Alle publicaties

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Bas van Drooge - DZB, het sociale werkbedrijf en re-integratiebedrijf van Leiden, is een bruisende organisatie die dit jaar draait zonder gemeentelijke subsidie. Het geheim? Slim ondernemerschap.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Willem Westerhoven - Zijn leven lang heeft hij gewerkt, tot hij een beroerte kreeg. Daarna kwam Willem Westerhoven niet meer aan de slag. Nu heeft hij beschut werk bij DZB in Leiden. Dat bevalt goed, en hij heeft een salaris. Dat is belangrijk voor hem.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Ahmed Abdillahi - Drie banen heeft Ahmed Abdillahi. Hij is krantenbezorger, postbezorger en magazijn-medewerker. Wat hij het liefste wil? Een vaste baan. Fulltime. Hard werken geen bezwaar.

  ‘Ik ben Ahmed Abdillahi. In het dagelijks leven werk ik als krantenbezorger en postbezorger. En eens in de zoveel tijd ben ik oproepkracht in een magazijn. Waar ik het graag over wil hebben is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Omdat ik en vele anderen slachtoffer zijn van de toename van deeltijdwerken, tijdelijke contracten en slechte arbeidsvoorwaarden.

 • S&D-artikel
  24 apr 2016

  Nik de Boer - Wanneer de tweegradendoelstelling van Parijs niet wordt gehaald, heeft dat catastrofale gevolgen. Het kabinet moet daarom van de rechtbank in Den Haag meer doen om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Hoewel het een goede zaak is als die reductie plaatsvindt, is het terecht dat het kabinet (met de PvdA) hiertegen in beroep gaat. Het is aan de politiek om beleid te maken, niet aan de rechter.

 • S&D-artikel
  21 apr 2016

  A.L. Snijders - Drie keer heb ik iemand ontmoet die in een Facel Vega reed, een grote Franse sportauto die als ik me goed herinner duurder was dan een Rolls-Royce. De eerste was een man met wie mijn vader handel dreef. Hij had twee eigenaardigheden: hij droeg altijd dunne leren handschoenen waarbij hij zijn ringen over de vingers had geschoven.

 • S&D-artikel
  20 apr 2016

  Ruud Koole - De PvdA is inmiddels zeventig jaar oud, maar staat er getuige de opiniepeilingen en laatste verkiezingsuitslagen beroerd voor. Over de oorzaken daarvan valt veel te zeggen, maar tegelijk is de noodzaak van de sociaal-democratie groter dan ooit.

 • S&D-artikel
  20 apr 2016

  Op de kop af zeventig jaar geleden zag de PvdA het levenslicht. Een project van hoop en optimisme. Ondanks de teleurstelling over het mislukken van de Doorbraak kijken we met een zekere weemoed terug naar die dagen. De AOW van Drees, de onbevangenheid van Nieuw Links en het premierschap van Den Uyl — die tijden komen nooit meer terug.

 • S&D-artikel
  20 apr 2016

  Nanda Oudejans - Het is een treurige misvatting dat we er al zijn als we vluchtelingen beschermen tegen oorlog, geweld en mensenrechten-schendingen. Wie vlucht, verliest zijn rechtsbescherming, maar bovenal zijn thuis. Het bieden van toekomstperspectief is daarom een noodzakelijk onderdeel van de vluchtelingenopvang. Dat wordt door politici als Samsom en Azmani maar al te gemakkelijk vergeten.

 • S&D-artikel
  15 apr 2016

  Paul de Beer - Sinds de globalisering in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan haar opmars begon, is met enige regelmaat het einde van de natiestaat aangekondigd. Zo schreef Jean-Marie Guéhenno in 1993 het veelbesproken La fin de la démocratie. Als gevolg van de toenemende internationale verwevenheid van landen zouden landsgrenzen vervagen en waren nationale staten steeds minder in staat een eigen, democratisch gelegitimeerde koers te varen.

 • S&D-artikel
  12 apr 2016

  Jaap Dronkers, Louise Elffers, Sjoerd Karsten, Rolf van der Velden, Herman van de Werfhorst - De politiek houdt discussie over het onderwijs af, kopschuw geworden door bijvoorbeeld het debacle van de basisvorming. Die bescheidenheid biedt ouders, schoolbesturen en andere deel-belangen ruim baan. Daardoor rukt de ongelijkheid op. Ook zonder het stelsel op de kop te zetten kunnen onterechte verschillen in onderwijsuitkomsten bestreden worden. Dat is de uitkomst van een langjarig vergelijkend onderzoek.

 • S&D-artikel
  11 apr 2016

  Henk te Velde - Als de PvdA de afgelopen zeventig jaar iets tot traditie heeft gemaakt, is het wel heimwee naar de gloriedagen, onvrede over de huidige koers en pessimisme over de toekomst. Drees, Den Uyl en Schaefer — daarna was het niet veel soeps. Jammer, want juist nu liggen er kansen: het einde van het neoliberale tijdperk lijkt nabij en met ijzersterke burgemeesters kan de sociaal-democratie op lokaal niveau worden uitgedragen.

 • S&D-artikel
  11 apr 2016

  Ben Crum - Monnets aloude recept van Europese crises beantwoorden met verdere integratie lijkt uitgewerkt. Het leidt niet tot meer, maar tot een verdeelder Europa. Toch zet Duitsland, daarin gesteund door de Commissie, bij zowel de euro- als de vluchtelingencrisis in op meer Europese regels en minder handelingsvrijheid voor de lidstaten.

 • S&D-artikel
  29 mrt 2016

  Heleen de Coninck - Het klimaatakkoord is historisch, zeker. Taboedoorbrekend, dat ook. Maar helaas ook erg vrijblijvend. Het staat landen vrij om zelf de ambitieuze doelen vorm te geven. Voor Nederland is ‘meer’ het toverwoord: méér doen om de eigen uitstoot te verminderen en méér ondersteuning aan ontwikkelingslanden geven. Alleen zo zal Parijs een keerpunt blijken te zijn.

 • Overig
  22 mrt 2016

  Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Zie: www.vanwaardelokaal.nl

 • S&D-artikel
  17 mrt 2016

  Tom Eijsbouts - Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne leidt tot vele vormen van antipolitiek, zoals moralisme, messianisme en commercialisme. Een nog niet goed ontdekte vorm is tekstualisme: fixatie op de tekst van het akkoord als laatste waarheid en beoordelingsgrond ervan.

  Het is moeilijk te zeggen wat erger is aan het referendum over het akkoord met Oekraïne: de angst van het kabinet-Rutte-Asscher om de eigen Europese besluiten voor het volk te verdedigen of het feit dat wij de regering haar lafhartigheid niet kunnen aanrekenen.

 • S&D-artikel
  10 mrt 2016

  Over collectief geheugenverlies in Nederland en de overwinning van de jaren zestig

 • S&D-artikel
  5 mrt 2016

  Bert Ummelen - Niet vaak zal zo lang zijn uitgekeken naar zo weinig nieuws. Of het nieuws moet zijn dat een advies aan de regering over een ethische kwestie met een prominente liberale denker als naamgever door confessionele partijen is ontvangen als manna uit de hemel.

 • S&D
  4 mrt 2016

  Redactioneel
  Prozac

  Column
  Paul de Beer - Het einde van de nationale politiek

  Ben Crum - Een stapje terug: Europa, de euro- en de vluchtelingencrisis

  Jan Willem Duyvendak - Zijn we dan niet altijd al modern geweest? — Over collectief geheugenverlies in Nederland en de overwinning van de jaren zestig

  Nanda Oudejans - Vluchtelingenbescherming behelst meer dan het opzetten van wat tenten in de regio

  Oekraïne, het referendum & de onderbuik
  Marc Jansen - Oekraïne: verdeeld, maar niet verscheurd

 • S&D-artikel
  4 mrt 2016

  Marc Jansen - Oekraïne heeft nog veel problemen te overwinnen, maar het in Nederland populaire beeld dat het land uit elkaar valt door meningsverschillen klopt niet. Wel heeft het alle denkbare steun nodig om iets van zijn gebrekkige instituties te maken.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Marnix Krop - In een vuistdikke biografie komt Maarten van Traa naar voren als een hartstochtelijk politicus. Een manier van politiek bedrijven die onder het pragmatische ‘paars’ amper uit de verf kwam.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Tom Eijsbouts - De laatste tijd lijkt het ook voor sociaal-democraten bon ton om het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 te bekritiseren: volkomen achterhaald en in tijden van hoge nood bovendien onuitvoerbaar. Wie op die manier aan de fundamenten van het vluchtelingenrecht zaagt, draagt echter — weliswaar onbedoeld — bij aan het ongure xenofobe klimaat waar rechtspopulisten zo wel bij varen.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Louis de Bruin, Eugène Loos, Jan Willem Sap & Liane den Haan - In de Volkskrant van 15 oktober jl. deed een foto denken aan het slachten van de kip met de gouden eieren: staatssecretaris Wiebes van Financiën die het einde van de ‘blauwe envelop’ aankondigt door een taartversie daarvan aan te snijden. Maar leuker dan dat gaat de staatssecretaris het niet maken. Wel goedkoper — voor de fiscus wel te verstaan.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Bertus Mulder - Het kabinet geeft 5 miljard terug aan de belastingbetaler. En tezelfdertijd gaan geplande bezuinigingen gewoon door. Een man een man, een woord een woord! Door de merkwaardige uitruil bij de kabinetsformatie zet de regeringspartij VVD haar stempel op de verdere afbraak van de publieke omroep, houdt de PvdA haar mond en wordt het Nederlandse omroepbestel steeds meer afhankelijk van particuliere adverteerders.

 • S&D-artikel
  25 feb 2016

  Voormalig PvdA-fractievoorzitter en toenmalig burgemeester van Kerkrade, Thijs Wöltgens, stelde in het WBS Jaarboek van 1996 voor om Nederland maar bij Duitsland te voegen. Zijn argument was dat we economisch allang een deel van de bondsrepubliek waren, vergelijkbaar met Noordrijn-Westfalen. Er is zelfs discussie mogelijk over de vraag of Nederland als deelstaat van de BRD niet meer invloed in Europa zou hebben dan nu als een van de vele landen van de Europese Unie.