Alle publicaties

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Louis de Bruin, Eugène Loos, Jan Willem Sap & Liane den Haan - In de Volkskrant van 15 oktober jl. deed een foto denken aan het slachten van de kip met de gouden eieren: staatssecretaris Wiebes van Financiën die het einde van de ‘blauwe envelop’ aankondigt door een taartversie daarvan aan te snijden. Maar leuker dan dat gaat de staatssecretaris het niet maken. Wel goedkoper — voor de fiscus wel te verstaan.

 • S&D-artikel
  1 mrt 2016

  Bertus Mulder - Het kabinet geeft 5 miljard terug aan de belastingbetaler. En tezelfdertijd gaan geplande bezuinigingen gewoon door. Een man een man, een woord een woord! Door de merkwaardige uitruil bij de kabinetsformatie zet de regeringspartij VVD haar stempel op de verdere afbraak van de publieke omroep, houdt de PvdA haar mond en wordt het Nederlandse omroepbestel steeds meer afhankelijk van particuliere adverteerders.

 • S&D-artikel
  25 feb 2016

  Voormalig PvdA-fractievoorzitter en toenmalig burgemeester van Kerkrade, Thijs Wöltgens, stelde in het WBS Jaarboek van 1996 voor om Nederland maar bij Duitsland te voegen. Zijn argument was dat we economisch allang een deel van de bondsrepubliek waren, vergelijkbaar met Noordrijn-Westfalen. Er is zelfs discussie mogelijk over de vraag of Nederland als deelstaat van de BRD niet meer invloed in Europa zou hebben dan nu als een van de vele landen van de Europese Unie.

 • S&D-artikel
  25 feb 2016

  De oorlogstoespraak van François Hollande

  Ruud Koole - Ontzetting, verdriet en vooral woede waren na Parijs de overheersende emoties. Toch moeten politici juist nu het hoofd koel houden. Want als de ‘war on terror’ na 9/11 iets heeft bewezen, is het dat overhaast en ondoordacht militair ingrijpen zeer onverstandig is. De eerste reactie van Hollande stemt tot waakzaamheid.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  FNV-voorzitter Ton Heerts is natuurlijk dól op de PvdA maar hij roept ook vooral op tot linkse samenwerking. Zoals het nu gaat in Den Haag, is het hem te veel goede bedoelingen en te weinig actie. Dadelijk voert rechts ons zo naar een land met een ministelsel.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  A.L. Snijders - Ik heb wel vaag van het schrijversdorp Peredelkino gehoord, maar als H. me vertelt dat zijn moeder daar wel eens gelogeerd heeft, duizelt het me. Bijna al mijn kennis over de wereld bevindt zich in flarden mist. Als er soms een straal licht op valt, verbaast me dat, achtergrond wordt voorgrond, de orde wordt verstoord. Ik vraag hem hoe zijn moeder daar kwam.

 • S&D-artikel
  22 feb 2016

  Ella Vogelaar - Dat de FNV en PvdA betere tijden gekend hebben, is zachtjes uitgedrukt. Intern, maar vooral ook onderling is er volop onrust. Toch gloort er hoop. Daarvoor zullen vakbeweging en partij echter wel aansluiting moeten vinden bij nieuwe maatschappelijke initiatieven als energie- en zorgcoöperaties.

 • S&D-artikel
  9 feb 2016

  Bij het zeventigjarig bestaan van de PvdA

  Frans Becker en Gerrit Voerman - De geschiedenis van de PvdA is er een van hoge pieken en diepe dalen, maar de partij was altijd dominant op links. Om die positie de komende jaren te behouden is deelname aan de macht niet genoeg. Vooroplopen bij maatschappijvernieuwing is minstens van even groot belang.

 • Jaarboek WBS
  1 feb 2016

  Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

 • S&D-artikel
  25 jan 2016

  Wimar Bolhuis - Zonder publieke investeringen in innovatie hadden we geen smartphone gehad en was ASML waarschijnlijk vroegtijdig failliet gegaan. Belastingvoordelen hebben weinig zin, langdurige financiering van projecten waar het bedrijfsleven zijn vingers niet aan durft te branden des te meer. Helaas durft het kabinet dat niet aan.

 • S&D-artikel
  24 jan 2016

  Hedy d'Ancona - De emancipatiebeweging heeft veel bereikt voor vrouwen en homo’s. Maar het bieden van gelijke rechten betekent nog niet dat homo’s, lesbiennes en transgenders ook geaccepteerd worden. Wat deviant is wordt op zijn best getolereerd. Wie mee wil tellen moet zich als een hetero-vent gedragen.

 • S&D-artikel
  22 jan 2016

  Wout Cornelissen - In de aanloop naar de vorming van het kabinet Rutte II sprak PvdA-leider Diederik Samsom het verlangen uit naar een einde aan tien jaar ‘heilloze polarisatie’. Het volk zou snakken naar een aanpak van de grote problemen. Echter, de snelle beslissing om met de VVD in zee te gaan door standpunten ‘uit te ruilen’ betekende voor velen juist een ontluisterende ervaring.

 • S&D-artikel
  22 jan 2016

  Faïrouz Ben Salah - Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Aldus Wikipedia. Waar deze ‘crisis’ precies betrekking op heeft, wie of wat zich in een noodsituatie bevindt en met welke consequenties wordt vaak niet omschreven. De term vergt kennelijk geen nadere toelichting.

 • S&D-artikel
  8 jan 2016

  Han Noten en Hendrik Noten - De vakbeweging en de politiek voeren met hun verlangen naar uniformiteit de vorige oorlog. Werknemers hebben tegenwoordig te diverse verlangens. Niet een baan maar werk is het doel.

 • S&D
  23 dec 2015

  Redactioneel
  Als het land te klein is

  Column
  Wout Cornelissen - Verlangen naar politiek

  Ruud Koole - ‘La France est en guerre’: de oorlogstoespraak van François Hollande
  Joost Lagendijk - Aan de randen van de democratie — Turkije en de Europese Unie
  Joyce Hamilton, Annelies Pilon & Jan Marinus Wiersma - De weerbarstige praktijk van de Europese rechtsstaat
  Tom Eijsbouts - Vluchtelingenverdrag is levende internationale solidariteit

  De hartstocht tussen de sociaal-democratie en de vakbeweging

 • S&D-artikel
  23 dec 2015

  Joost Lagendijk - Al meer dan tien jaar steunen sociaal-democraten, groenen en links-liberalen het Turkse streven om lid te worden van de Europese Unie. Nu president Erdogan met de dag autoritairder wordt, ligt dat misschien minder voor de hand. Maar je nu afwenden van Turkije zou cynisch zijn.

 • S&D-artikel
  23 dec 2015

  Joyce Hamilton, Annelies Pilon en Jan Marinus Wiersma - De Hongaarse premier Victor Orbán kwam de afgelopen jaren nogal eens in opspraak vanwege zijn weinig democratische maatregelen. Telkens was er veel verontwaardiging, maar bleek de EU niet bij machte veel te veranderen. Ook andere lidstaten, waaronder Nederland, laten zich bij tijd en wijle weinig gelegen aan de spelregels van de Europese rechtsstaat: hoe kan dit beter?

 • S&D
  9 nov 2015

  Redactioneel
  Ankara, Boedapest en Oranje

  Column
  Menno Hurenkamp - Zeg ’ns Aaa

  Paul de Beer - Het gelijk van Jan Pen
  Fabian Dekker - 36-urige werkweek is niet de oplossing
  Hubert Smeets - Poetin en de sociaal-democratie

  Vluchtelingen: niet zomaar een crisis
  Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop - Kabinetsplan schiet tekort

  Carine Bloemhoff - Solidair met vluchtelingen, opvangen met verstand

  Thomas von der Dunk - ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’ — Vluchtelingen en de PvdA

  Marijke Linthorst - De worsteling met migratie

  Interventie

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  In 1952 stond er in dit blad al een pleidooi voor de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet raadgevend referendum. De auteur met vooruitziende blik was de Amsterdamse Hoogleraar Staatsrecht en voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting, George van den Bergh (1890-1966). Zijn boodschap was simpel: burgers zouden zelf een referendum moeten kunnen aanvragen over aangenomen maar nog niet in werking getreden wetten. In de jaren vijftig een revolutionaire, provocerende stellingname.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  Hubert Smeets - Het Rusland van Poetin manifesteert zich steeds uitdrukkelijker en agressiever op het Europees toneel. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ‘Putinversteher’: van SP tot VNO-NCW en van Corbyn tot Le Pen. Een stevig sociaal-democratisch antwoord blijft uit, terwijl er toch het nodige op het spel staat. Blijft Europa een waardengemeenschap of laten we ons uit elkaar spelen door het Kremlin?

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  De ene autoritaire demagoog is de andere niet. Waar de premier van EU-lidstaat Hongarije zich de woede van Merkel, Hollande en Timmermans op de hals haalde, zijn de gesprekken met Erdogan inmiddels in volle gang. Zonder de hulp van de man die behalve IS overigens ook onbekommerd de strijdende Syrische Koerden bombardeert, komt er immers geen einde aan de vluchtelingen-stroom en duurt de humanitaire tragedie voort, denkt men in Brussel.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  Menno Hurenkamp - Er is dat beeld van VVD-Tweede Kamerlid en ambtshalve ‘PvdA-watcher’ Ton Elias die telkens maar weer goedkeurend knikkend de politieke ledenraden van de PvdA bijwoont. Het soort beeld dat niet makkelijk uit je hoofd gaat. Je zou willen dat zo’n man nerveus rondloopt, hier en daar op een nageltje kauwend. Doet-ie niet. Hij zit, met zijn handen op schoot.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  A.L. Snijders - ‘Bai Juyi was de populairste Chinese dichter van zijn tijd. Zijn werk werd bij zijn leven bemind door hoog en laag, van keizers tot schooljongens. Het vond verspreiding in de hoofdstad en in de provincie, in China en in het verre buitenland. Courtisanes verhoogden hun prijs wanneer ze Bai Juyi’s Lied van het eeuwig verdriet konden reciteren, een politieagent had zijn hele lichaam laten tatoeëren met dertig gedichten van Bai Juyi, en afschriften van zijn gedichten werden gebruikt als betaalmiddel.’

 • S&D-artikel
  5 nov 2015

  Marijke Linthorst - Naast de slachtoffrs van Assad en IS wagen ook economische vluchtelingen de oversteek naar Europa. Maar terwijl politieke en oorlogsvluchtelingen asiel krijgen, worden de economische teruggestuurd. Onrechtvaardig, want is doodgaan van de honger minder erg dan door geweld? En onverstandig, want dit onderscheid zorgt voor onnodig lastige en langdurige asielprocedures. Een ander asielbeleid is daarom noodzakelijk.

  Lees de rest van het artikel in de pdf