustig van een welverdiende vakantie te gaan genieten, kwam deze zomer bedrogen uit. De ene schok was nog niet verwerkt of de andere opdoffer volgde. S&D is er het blad niet naar om de kop in het zand te steken en de redactie ging op zoek naar antwoorden.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Menno Hurenkamp - Een arts onderzoekt de oorontsteking van mijn zoon. Ik brabbel ondertussen wat Bahasa Indonesia: ‘Weet u, mijn moeder is hier geboren, op deze plek.’ ‘O, is ze Indonesisch?’ ‘Nee, ze is Nederlands, het ziekenhuis was toen nog Nederlands.’ Dat klinkt opeens als een poging zijn ziekenhuis te claimen, maar de man haalt zijn schouders op. Zoals ook de socioloog die ons door Bandung leidt weinig geeft om het koloniale verleden. Hij ziet er ook na aandringen niks dubbelzinnigs in met Hollanders langs de huizen te lopen waar ooit bezetters van zijn land woonden.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Arie de Jong - Veel sociaal-democraten zien decentralisatie als wondermiddel: dichter bij de burger, goedkoper en minder bureaucratie. Soms is het inderdaad de beste optie, maar vaak ook niet. Onderken dat, maak van decentralisatie geen doel op zich en gebruik het alleen als de sociaal-democratie ermee gediend is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Leni Beukema & Ivo Kuijpers - Paul de Beer schreef in S&D 2016/2 dat de cao’s ook in de 21ste eeuw nog relevant zullen zijn. Klopt, maar dan zijn er wel aanpassingen nodig.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Willem Bouwens - Het stokpaardje van minister Lodewijk Asscher, de Wet werk en zekerheid, ligt behoorlijk onder vuur. De wet zou averechts werken en moet volgens velen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Hoewel er zeker verbetering mogelijk is, gaat dit bikkelharde oordeel voorbij aan de realiteit. Ten opzichte van de oude wetgeving is de WWZ absoluut een verbetering.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Jaco Dagevos & Arend Odé - Nu de opvang van vluchtelingen redelijk op orde is en veel gemeenten opgelucht ademhalen, dient het volgende vraagstuk zich alweer aan: de integratie van de statushouders. Hoewel succes allerminst gegarandeerd is, lijken de vijf grote steden het goede pad gekozen te hebben.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  Tom Blickman - Cannabis mag in Nederland wel verkocht, maar niet geteeld worden. Volgens een onderzoek van Motivaction is 70 % van de Nederlanders voor regulering van de cannabisteelt. De vraag is natuurlijk of dit gezien alle internationale afspraken wel mogelijk is.

 • S&D-artikel
  5 sep 2016

  A.L. Snijders - Ik schrijf graag over kleine realiteit, een man die op een zomeravond onder een boom naar muziek van Rachmaninoff luistert, of een jonge vrouw die in een stationsrestauratie een afscheidsbrief aan haar ontrouwe minnaar schrijft. Dat zijn mijn onderwerpen.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Tom van der Meer - De schoonheidsprijs verdient het referendum van 6 april niet, met dank aan een misplaatste opkomstdrempel en een verhitte campagne met meer verdachtmakingen dan uitwisseling van argumenten. Toch is het referendum nuttig in onze representatieve democratie.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Faiza Oulahsen - De Transatlantic Trade and Investment Partnership, beter bekend als TTIP, moet het grootste vrijhandelsverdrag ooit worden. Volgens de onderhandelaars vergemakkelijkt het verdrag de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en wordt daarmee de handel tussen beide continenten bevorderd.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Cor Trompetter - De snelheid waarmee de decentralisaties erdoorheen zijn gejast in combinatie met de bezuinigingen hebben gezorgd voor een valse start: gemeenten weten niet hoe ze aan de vraag kunnen voldoen en burgers vrezen minder zorg. Het positieve uitgangspunt van de gemeente als eerste aanspreekpunt is daarmee naar de achtergrond verdreven. Dat is meer dan jammer, want juist sociaal-democraten moeten deze verschuiving omarmen.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  A.L. Snijders - Ik herinner me een ruzie met een hooggeleerde juridische dame, die mij een en ander kwalijk nam. Ik schreef haar een brief die niet direct iets met ons conflict te maken had, maar die haar via een omweg misschien wijzer zou maken. Ik schreef dat er acht extreme situaties zijn die je in moeilijkheden kunnen brengen: schoonheid, baard, lengte, dikte, kracht, charme, moed, durf.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Met een leiderschapsverkiezing in aantocht zal het de PvdA voorlopig even niet aan aandacht ontbreken. Aan de oppervlakte lijkt de keus te zijn tussen het belonen van vier jaar stabiliteit (Diederik Samsom), het inzetten op een agenda van werk en participatie (Lodewijk Asscher) of een agenda van binding en integratie (Ahmed Aboutaleb) — en misschien nog anderen die zich nu in de coulissen schuilhouden. Maar daarachter schuilt een agenda die zich weinig aantrekt van welke lijsttrekker dan ook. Daarover gaat deze S&D.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Meike Bokhorst - Toen ik tien jaar geleden als pas afgestudeerde filosoof in dienst kwam op de directie wetgeving van het ministerie van Justitie kreeg ik in mijn takenpakket ‘het contact met de samenleving’. Al snel leerde ik dat Het Bureau van J.J. Voskuil de voertaal voor ingewijden was en dat ambtenaren geregeld de draak staken met hun eigen wereldvreemdheid.

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Willem Banning en de grenzen tussen religie en politiek

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Flip de Kam - De Panama Papers onderstrepen dat Nederland een ‘doorsluisland’ is dat zich leent voor grensoverschrijdend, op belastingbesparing gericht trapezewerk. Ondanks recente internationale initiatieven is het nog allesbehalve zeker dat het gebruik van belastingparadijzen de komende jaren effectief wordt aangepakt. Nederland zou het voortouw kunnen nemen door eenzijdig zijn rol als belastingparadijs uit de draaiboeken van agressieve ‘tax planners’ te schrappen. Dat gaat wel banen en economische groei kosten. Willen wij die prijs betalen?

 • S&D-artikel
  22 aug 2016

  Marit Maij - Erdogan lapt de liberale democratische rechtsstaat steeds meer aan zijn laars, constateerde Joost Lagendijk in S&D 2015 / 6 al. Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd: net als vele andere journalisten werd columniste Ebru Umar opgepakt, terwijl Turkse parlementariërs hun onschendbaarheid verloren. Toch zullen we moeten blijven praten: voor de vluchtelingen, de Turken die wél verandering willen en niet te vergeten onszelf.

 • S&D-artikel
  15 aug 2016

  Marijke Linthorst - Het Nederlandse onderwijs ligt onder vuur. In april constateerde de Onderwijsinspectie dat kinderen van laagopgeleide ouders een lager advies krijgen dan even slimme kinderen van hoogopgeleide ouders. Het leidde tot grote verontwaardiging, ook bij politici.

 • S&D-artikel
  15 aug 2016

  Marjolein Moorman - Geld is het probleem niet. De gemeente Amsterdam pompt nog steeds miljoenen in het onderwijs. Alleen komen die investeringen vooral ten goede aan excellente leerlingen, niet toevallig vaak kinderen van hoogopgeleide ouders. Ondertussen houdt het college van B&W de ogen gesloten voor de toenemende kansenongelijkheid, want ja: daar zijn de schoolbesturen immers verantwoordelijk voor.

 • S&D-artikel
  19 jul 2016

  De redactie werd bestookt met suggesties voor het programma voor de komende verkiezingen. Een paar redacteuren dachten dat het wel nuttig zou zijn daar iets aan toe te voegen. En toen vroegen we nog wat mensen. Waar moet de sociaal-democratie over gaan in 2017? De beste ideeën nemen we hier op.

 • S&D
  13 jul 2016

  Redactioneel
  Aan inspiratie geen gebrek

  Column
  Meike Bokhorst - Meer zeggenschap van burgers over regelgeving

  Flip de Kam - Belastingparadijs Nederland : de weg naar het einde

  De groeiende ongelijkheid in het onderwijs — deel 2
  Marijke Linthorst - Het onderwijs schreeuwt om differentiatie
  Marjolein Moorman - Het ideaal van Theo Thijssen raakt steeds verder uit zicht

  Ideeën voor de verkiezingen
  Arbeidsmarkt
  Paul de Beer - Een arbeidsmarkt die echt werkt