Alle publicaties

 • S&D-artikel
  15 aug 2016

  Marjolein Moorman - Geld is het probleem niet. De gemeente Amsterdam pompt nog steeds miljoenen in het onderwijs. Alleen komen die investeringen vooral ten goede aan excellente leerlingen, niet toevallig vaak kinderen van hoogopgeleide ouders. Ondertussen houdt het college van B&W de ogen gesloten voor de toenemende kansenongelijkheid, want ja: daar zijn de schoolbesturen immers verantwoordelijk voor.

 • S&D-artikel
  19 jul 2016

  De redactie werd bestookt met suggesties voor het programma voor de komende verkiezingen. Een paar redacteuren dachten dat het wel nuttig zou zijn daar iets aan toe te voegen. En toen vroegen we nog wat mensen. Waar moet de sociaal-democratie over gaan in 2017? De beste ideeën nemen we hier op.

 • S&D
  13 jul 2016

  Redactioneel
  Aan inspiratie geen gebrek

  Column
  Meike Bokhorst - Meer zeggenschap van burgers over regelgeving

  Flip de Kam - Belastingparadijs Nederland : de weg naar het einde

  De groeiende ongelijkheid in het onderwijs — deel 2
  Marijke Linthorst - Het onderwijs schreeuwt om differentiatie
  Marjolein Moorman - Het ideaal van Theo Thijssen raakt steeds verder uit zicht

  Ideeën voor de verkiezingen
  Arbeidsmarkt
  Paul de Beer - Een arbeidsmarkt die echt werkt

 • Overig
  12 jul 2016

  Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Zie: www.vanwaardelokaal.nl

 • Overig
  11 jul 2016

  De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming.

  We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld, en leggen we naast beschikbaar onderzoek. Op deze site kunt u ons onderzoek volgen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de PvdA-Eurodelegatie en het WBS Europafonds. Zie: http://vanwaardeinternationaal.nl/

 • Jaarverslag
  30 jun 2016
 • S&D-artikel
  31 mei 2016

  Paul de Beer - Nadat midden vorig jaar de zoveelste cao-onderhandeling op niets uitliep, kozen de liberalen van de VVD en D66 voor de aanval. De cao is niet meer van deze tijd, vinden ze. Niets is minder waar.

 • S&D-artikel
  12 mei 2016

  Mirjam de Rijk - De economie groeit weer, maar de werkloosheid neemt nauwelijks af. Het is tijd voor een herbezinning op het werkgelegenheidsbeleid en een herwaardering van de publieke sector.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Soms is het verleidelijk om te denken dat het hele probleem van de PvdA een kwestie van beter mediamanagement is. De boodschap wat beter verpakken, goed timen wanneer je het brengt, zorgen dat je een populaire leider hebt en klaar. Neem het voorstel om snel van de benzineauto’s af te raken — het idee leeft in alle beschaafde landen om ons heen, dus zo’n bizar of nieuw voorstel was het niet. Maar het leverde half maart een klassiek relletje op in de media, toen het idee uitlekte. ‘PvdA naait automobilisten’, luidde de beschaafde variant van de kritiek.

 • S&D
  30 apr 2016

  Redactioneel
  Gedeelde smart

  Column
  Marijke Linthorst - Second best

  Mirjam de Rijk - Wat te doen met de werklust van 2,1 miljoen?
  Paul de Beer - Toekomst voor de cao — cao van de toekomst
  Barend Barentsen - De publieke sector, de vakbonden en het recht
  Kati Piri, Michiel Kruyt & Sarah Steutel - Hoe je de rechtsstaat
  in Europa wel beschermt

  Sociaal-democratie: doen de buren het beter?
  Peter Vermaas - Frankrijk: partij mokt over hervormende voorhoede
  René Cuperus - De SPD: de krakende bijwagen van Angela Merkel

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Marijke Linthorst - In de afgelopen weken stond de positie van Diederik Samsom ter discussie. Aanleiding zijn de peilingen, waar sommige partijgenoten zenuwachtig van worden. Nu ligt het probleem van de slechte resultaten van de PvdA volgens mij niet in de persoon van de lijsttrekker.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  A.L. Snijders - De grootvader van mijn vrouw was de oprichter van de SDAP-afdeling Oisterwijk, lang geleden tussen de twee wereldoorlogen. Hij was sigarenmaker. Als de kerkdienst was afgelopen en het vrome volk was opgehitst door de pastoor, kozen zijn vrouw en hij positie voor hun huisje om te voorkomen dat de gelovigen stenen door de ruiten gooiden.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Barend Barentsen - Minister Ronald Plasterk en FNV-voorzitter Ton Heerts stonden afgelopen jaar lijnrecht tegenover elkaar. Van het poldermodel leek weinig over. De FNV stapte zelfs naar de rechter om het buiten hen om gesloten loonakkoord ongedaan te krijgen. Hoewel de grootste vakbond nul op het rekest kreeg en de betrokken partijen bezwoeren dat de escalatie eenmalig was, valt het allerminst uit te sluiten dat de verhoudingen tussen overheid en vakbonden in de toekomst verder verharden.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Kati Piri, Michiel Kruyt & Sarah Steutel - In het decembernummer van S&D constateerden Hamilton, Pilon en Wiersma dat autoritaire regeringsleiders vrij onbekommerd de rechtsstaat kunnen afbreken. De EU en de andere lidstaten staan erbij en kijken ernaar. Sinds het verschijnen van het stuk heeft Timmermans een onderzoek ingesteld naar de misstanden in Polen. Een goed begin, maar niet voldoende.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Peter Vermaas - Hollande is de meest impopulaire president ooit, binnen zijn eigen PS liggen socialisten van de oude stempel op oorlogskoers en ondertussen gaat Marine Le Pen ervandoor met de arbeidersstem. Tot zover de bekende riedel, nu het onderliggende probleem waar eigenlijk de gehele sociaal-democratie mee worstelt: hoe moderniseer je de verzorgingsstaat én houd je tegelijkertijd de brede volkspartij in leven?

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Rene Cuperus - Op 13 maart voltrok zich in Duitsland een electorale aardverschuiving. Alle aandacht ging daarbij uit naar de politieke afrekening met Angela Merkels open grenzen-vluchtelingenpolitiek: de rechtspopulistische AfD slaagde erin electoraal fors door te breken. In de marge berichtten de media over de lotgevallen van junior-regeringspartij SPD, die in twee van de drie deelstaten ternauwernood 10 % van de stemmen binnen schraapte, en daar zelfs kleiner werd dan de AfD. Hoe heeft het zover kunnen komen en komt het nog goed?

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Felix Rottenberg - De overtuigd linkse Jeremy Corbyn leek als een duveltje uit een doosje te komen. Maar wie Labour een beetje kent, weet dat Labour altijd al een tamelijk radicale basis gehad heeft. Het is alleen nog maar de vraag of Corbyn ook het talent heeft om compromissen te sluiten.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Annemarieke Nierop en Monika Sie Dhian Ho - Het moet het pièce de résistance van het kabinet-Rutte-Asscher worden: de decentralisaties. Nu het stof begint neer te dalen, is het tijd voor een tussenstand. In het onderzoek Van Waarde Lokaal van de Wiardi Beckman Stichting wordt die gegeven.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Marleen Damen - ‘Ik zeg weleens gekscherend: de jeugdzorg en de AWBZ zijn gedecentraliseerd en met de Participatiewet hebben we een centralisatie op ons dak. We hebben nu meer doelgroepen en indicaties dan ooit.’ Aan het woord is wethouder Marleen Damen.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Bas van Drooge - DZB, het sociale werkbedrijf en re-integratiebedrijf van Leiden, is een bruisende organisatie die dit jaar draait zonder gemeentelijke subsidie. Het geheim? Slim ondernemerschap.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Willem Westerhoven - Zijn leven lang heeft hij gewerkt, tot hij een beroerte kreeg. Daarna kwam Willem Westerhoven niet meer aan de slag. Nu heeft hij beschut werk bij DZB in Leiden. Dat bevalt goed, en hij heeft een salaris. Dat is belangrijk voor hem.

 • S&D-artikel
  30 apr 2016

  Ahmed Abdillahi - Drie banen heeft Ahmed Abdillahi. Hij is krantenbezorger, postbezorger en magazijn-medewerker. Wat hij het liefste wil? Een vaste baan. Fulltime. Hard werken geen bezwaar.

  ‘Ik ben Ahmed Abdillahi. In het dagelijks leven werk ik als krantenbezorger en postbezorger. En eens in de zoveel tijd ben ik oproepkracht in een magazijn. Waar ik het graag over wil hebben is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Omdat ik en vele anderen slachtoffer zijn van de toename van deeltijdwerken, tijdelijke contracten en slechte arbeidsvoorwaarden.

 • S&D-artikel
  24 apr 2016

  Nik de Boer - Wanneer de tweegradendoelstelling van Parijs niet wordt gehaald, heeft dat catastrofale gevolgen. Het kabinet moet daarom van de rechtbank in Den Haag meer doen om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Hoewel het een goede zaak is als die reductie plaatsvindt, is het terecht dat het kabinet (met de PvdA) hiertegen in beroep gaat. Het is aan de politiek om beleid te maken, niet aan de rechter.

 • S&D-artikel
  21 apr 2016

  A.L. Snijders - Drie keer heb ik iemand ontmoet die in een Facel Vega reed, een grote Franse sportauto die als ik me goed herinner duurder was dan een Rolls-Royce. De eerste was een man met wie mijn vader handel dreef. Hij had twee eigenaardigheden: hij droeg altijd dunne leren handschoenen waarbij hij zijn ringen over de vingers had geschoven.