Alle publicaties

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  A.L. Snijders - Op het gazon onder een boom zat de vrijdenker, een grote oude man. Naast hem zat een kleine jonge man. Vader en zoon, dacht ik, want ik zoek verbanden.

  Ik stelde me voor, ik gaf ze een hand, ik knikte. Later kwamen de anderen. Het bleek een gezelschap te zijn waar niemand de ander kende, iedereen was alleen. De vader en de zoon waren ook alleen, ik had hun familieband intuïtief verzonnen. Het vreemde gezelschap stond stijf van beleefdheid, iedereen praatte zacht, met kleine mond en verstarde glimlach.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Bertus Mulder - Nederland kent nauwelijks een arbeidstraditie. Waar omliggende landen nog vol trots de Internationale aanheffen op de eerste mei, flexibiliseren wij vrolijk verder. Eigenlijk sinds wij in Indië de aldaar aanwezige grondstoffen (en de bevolking) exploiteerden ligt de aandacht van de Nederlandse beleidsmakers bij handel en het snelle geld.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop - Alleen door de grenzen hermetisch af te sluiten voorkom je dat vluchtelingen op een gammel bootje stappen richting Lampedusa. Opvang in de regio is volgens velen de oplossing. Maar of het de stroom illegale migranten ook indamt, of de landen in de regio de komst van meer vluchtelingen aankunnen en of de vluchtelingen zelf wel de kans hebben op een menswaardig bestaan, is nog maar de vraag.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  ‘Het is veelzeggend dat met Klaver de hoop bij links wederom wordt gevestigd op een persoon en niet op ideeën. Zo blijft dit politieke kamp pleisters plakken, net zoals het deed met het aantreden van Diederik Samsom als “new kid”. Links moet niet worden opgelapt, maar zich opnieuw uitvinden. Daar is meer voor nodig dan een mediahype rond een 29-jarige belofte van een splinterpartij. (…) Het wordt tijd dat links dat geheven vingertje en die dubbele moraal achter zich laat. Want rechts verdient een stevig tegengeluid.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Tom Eijsbouts - Volgens sommige denkers leven wij in verschillende werelden tegelijk die los van elkaar bestaan. Die theorie is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want ze klopt met een ervaring die iedereen weleens heeft. Ik had de ervaring in ieder geval op 17 juli vorig jaar toen de MH17 uit de lucht werd geschoten. De vredige, perfect geregelde en welvarende wereld van het internationale vliegtoerisme kreeg een tik van de tien kilometer lager gelegen wereld van oorlogsgeweld, chaos en miserie. Een extreem geval: hoe ver kunnen werelden uit elkaar liggen?

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Hendrik Noten - Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

  Jan Erik Keman - Ditjes en datjes

  Camiel Hamans - Behoud versus afbraak

  Niels Graaf - Noblesse oblige

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Gunnar de Haan - Twee maanden hielden boze studenten het bestuurscentrum van de UvA bezet. Bijval volgde snel. Niet in de laatste plaats van het wetenschappelijk personeel, dat zijn universiteit de afgelopen jaren onder het mom van het rendementsdenken uitgeleverd zag worden aan managers.

 • S&D-artikel
  9 jun 2015

  Agnes Jongerius en Gerard Oosterwijk - Het debat over het handels- en investeringsverdrag TTIP is in korte tijd flink opgelaaid. De Europese Commissie speelt hoog spel en het Europees Parlement kan daar niet om lachen. Vandaar dat de vraag of TTIP er überhaupt nog zal komen gerechtvaardigd is. Sociaal-democraten hebben de sleutel in handen.

 • S&D-artikel
  5 jun 2015

  Leonadis Vatikiotis - Met de bailout van de trojka werd de Griekse bevolking niet geholpen. Waarom moeten zij dan wel voor die schulden bloeden?

  Beste Jeroen,

 • S&D-artikel
  5 jun 2015

  Paul de Beer - Het basisinkomen is weer helemaal terug van weggeweest. Met één maatregel geen armoede en ingewikkelde bureaucratie meer klinkt natuurlijk prachtig, maar is het ook uitvoerbaar? Het alternatief van iedereen een baan lijkt al evenmin op de korte termijn realiseerbaar. Met kleine concrete stappen de bestaande nadelen van het bestaande sociale stelsel wegnemen is wellicht de beste weg.

 • S&D
  22 mei 2015

  S&D is er voor de belangrijke vragen, niet voor de makkelijke antwoorden. Dus gaat het nu over binding als politieke opdracht, en houden we dat onderwerp op verschillende manieren tegen het licht. Want het moet tegenwoordig gaan over het overbruggen van de afstand tussen jong en oud, atheïsten en gelovigen, wit en zwart, academici en handwerkers. En over het voorkomen dat al die groepjes zich terugtrekken op eigen eilandjes om hun eigen voorrechtjes te verdedigen.

 • S&D-artikel
  22 mei 2015

  S&D is er voor de belangrijke vragen, niet voor de makkelijke antwoorden. Dus gaat het nu over binding als politieke opdracht, en houden we dat onderwerp op verschillende manieren tegen het licht. Want het moet tegenwoordig gaan over het overbruggen van de afstand tussen jong en oud, atheïsten en gelovigen, wit en zwart, academici en handwerkers. En over het voorkomen dat al die groepjes zich terugtrekken op eigen eilandjes om hun eigen voorrechtjes te verdedigen.

 • S&D-artikel
  12 apr 2015

  Matthijs Rooduijn - Dat het niet goed gaat met links ligt niet aan wat de kiezers willen. Er leeft een uitgesproken links levensgevoel in Nederland. Maar de kunst is wel om dat zichtbaar te maken. Sociale én politieke ongelijkheid zijn cruciaal.

 • S&D-artikel
  10 apr 2015

  Pim Paulusma - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  8 apr 2015

  Marijke Linthorst - Samsom en Rutte wordt vaak verweten dat zij bij de formatie van het kabinet te weinig oog hebben gehad voor het ontbreken van een meerderheid in de senaat.

 • S&D
  7 apr 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Merijn Oudenampsen en Dylan van Rijsbergen - We leven in rechtse tijden. Niet omdat er geen linkse partijen meer bestaan, maar omdat we steeds meer zijn gaan denken volgens de lijnen die de andere zijde uitzet. Het is alsof een groot deel van de vertegenwoordigers van linkse instituties, of het nou partijen, vakbonden of media zijn, lijden aan een collectief Stockholmcomplex. Wat als we het gewoon weer eens over maatschappij-verandering hadden?

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  André Krouwel en Nachshon Rodrigues Pereira - Drie verloren verkiezingen op rij. Is het alleen de deelname aan het kabinet of heeft de teloorgang van de sociaal-democratie andere, dieper liggende oorzaken en is de PvdA definitief volksbeweging af?

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  A.L. Snijders - Soms lees ik een verzonnen verhaal voor op de politieacademie in Apeldoorn. Het vreemde is dat ik dat ’s morgens vroeg doe, voor negenen. Na het verhaal leg ik uit hoe werkelijkheid en verbeelding zich verhouden. Ik ben niet de enige die het woord voert, sommige politiefunctionarissen lezen ook een verhaal voor, en daar praten we dan over.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Ruud Koole - Dat de nieuwe Griekse regering op haar kop krijgt wegens ‘verkiezingsretoriek’ is een scherpe illustratie van de oplopende spanning tussen politiek die het volk vertegenwoordigt en politiek die draait om goed bestuur. Wanneer sociaal-democraten geloofwaardig willen blijven met pleidooien voor sociaal beleid moeten ze een beter antwoord verzinnen op de Griekse crisis dan ‘geld terug’.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  ‘Ik moet wel op een bed van rozen liggen want ik voel doornen in mijn vel’, mompelden overtuigde sociaal-democraten na de laatste verkiezingen. Die doorns zijn dan de wegblijvende kiezers en de rozen de recente stevige linkse ingrepen in de maatschappij: normering topinkomens, hypotheekrente-aftrek, eerlijk werk.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Erik Jurgens - Het artikel van Bert Ummelen in de vorige editie van S&D moet worden verwelkomd. De discussie over wanneer, hoe en door wie stervenshulp mag worden verricht blijft onder direct betrokkenen plaatsvinden. Maar in de rest van de samenleving is het te stil. Dit terwijl de toepassing van de Euthanasiewet 2001 wel steeds verder wordt ‘opgerekt’. Het kan dus zijn dat in de wet de criteria moeten worden verscherpt, of juist ruimer geformuleerd.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Maurits Berger - Niet alleen de moslim, zoals Marcouch in het vorige nummer terecht betoogde, ook zijn godsdienst is inmiddels een integraal onderdeel van onze maatschappij. Op basisscholen in de Schilderswijk zie je desondanks dat leraren worstelen met de islam en de interpretaties die leerlingen hieraan geven. Hoezo eigenlijk? Je hoeft immers maar weinig van een geloof te begrijpen om er verstandig mee om te kunnen gaan.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Marcel Levi - Het is momenteel een behoorlijke puinhoop in de zorg, bleek al uit eerdere S&D-bijdragen van Tonkens en Linthorst. Juist de rigide interpretatie van de marktwerking staat goed georganiseerde zorg vaak in de weg. Iets minder blindstaren op economische theorie en iets meer kijken naar de gevolgen voor de dagelijkse praktijk zou het zorgstelsel al sterk kunnen verbeteren.