Alle publicaties

 • S&D-artikel
  15 apr 2016

  Paul de Beer - Sinds de globalisering in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan haar opmars begon, is met enige regelmaat het einde van de natiestaat aangekondigd. Zo schreef Jean-Marie Guéhenno in 1993 het veelbesproken La fin de la démocratie. Als gevolg van de toenemende internationale verwevenheid van landen zouden landsgrenzen vervagen en waren nationale staten steeds minder in staat een eigen, democratisch gelegitimeerde koers te varen.

 • S&D-artikel
  12 apr 2016

  Jaap Dronkers, Louise Elffers, Sjoerd Karsten, Rolf van der Velden, Herman van de Werfhorst - De politiek houdt discussie over het onderwijs af, kopschuw geworden door bijvoorbeeld het debacle van de basisvorming. Die bescheidenheid biedt ouders, schoolbesturen en andere deel-belangen ruim baan. Daardoor rukt de ongelijkheid op. Ook zonder het stelsel op de kop te zetten kunnen onterechte verschillen in onderwijsuitkomsten bestreden worden. Dat is de uitkomst van een langjarig vergelijkend onderzoek.

 • S&D-artikel
  11 apr 2016

  Henk te Velde - Als de PvdA de afgelopen zeventig jaar iets tot traditie heeft gemaakt, is het wel heimwee naar de gloriedagen, onvrede over de huidige koers en pessimisme over de toekomst. Drees, Den Uyl en Schaefer — daarna was het niet veel soeps. Jammer, want juist nu liggen er kansen: het einde van het neoliberale tijdperk lijkt nabij en met ijzersterke burgemeesters kan de sociaal-democratie op lokaal niveau worden uitgedragen.

 • S&D-artikel
  11 apr 2016

  Ben Crum - Monnets aloude recept van Europese crises beantwoorden met verdere integratie lijkt uitgewerkt. Het leidt niet tot meer, maar tot een verdeelder Europa. Toch zet Duitsland, daarin gesteund door de Commissie, bij zowel de euro- als de vluchtelingencrisis in op meer Europese regels en minder handelingsvrijheid voor de lidstaten.

 • S&D-artikel
  29 mrt 2016

  Heleen de Coninck - Het klimaatakkoord is historisch, zeker. Taboedoorbrekend, dat ook. Maar helaas ook erg vrijblijvend. Het staat landen vrij om zelf de ambitieuze doelen vorm te geven. Voor Nederland is ‘meer’ het toverwoord: méér doen om de eigen uitstoot te verminderen en méér ondersteuning aan ontwikkelingslanden geven. Alleen zo zal Parijs een keerpunt blijken te zijn.

 • Overig
  22 mrt 2016

  Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Zie: www.vanwaardelokaal.nl

 • S&D-artikel
  17 mrt 2016

  Tom Eijsbouts - Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne leidt tot vele vormen van antipolitiek, zoals moralisme, messianisme en commercialisme. Een nog niet goed ontdekte vorm is tekstualisme: fixatie op de tekst van het akkoord als laatste waarheid en beoordelingsgrond ervan.

  Het is moeilijk te zeggen wat erger is aan het referendum over het akkoord met Oekraïne: de angst van het kabinet-Rutte-Asscher om de eigen Europese besluiten voor het volk te verdedigen of het feit dat wij de regering haar lafhartigheid niet kunnen aanrekenen.

 • S&D-artikel
  10 mrt 2016

  Over collectief geheugenverlies in Nederland en de overwinning van de jaren zestig

 • S&D-artikel
  5 mrt 2016

  Bert Ummelen - Niet vaak zal zo lang zijn uitgekeken naar zo weinig nieuws. Of het nieuws moet zijn dat een advies aan de regering over een ethische kwestie met een prominente liberale denker als naamgever door confessionele partijen is ontvangen als manna uit de hemel.

 • S&D
  4 mrt 2016

  Redactioneel
  Prozac

  Column
  Paul de Beer - Het einde van de nationale politiek

  Ben Crum - Een stapje terug: Europa, de euro- en de vluchtelingencrisis

  Jan Willem Duyvendak - Zijn we dan niet altijd al modern geweest? — Over collectief geheugenverlies in Nederland en de overwinning van de jaren zestig

  Nanda Oudejans - Vluchtelingenbescherming behelst meer dan het opzetten van wat tenten in de regio

  Oekraïne, het referendum & de onderbuik
  Marc Jansen - Oekraïne: verdeeld, maar niet verscheurd

 • S&D-artikel
  4 mrt 2016

  Marc Jansen - Oekraïne heeft nog veel problemen te overwinnen, maar het in Nederland populaire beeld dat het land uit elkaar valt door meningsverschillen klopt niet. Wel heeft het alle denkbare steun nodig om iets van zijn gebrekkige instituties te maken.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Marnix Krop - In een vuistdikke biografie komt Maarten van Traa naar voren als een hartstochtelijk politicus. Een manier van politiek bedrijven die onder het pragmatische ‘paars’ amper uit de verf kwam.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Tom Eijsbouts - De laatste tijd lijkt het ook voor sociaal-democraten bon ton om het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 te bekritiseren: volkomen achterhaald en in tijden van hoge nood bovendien onuitvoerbaar. Wie op die manier aan de fundamenten van het vluchtelingenrecht zaagt, draagt echter — weliswaar onbedoeld — bij aan het ongure xenofobe klimaat waar rechtspopulisten zo wel bij varen.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Louis de Bruin, Eugène Loos, Jan Willem Sap & Liane den Haan - In de Volkskrant van 15 oktober jl. deed een foto denken aan het slachten van de kip met de gouden eieren: staatssecretaris Wiebes van Financiën die het einde van de ‘blauwe envelop’ aankondigt door een taartversie daarvan aan te snijden. Maar leuker dan dat gaat de staatssecretaris het niet maken. Wel goedkoper — voor de fiscus wel te verstaan.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Bertus Mulder - Het kabinet geeft 5 miljard terug aan de belastingbetaler. En tezelfdertijd gaan geplande bezuinigingen gewoon door. Een man een man, een woord een woord! Door de merkwaardige uitruil bij de kabinetsformatie zet de regeringspartij VVD haar stempel op de verdere afbraak van de publieke omroep, houdt de PvdA haar mond en wordt het Nederlandse omroepbestel steeds meer afhankelijk van particuliere adverteerders.

 • S&D-artikel
  25 feb 2016

  Voormalig PvdA-fractievoorzitter en toenmalig burgemeester van Kerkrade, Thijs Wöltgens, stelde in het WBS Jaarboek van 1996 voor om Nederland maar bij Duitsland te voegen. Zijn argument was dat we economisch allang een deel van de bondsrepubliek waren, vergelijkbaar met Noordrijn-Westfalen. Er is zelfs discussie mogelijk over de vraag of Nederland als deelstaat van de BRD niet meer invloed in Europa zou hebben dan nu als een van de vele landen van de Europese Unie.

 • S&D-artikel
  25 feb 2016

  De oorlogstoespraak van François Hollande

  Ruud Koole - Ontzetting, verdriet en vooral woede waren na Parijs de overheersende emoties. Toch moeten politici juist nu het hoofd koel houden. Want als de ‘war on terror’ na 9/11 iets heeft bewezen, is het dat overhaast en ondoordacht militair ingrijpen zeer onverstandig is. De eerste reactie van Hollande stemt tot waakzaamheid.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  FNV-voorzitter Ton Heerts is natuurlijk dól op de PvdA maar hij roept ook vooral op tot linkse samenwerking. Zoals het nu gaat in Den Haag, is het hem te veel goede bedoelingen en te weinig actie. Dadelijk voert rechts ons zo naar een land met een ministelsel.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  A.L. Snijders - Ik heb wel vaag van het schrijversdorp Peredelkino gehoord, maar als H. me vertelt dat zijn moeder daar wel eens gelogeerd heeft, duizelt het me. Bijna al mijn kennis over de wereld bevindt zich in flarden mist. Als er soms een straal licht op valt, verbaast me dat, achtergrond wordt voorgrond, de orde wordt verstoord. Ik vraag hem hoe zijn moeder daar kwam.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  Ella Vogelaar - Dat de FNV en PvdA betere tijden gekend hebben, is zachtjes uitgedrukt. Intern, maar vooral ook onderling is er volop onrust. Toch gloort er hoop. Daarvoor zullen vakbeweging en partij echter wel aansluiting moeten vinden bij nieuwe maatschappelijke initiatieven als energie- en zorgcoöperaties.

 • S&D-artikel
  9 feb 2016

  Bij het zeventigjarig bestaan van de PvdA

  Frans Becker en Gerrit Voerman - De geschiedenis van de PvdA is er een van hoge pieken en diepe dalen, maar de partij was altijd dominant op links. Om die positie de komende jaren te behouden is deelname aan de macht niet genoeg. Vooroplopen bij maatschappijvernieuwing is minstens van even groot belang.

 • Jaarboek WBS
  1 feb 2016

  Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

 • S&D-artikel
  25 jan 2016

  Wimar Bolhuis - Zonder publieke investeringen in innovatie hadden we geen smartphone gehad en was ASML waarschijnlijk vroegtijdig failliet gegaan. Belastingvoordelen hebben weinig zin, langdurige financiering van projecten waar het bedrijfsleven zijn vingers niet aan durft te branden des te meer. Helaas durft het kabinet dat niet aan.

 • S&D-artikel
  24 jan 2016

  Hedy d'Ancona - De emancipatiebeweging heeft veel bereikt voor vrouwen en homo’s. Maar het bieden van gelijke rechten betekent nog niet dat homo’s, lesbiennes en transgenders ook geaccepteerd worden. Wat deviant is wordt op zijn best getolereerd. Wie mee wil tellen moet zich als een hetero-vent gedragen.