Alle publicaties

 • Jaarboek WBS
  1 feb 2016

  Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

 • S&D-artikel
  25 jan 2016

  Wimar Bolhuis - Zonder publieke investeringen in innovatie hadden we geen smartphone gehad en was ASML waarschijnlijk vroegtijdig failliet gegaan. Belastingvoordelen hebben weinig zin, langdurige financiering van projecten waar het bedrijfsleven zijn vingers niet aan durft te branden des te meer. Helaas durft het kabinet dat niet aan.

 • S&D-artikel
  24 jan 2016

  Hedy d'Ancona - De emancipatiebeweging heeft veel bereikt voor vrouwen en homo’s. Maar het bieden van gelijke rechten betekent nog niet dat homo’s, lesbiennes en transgenders ook geaccepteerd worden. Wat deviant is wordt op zijn best getolereerd. Wie mee wil tellen moet zich als een hetero-vent gedragen.

 • S&D-artikel
  22 jan 2016

  Wout Cornelissen - In de aanloop naar de vorming van het kabinet Rutte II sprak PvdA-leider Diederik Samsom het verlangen uit naar een einde aan tien jaar ‘heilloze polarisatie’. Het volk zou snakken naar een aanpak van de grote problemen. Echter, de snelle beslissing om met de VVD in zee te gaan door standpunten ‘uit te ruilen’ betekende voor velen juist een ontluisterende ervaring.

 • S&D-artikel
  22 jan 2016

  Faïrouz Ben Salah - Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Aldus Wikipedia. Waar deze ‘crisis’ precies betrekking op heeft, wie of wat zich in een noodsituatie bevindt en met welke consequenties wordt vaak niet omschreven. De term vergt kennelijk geen nadere toelichting.

 • S&D-artikel
  8 jan 2016

  Han Noten en Hendrik Noten - De vakbeweging en de politiek voeren met hun verlangen naar uniformiteit de vorige oorlog. Werknemers hebben tegenwoordig te diverse verlangens. Niet een baan maar werk is het doel.

 • S&D
  23 dec 2015

  Redactioneel
  Als het land te klein is

  Column
  Wout Cornelissen - Verlangen naar politiek

  Ruud Koole - ‘La France est en guerre’: de oorlogstoespraak van François Hollande
  Joost Lagendijk - Aan de randen van de democratie — Turkije en de Europese Unie
  Joyce Hamilton, Annelies Pilon & Jan Marinus Wiersma - De weerbarstige praktijk van de Europese rechtsstaat
  Tom Eijsbouts - Vluchtelingenverdrag is levende internationale solidariteit

  De hartstocht tussen de sociaal-democratie en de vakbeweging

 • S&D-artikel
  23 dec 2015

  Joost Lagendijk - Al meer dan tien jaar steunen sociaal-democraten, groenen en links-liberalen het Turkse streven om lid te worden van de Europese Unie. Nu president Erdogan met de dag autoritairder wordt, ligt dat misschien minder voor de hand. Maar je nu afwenden van Turkije zou cynisch zijn.

 • S&D-artikel
  23 dec 2015

  Joyce Hamilton, Annelies Pilon en Jan Marinus Wiersma - De Hongaarse premier Victor Orbán kwam de afgelopen jaren nogal eens in opspraak vanwege zijn weinig democratische maatregelen. Telkens was er veel verontwaardiging, maar bleek de EU niet bij machte veel te veranderen. Ook andere lidstaten, waaronder Nederland, laten zich bij tijd en wijle weinig gelegen aan de spelregels van de Europese rechtsstaat: hoe kan dit beter?

 • S&D
  9 nov 2015

  Redactioneel
  Ankara, Boedapest en Oranje

  Column
  Menno Hurenkamp - Zeg ’ns Aaa

  Paul de Beer - Het gelijk van Jan Pen
  Fabian Dekker - 36-urige werkweek is niet de oplossing
  Hubert Smeets - Poetin en de sociaal-democratie

  Vluchtelingen: niet zomaar een crisis
  Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop - Kabinetsplan schiet tekort

  Carine Bloemhoff - Solidair met vluchtelingen, opvangen met verstand

  Thomas von der Dunk - ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’ — Vluchtelingen en de PvdA

  Marijke Linthorst - De worsteling met migratie

  Interventie

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  In 1952 stond er in dit blad al een pleidooi voor de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet raadgevend referendum. De auteur met vooruitziende blik was de Amsterdamse Hoogleraar Staatsrecht en voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting, George van den Bergh (1890-1966). Zijn boodschap was simpel: burgers zouden zelf een referendum moeten kunnen aanvragen over aangenomen maar nog niet in werking getreden wetten. In de jaren vijftig een revolutionaire, provocerende stellingname.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  Hubert Smeets - Het Rusland van Poetin manifesteert zich steeds uitdrukkelijker en agressiever op het Europees toneel. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ‘Putinversteher’: van SP tot VNO-NCW en van Corbyn tot Le Pen. Een stevig sociaal-democratisch antwoord blijft uit, terwijl er toch het nodige op het spel staat. Blijft Europa een waardengemeenschap of laten we ons uit elkaar spelen door het Kremlin?

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  De ene autoritaire demagoog is de andere niet. Waar de premier van EU-lidstaat Hongarije zich de woede van Merkel, Hollande en Timmermans op de hals haalde, zijn de gesprekken met Erdogan inmiddels in volle gang. Zonder de hulp van de man die behalve IS overigens ook onbekommerd de strijdende Syrische Koerden bombardeert, komt er immers geen einde aan de vluchtelingen-stroom en duurt de humanitaire tragedie voort, denkt men in Brussel.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  Menno Hurenkamp - Er is dat beeld van VVD-Tweede Kamerlid en ambtshalve ‘PvdA-watcher’ Ton Elias die telkens maar weer goedkeurend knikkend de politieke ledenraden van de PvdA bijwoont. Het soort beeld dat niet makkelijk uit je hoofd gaat. Je zou willen dat zo’n man nerveus rondloopt, hier en daar op een nageltje kauwend. Doet-ie niet. Hij zit, met zijn handen op schoot.

 • S&D-artikel
  9 nov 2015

  A.L. Snijders - ‘Bai Juyi was de populairste Chinese dichter van zijn tijd. Zijn werk werd bij zijn leven bemind door hoog en laag, van keizers tot schooljongens. Het vond verspreiding in de hoofdstad en in de provincie, in China en in het verre buitenland. Courtisanes verhoogden hun prijs wanneer ze Bai Juyi’s Lied van het eeuwig verdriet konden reciteren, een politieagent had zijn hele lichaam laten tatoeëren met dertig gedichten van Bai Juyi, en afschriften van zijn gedichten werden gebruikt als betaalmiddel.’

 • S&D-artikel
  5 nov 2015

  Marijke Linthorst - Naast de slachtoffrs van Assad en IS wagen ook economische vluchtelingen de oversteek naar Europa. Maar terwijl politieke en oorlogsvluchtelingen asiel krijgen, worden de economische teruggestuurd. Onrechtvaardig, want is doodgaan van de honger minder erg dan door geweld? En onverstandig, want dit onderscheid zorgt voor onnodig lastige en langdurige asielprocedures. Een ander asielbeleid is daarom noodzakelijk.

  Lees de rest van het artikel in de pdf

 • S&D-artikel
  5 nov 2015

  Carine Bloemhoff - Vanwege oorlog en geweld zoeken grote stromen vluchtelingen een veilige haven in ons land. We moeten solidair zijn, maar tegelijkertijd merken de mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis het meest van de komst van vluchtelingen. Maatschappelijke onrust dreigt. Gemeenten kunnen wel wat, maar niet genoeg doen. Het kabinet zal de komende jaren daarom meer moeten investeren in de sociale woning- en arbeidsmarkt.

  Lees de rest van het artikel in de pdf

 • S&D-artikel
  4 nov 2015

  Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop - Het kabinet tracht de vluchtelingencrisis te bezweren door zoveel mogelijk vluchtelingen in de regio van herkomst op te vangen. Daarvoor moeten vluchtelingen veilig zijn en een toekomstperspectief hebben. Hoewel staatssecretaris Dijkhof en zijn collega’s dit erkennen, blijven concrete maatregelen tot nu toe uit en dreigt de situatie van de vluchtelingen nog sterker achteruit te gaan.

  Lees de rest van het artikel in de pdf

 • S&D-artikel
  3 nov 2015

  Thomas von der Dunk - Vluchtelingen en de PvdA

  De vluchtelingencrisis stelt met name sociaal-democraten voor grote vragen. Hoe verhouden nationale en internationale solidariteit zich met elkaar? Op welke manier verdeel je de lasten tussen de bewoners van Wassenaar en Rotterdam-Zuid en voorkom je dat de boel barst? En hoe kun je de integratie van de nieuwkomers het beste vormgeven?

  Lees de rest van het artikel in de pdf

 • S&D-artikel
  28 okt 2015

  Saskia Grotenhuis - Het meritocratisch gedachtengoed heeft ons veel gebracht: iedereen, ook de arbeiderszoon of de migrantendochter, kan in principe naar de universiteit. Toch zijn de ouders van studenten veelal ook hoogopgeleid. De ongelijkheid tussen kansarme en kansrijke kinderen blijft onverminderd groot.

 • S&D-artikel
  26 okt 2015

  Maarten Veraart - Het komende half jaar zal het debat over de Nederlandse Spoorwegen weer in volle hevigheid losbarsten. Het gevaar is dat de politiek zich daarbij laat leiden door grote ergernis over wat er de laatste jaren misging op het spoor. Het is echter zinvoller lessen uit eerdere privatiseringen en liberaliseringen te trekken.

 • S&D-artikel
  5 okt 2015

  Sjoerd Karsten - In de vorige S&D stelde de voorzitter van de MBO Raad Jan van Zijl voor om de mbo niveaus 1 en 2 voortaan geen mbo meer te noemen. Dit zou de reputatie van de andere twee niveaus ten goede komen. Hoewel goedbedoeld past zijn betoog in een patroon: sectororganisaties kijken enkel naar hun eigen belang en hebben geen aandacht voor het grote geheel. Alleen politiek Den Haag kan daar verandering in brengen.

 • Rapport
  1 okt 2015

  Een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op werkenden door werkgevers tegen te gaan.

 • Rapport
  22 sep 2015

  De Energietransitie heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De Wetenschappelijke Instituten van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven.

  De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, en aan een aantal Kamerleden.

  De Agenda is hier te downloaden, en is opgesteld door:
  Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP)