Alle publicaties

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Femke Roosma - Links komt in het debat over de verzorgingsstaat niet verder dan kunstgrepen die uiteindelijk de gedachte voeden dat armen lui zijn en misbruik maken van voorzieningen, dat de middenklasse altijd opdraait voor de kosten en dat de bureaucratie verder uitdijt. Dat kan en moet anders.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Bart Top - Als reactie op aanslagen in Parijs en Kopenhagen stelt links zich pal achter de vrijheid van meningsuiting. Dit debat heeft verdieping nodig. Want hoe zit het met de gelijkheid? Links moet het verhaal van de botsing der culturen weerspreken.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Pim Paulusma - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Jasper Blom - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Sara Murawski - Het is de taak van links om de macht te democratiseren, vanuit de gedachte dat mensen recht hebben op zeggenschap over hun eigen leven en de manier waarop we samenleven.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Josje den Ridder - ‘Links’ zal zich ook in de toekomst moeten organiseren om zijn idealen te verwezenlijken via de representatieve democratie. Maar hoe? Is dat nog steeds met het traditionele ledenmodel, of heeft een model zónder leden de toekomst? In deze bijdrage worden vier mogelijke organisatie-vormen voor een moderne linkse partij geschetst. Welke van deze vormen het best past, hangt af van wat ‘links’ is en wil zijn.

 • S&D-artikel
  2 apr 2015

  Roeline Knotterus - Wie wordt er eigenlijk beter van vrijhandelsverdrag TTIP? Banen gaan verloren, arbeidsomstandigheden verslechteren en de rechtsstaat wordt aangetast. Minister Ploumen onderkent onder groeiende maatschappelijke druk inmiddels weliswaar een paar van de meest in het oog springende gevaren, maar is over de hele linie onvoldoende kritisch.

  Onlangs werd bekend dat onze minister Ploumen pleit voor een internationaal gerechtshof om handels- en investerings-geschillen te beslechten.

 • S&D-artikel
  27 mrt 2015

  Rens van Tilburg - Links heeft ons ongekende voorspoed gebracht. Maar nu neemt de ongelijkheid toe, warmt de aarde op en houden almachtige multinationals noodzakelijke vernieuwingen tegen. Ondanks deze gevaren blijft een antwoord vooralsnog uit. Links moet zich niet langer laten ketenen en de vrijheidsstrijd weer aangaan.

 • Jaarboek WBS
  18 feb 2015

  Vrijheid is na ’Parijs’ weer helemaal terug. Op een huiveringwekkende manier werd duidelijk hoezeer vrijheid een omstreden begrip is, hoezeer we 'gedoemd zijn tot strijdbaarheid'. Maar waar liggen de ijkpunten voor die botsing? Niet alleen in integratie en cultuur of bij de veiligheidsdiensten. Maar ook in het onderwijs, de economie, op Internet. En, niet te vergeten, in de politiek.

 • S&D
  3 feb 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  2 feb 2015

  Frank Vandenbroucke - Zouden dienstencheques voor hulp in het huishouden in Nederland een nuttig instrument zijn? In België is men tevreden.

 • S&D-artikel
  2 feb 2015

  Marijke Linthorst - Vlak voor kerst werd het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken in de Eerste Kamer verworpen. Wat heeft de sociaaldemocratische senatoren tot hun afwijzende opstelling gebracht? En hoe moet het nu verder?

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  In dit nummer uitgesproken artikelen van Ahmed Marcouch over religie, Marijke Linthorst over de zorg, Flip de Kam over belastingen en Rens van Tilburg over de begroting.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Tom Eijsbouts - Het is werkelijk jammer dat Diederik Samsom niet terug had van Wilders, toen deze hem een ‘zieke geest’ noemde in het Kamerdebat over de Parijse aanslagen. Want Samsom raakte wel degelijk de kern. Wilders bestookt dezelfde breuklijn, of liever fragiele hechtlijn, als de terroristen in Parijs: tussen de Europeanen die moslim zijn en de anderen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Ahmed Marcouch - Nederlandse moslims dienen met jongeren de ideeënstrijd aan te gaan over hun geloof. Maar dan moeten de Nederlanders er op hun beurt voor zorgen dat moslims zich in de samenleving welkom voelen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Rens van Tilburg - Het Stabiliteitspact is de laatste jaren volop in ontwikkeling en is behoorlijk flexibel. Die flexibiliteit moet dan wel worden gebruikt. PvdA-minister Dijsselbloem heeft dat ondanks mooie verkiezingsbeloften niet gedaan. Dat heeft in Nederland en elders in de eurozone geleid tot bezuinigingen die de economie schaden.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Jaap de Koning - De werkloosheid valt niet uit te bannen door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Flexwerk pakt bovendien ook niet zo goed uit voor mensen met beperkte vermogens. Veel beleidsmakers lijken hiervan helaas nog niet doordrongen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Annemarieke Nierop - Paul van der Heijden bestempelt het vaste contract in het vorige nummer van S&D als een anachronisme. De hyperflexibele arbeidsmarkt is volgens hem een voldongen feit. Maar is dat zo? Moeten we zomaar accepteren dat pakketbezorgers als zzp’er nauwelijks betaald krijgen en dat basisschoolleerkrachten via payrollconstructies op elk gewenst moment ontslagen kunnen worden?

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Bert Otten - Al onze buurlanden hebben degelijke wetgeving die goed gedrag van bedrijven stimuleert. Maar in Nederland stelt sociaal ondernemen maar weinig voor. En het kabinet kijkt nog altijd de kat uit de boom. Daar moet verandering in komen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Bert Ummelen - In een zwart gat belanden na je pensionering wordt tegenwoordig al gezien als ondraaglijk lijden. Bij het vrije leven hoort de vrije keuze van het sterven. Of toch niet? Nu het vooruitzicht in een verzorgingshuis te belanden al reden voor euthanasie is, wordt het tijd voor een kritische reflectie over de ethische grenzen van de Euthanasiewet.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Paul Bordewijk - Scheefwoners zijn we liever kwijt dan rijk. Logisch, want deze modale tweeverdieners houden de doorstroom in de sociale woningmarkt tegen. Van scheefleerders of scheefreizigers hebben we daarentegen nog nooit gehoord. Opmerkelijk eigenlijk, want net als de sociale woningmarkt worden het onderwijs en het openbaar vervoer door de overheid bekostigd.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Flip de Kam - De lasten op arbeid moeten omlaag, daar zijn PvdA en VVD het over eens. Maar het voornemen dit te financieren door de consumptie zwaarder te belasten, is ondoordacht en past vooral in het straatje van rechts.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Paul Tang en Kati Piri - Het gedrag van Rusland vraagt om een ander Europees buitenlandbeleid: meer focus op democratische waarden en eigen energie. Poetin luistert niet zomaar.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Roland W.B. Blonk - Bij reïntegratie wordt te weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde kennis. De maatschappelijke onderbuik regeert. Daar moet verandering in komen, vindt TNO-onderzoeker Roland Blonk. Aan de hand van zijn eigen bevindingen bij het Zeeuwse Orionis beschrijft hij welke praktijken van reïntegratie duurzaam zijn gebleken.