Alle publicaties

 • S&D-artikel
  25 aug 2015

  Flip de Kam - Het kabinet verwacht voor 2016 een begrotingsruimte van circa € 5 mrd. Die ruimte wordt niet gebruikt om bezuinigingen van de afgelopen jaren te verzachten, maar is bestemd voor een verlaging van de inkomstenbelasting. Deze lastenverlichting komt nagenoeg uitsluitend ten goede aan de economisch actieven. Uitkeringsontvangers en ouderen vissen achter het net. Hierdoor nemen de inkomensverschillen verder toe.

 • S&D
  24 aug 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Is de crisis voorbij of gaat deze ondergronds? De economische groei trekt aan. Maar of iedereen in gelijke mate profiteert, valt nog te bezien. Nu de afspraken uit het kabinet-Rutte-Asscher zo’n beetje gerealiseerd zijn en de PvdA dus niet meer betrokken hoeft te worden bij ingewikkelde compromissen, is het wat rechts Nederland betreft tijd om de laatste restjes verzorgingsstaat af te breken. Hans de Boer van VNO-NCW en Halbe Zijlstra van de VVD gaven voor de zomer alvast duidelijke signalen in die richting.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Ruud Koole - In de politieke en economische wetenschappen gaat het al zo’n veertig jaar over het al dan niet bestaan van een ‘political business cycle’. De tamelijk cynische veronderstelling hierbij is dat regeringen ‘opportunistisch’ beleidsvoorstellen doen met als doel bij de volgende verkiezingen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dit proberen ze door vlak voor de stembusgang zo gunstig mogelijke economische omstandigheden te creëren.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Robin Fransman - Zonder dat iemand er erg in had zijn de lasten op arbeid de laatste jaren sterk omhooggegaan. De vermogende gepensioneerden zijn spekkoper, de jonge tweeverdieners in loondienst de dupe. Ondertussen dreigt de PvdA weer in dezelfde val te trappen als voorheen: in ruil voor een succesje op de korte termijn gaat men akkoord met onverstandige maatregelen.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Hans Spekman - Tijdens de Tour de France van 1992 zitten twee wielrenners uit de Nederlandse ploegen Panasonic en Buckler, Marc Sergeant en Frans Maassen, in een veelbelovende ontsnapping. Hoewel de twee tot verschillende ploegen behoren is Nederland blij: (waarschijnlijk) een Nederlandse ploeg die de etappe-overwinning in de wacht sleept. Niets blijkt minder waar. Heel Nederland is getuige van een woordenwisseling tussen twee wielrenners, die vanwege kinnesinne tussen de ploegleiders een overwinning uit handen geven aan de onbekende Fransman Colotti.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  A.L. Snijders - De Hokjesman maakt een reportage op het ADM-terrein; hij vraagt een vrouw wat voor mensen hier nou wonen. De vrouw zegt: ‘Mensen die niet meer zo heel erg in het stramien zitten van de huur, het gas, het licht en al die dingen wat je in een stad dan hebt. Nu heb je meer vrijheid hier, mensen betalen hier natuurlijk gezamenlijk ook van alles, maar dat is meer saamhorigheid. In de stad ben je meer een individu, hier ben je gewoon samen en als er hier iets is, dan los je het gewoon samen op en dat vind ik heel fijn.’

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Frank Vandenbroucke - Op het nippertje kwam er dan toch een akkoord tussen Griekenland en de eurogroep. De crisis lijkt daardoor voorlopig afgewend. Voorlopig, want de dieperliggende oorzaken zijn allerminst weggenomen. Zolang er geen deling van soevereiniteit is en de solidaire risicospreiding uitblijft, modderen we door.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Rieks Osinga en Marco Florijn - Paul de Beer pleitte er in de vorige S&D voor om met kleine stappen de sociale zekerheid te hervormen en zo de armoede te bestrijden. Een universeel basisinkomen is wat hem betreft onhaalbaar. Toch spreekt het idee velen aan. Meerdere gemeenten hebben inmiddels experimenten lopen. Helaas schort het daarbij nogal eens aan de academische reflectie. Hierdoor dreigt veel opgedane kennis verloren te gaan.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Martin Buijsen - Nederland beloofde dat te ratificeren, maar ziet daar nu toch van af. Dit besluit is aan de media voorbijgegaan. Onterecht want dit opmerkelijke besluit is niet zonder betekenis. En helaas, want wetenschap en markt krijgen nu in stilte de vrije hand om met het individu te spelen.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Paul Depla - Ooit was het Nederlandse gedoogbeleid een toonbeeld van vooruitstrevendheid en tolerantie, nu is het eerder een mikpunt van hoon. De aan de wietteelt gerelateerde criminaliteit was nog nooit zo groot en het percentage THC nog nooit zo hoog. Zelfs in het land van de ‘war on drugs’ begrijpen ze inmiddels dat je zonder regulering van de achterdeur — de wietteelt — eerder problemen creëert dan oplost.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Frans Bieckmann - Hoewel Podemos het in de peilingen van de afgelopen tijd wat minder doet, zien veel sociaal-democraten de beweging als een groot gevaar. Onterecht, niet de ‘radicale democratie’ van Podemos, maar de slaafse houding tot het neoliberale discours vormt het grootste gevaar voor de sociaal-democratie. De vraag is of Nederlands links met de mainstream mee blijft dobberen, of ook kiest voor een nieuw Europees politiek project dat het continent naar een volgende fase van het kapitalisme kan helpen.

 • Jaarverslag
  25 jun 2015
 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Roos van Os - Het kabinet verzuimt de vestigingseisen te verscherpen, de tax rulings blijven bestaan en het belastingvrij doorsluizen van royalty- en rentestromen via brievenbusfirma’s wordt niet ingedamd. Alle mooie woorden van PvdA’ers ten spijt blijft Nederland tot nader order een fiscaal pretpark.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Bas Jacobs - De Nederlandse belastingheffing op kapitaalinkomen is een fiscaal curiosum dat iedere economische logica ontbeert. Het is daarom wenselijk een vlak tarief voor sparen, beleggen, eigen huis, pensioen en onderneming in te voeren. Om onverdiend inkomen te belasten kan verder de ozb en erfenisbelasting omhoog.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Flip de Kam - De lasten op arbeid moeten omlaag, daar zijn PvdA en VVD het over eens. Maar het voornemen dit te financieren door de consumptie zwaarder te belasten, is ondoordacht en past vooral in het straatje van rechts.

  In de brief die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer stuurde over de toekomstige herziening van het belastingstelsel, gaat het kabinet concrete keuzen uit de weg.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  A.L. Snijders - Op het gazon onder een boom zat de vrijdenker, een grote oude man. Naast hem zat een kleine jonge man. Vader en zoon, dacht ik, want ik zoek verbanden.

  Ik stelde me voor, ik gaf ze een hand, ik knikte. Later kwamen de anderen. Het bleek een gezelschap te zijn waar niemand de ander kende, iedereen was alleen. De vader en de zoon waren ook alleen, ik had hun familieband intuïtief verzonnen. Het vreemde gezelschap stond stijf van beleefdheid, iedereen praatte zacht, met kleine mond en verstarde glimlach.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Bertus Mulder - Nederland kent nauwelijks een arbeidstraditie. Waar omliggende landen nog vol trots de Internationale aanheffen op de eerste mei, flexibiliseren wij vrolijk verder. Eigenlijk sinds wij in Indië de aldaar aanwezige grondstoffen (en de bevolking) exploiteerden ligt de aandacht van de Nederlandse beleidsmakers bij handel en het snelle geld.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop - Alleen door de grenzen hermetisch af te sluiten voorkom je dat vluchtelingen op een gammel bootje stappen richting Lampedusa. Opvang in de regio is volgens velen de oplossing. Maar of het de stroom illegale migranten ook indamt, of de landen in de regio de komst van meer vluchtelingen aankunnen en of de vluchtelingen zelf wel de kans hebben op een menswaardig bestaan, is nog maar de vraag.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  ‘Het is veelzeggend dat met Klaver de hoop bij links wederom wordt gevestigd op een persoon en niet op ideeën. Zo blijft dit politieke kamp pleisters plakken, net zoals het deed met het aantreden van Diederik Samsom als “new kid”. Links moet niet worden opgelapt, maar zich opnieuw uitvinden. Daar is meer voor nodig dan een mediahype rond een 29-jarige belofte van een splinterpartij. (…) Het wordt tijd dat links dat geheven vingertje en die dubbele moraal achter zich laat. Want rechts verdient een stevig tegengeluid.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Tom Eijsbouts - Volgens sommige denkers leven wij in verschillende werelden tegelijk die los van elkaar bestaan. Die theorie is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want ze klopt met een ervaring die iedereen weleens heeft. Ik had de ervaring in ieder geval op 17 juli vorig jaar toen de MH17 uit de lucht werd geschoten. De vredige, perfect geregelde en welvarende wereld van het internationale vliegtoerisme kreeg een tik van de tien kilometer lager gelegen wereld van oorlogsgeweld, chaos en miserie. Een extreem geval: hoe ver kunnen werelden uit elkaar liggen?

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Hendrik Noten - Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

  Jan Erik Keman - Ditjes en datjes

  Camiel Hamans - Behoud versus afbraak

  Niels Graaf - Noblesse oblige

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Gunnar de Haan - Twee maanden hielden boze studenten het bestuurscentrum van de UvA bezet. Bijval volgde snel. Niet in de laatste plaats van het wetenschappelijk personeel, dat zijn universiteit de afgelopen jaren onder het mom van het rendementsdenken uitgeleverd zag worden aan managers.

 • S&D-artikel
  9 jun 2015

  Agnes Jongerius en Gerard Oosterwijk - Het debat over het handels- en investeringsverdrag TTIP is in korte tijd flink opgelaaid. De Europese Commissie speelt hoog spel en het Europees Parlement kan daar niet om lachen. Vandaar dat de vraag of TTIP er überhaupt nog zal komen gerechtvaardigd is. Sociaal-democraten hebben de sleutel in handen.