Alle publicaties

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Hendrik Noten - Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

  Jan Erik Keman - Ditjes en datjes

  Camiel Hamans - Behoud versus afbraak

  Niels Graaf - Noblesse oblige

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Gunnar de Haan - Twee maanden hielden boze studenten het bestuurscentrum van de UvA bezet. Bijval volgde snel. Niet in de laatste plaats van het wetenschappelijk personeel, dat zijn universiteit de afgelopen jaren onder het mom van het rendementsdenken uitgeleverd zag worden aan managers.

 • S&D-artikel
  9 jun 2015

  Agnes Jongerius en Gerard Oosterwijk - Het debat over het handels- en investeringsverdrag TTIP is in korte tijd flink opgelaaid. De Europese Commissie speelt hoog spel en het Europees Parlement kan daar niet om lachen. Vandaar dat de vraag of TTIP er überhaupt nog zal komen gerechtvaardigd is. Sociaal-democraten hebben de sleutel in handen.

 • S&D-artikel
  5 jun 2015

  Leonadis Vatikiotis - Met de bailout van de trojka werd de Griekse bevolking niet geholpen. Waarom moeten zij dan wel voor die schulden bloeden?

  Beste Jeroen,

 • S&D-artikel
  5 jun 2015

  Paul de Beer - Het basisinkomen is weer helemaal terug van weggeweest. Met één maatregel geen armoede en ingewikkelde bureaucratie meer klinkt natuurlijk prachtig, maar is het ook uitvoerbaar? Het alternatief van iedereen een baan lijkt al evenmin op de korte termijn realiseerbaar. Met kleine concrete stappen de bestaande nadelen van het bestaande sociale stelsel wegnemen is wellicht de beste weg.

 • S&D
  22 mei 2015

  S&D is er voor de belangrijke vragen, niet voor de makkelijke antwoorden. Dus gaat het nu over binding als politieke opdracht, en houden we dat onderwerp op verschillende manieren tegen het licht. Want het moet tegenwoordig gaan over het overbruggen van de afstand tussen jong en oud, atheïsten en gelovigen, wit en zwart, academici en handwerkers. En over het voorkomen dat al die groepjes zich terugtrekken op eigen eilandjes om hun eigen voorrechtjes te verdedigen.

 • S&D-artikel
  22 mei 2015

  S&D is er voor de belangrijke vragen, niet voor de makkelijke antwoorden. Dus gaat het nu over binding als politieke opdracht, en houden we dat onderwerp op verschillende manieren tegen het licht. Want het moet tegenwoordig gaan over het overbruggen van de afstand tussen jong en oud, atheïsten en gelovigen, wit en zwart, academici en handwerkers. En over het voorkomen dat al die groepjes zich terugtrekken op eigen eilandjes om hun eigen voorrechtjes te verdedigen.

 • S&D-artikel
  12 apr 2015

  Matthijs Rooduijn - Dat het niet goed gaat met links ligt niet aan wat de kiezers willen. Er leeft een uitgesproken links levensgevoel in Nederland. Maar de kunst is wel om dat zichtbaar te maken. Sociale én politieke ongelijkheid zijn cruciaal.

 • S&D-artikel
  10 apr 2015

  Pim Paulusma - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  8 apr 2015

  Marijke Linthorst - Samsom en Rutte wordt vaak verweten dat zij bij de formatie van het kabinet te weinig oog hebben gehad voor het ontbreken van een meerderheid in de senaat.

 • S&D
  7 apr 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Merijn Oudenampsen en Dylan van Rijsbergen - We leven in rechtse tijden. Niet omdat er geen linkse partijen meer bestaan, maar omdat we steeds meer zijn gaan denken volgens de lijnen die de andere zijde uitzet. Het is alsof een groot deel van de vertegenwoordigers van linkse instituties, of het nou partijen, vakbonden of media zijn, lijden aan een collectief Stockholmcomplex. Wat als we het gewoon weer eens over maatschappij-verandering hadden?

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  André Krouwel en Nachshon Rodrigues Pereira - Drie verloren verkiezingen op rij. Is het alleen de deelname aan het kabinet of heeft de teloorgang van de sociaal-democratie andere, dieper liggende oorzaken en is de PvdA definitief volksbeweging af?

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  A.L. Snijders - Soms lees ik een verzonnen verhaal voor op de politieacademie in Apeldoorn. Het vreemde is dat ik dat ’s morgens vroeg doe, voor negenen. Na het verhaal leg ik uit hoe werkelijkheid en verbeelding zich verhouden. Ik ben niet de enige die het woord voert, sommige politiefunctionarissen lezen ook een verhaal voor, en daar praten we dan over.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Ruud Koole - Dat de nieuwe Griekse regering op haar kop krijgt wegens ‘verkiezingsretoriek’ is een scherpe illustratie van de oplopende spanning tussen politiek die het volk vertegenwoordigt en politiek die draait om goed bestuur. Wanneer sociaal-democraten geloofwaardig willen blijven met pleidooien voor sociaal beleid moeten ze een beter antwoord verzinnen op de Griekse crisis dan ‘geld terug’.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  ‘Ik moet wel op een bed van rozen liggen want ik voel doornen in mijn vel’, mompelden overtuigde sociaal-democraten na de laatste verkiezingen. Die doorns zijn dan de wegblijvende kiezers en de rozen de recente stevige linkse ingrepen in de maatschappij: normering topinkomens, hypotheekrente-aftrek, eerlijk werk.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Erik Jurgens - Het artikel van Bert Ummelen in de vorige editie van S&D moet worden verwelkomd. De discussie over wanneer, hoe en door wie stervenshulp mag worden verricht blijft onder direct betrokkenen plaatsvinden. Maar in de rest van de samenleving is het te stil. Dit terwijl de toepassing van de Euthanasiewet 2001 wel steeds verder wordt ‘opgerekt’. Het kan dus zijn dat in de wet de criteria moeten worden verscherpt, of juist ruimer geformuleerd.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Maurits Berger - Niet alleen de moslim, zoals Marcouch in het vorige nummer terecht betoogde, ook zijn godsdienst is inmiddels een integraal onderdeel van onze maatschappij. Op basisscholen in de Schilderswijk zie je desondanks dat leraren worstelen met de islam en de interpretaties die leerlingen hieraan geven. Hoezo eigenlijk? Je hoeft immers maar weinig van een geloof te begrijpen om er verstandig mee om te kunnen gaan.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Marcel Levi - Het is momenteel een behoorlijke puinhoop in de zorg, bleek al uit eerdere S&D-bijdragen van Tonkens en Linthorst. Juist de rigide interpretatie van de marktwerking staat goed georganiseerde zorg vaak in de weg. Iets minder blindstaren op economische theorie en iets meer kijken naar de gevolgen voor de dagelijkse praktijk zou het zorgstelsel al sterk kunnen verbeteren.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Femke Roosma - Links komt in het debat over de verzorgingsstaat niet verder dan kunstgrepen die uiteindelijk de gedachte voeden dat armen lui zijn en misbruik maken van voorzieningen, dat de middenklasse altijd opdraait voor de kosten en dat de bureaucratie verder uitdijt. Dat kan en moet anders.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Bart Top - Als reactie op aanslagen in Parijs en Kopenhagen stelt links zich pal achter de vrijheid van meningsuiting. Dit debat heeft verdieping nodig. Want hoe zit het met de gelijkheid? Links moet het verhaal van de botsing der culturen weerspreken.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Pim Paulusma - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Jasper Blom - De manier waarop we denken over werk moet op de schop, want het kan toch niet zo zijn dat links braaf de agenda van VNO-NCW uitvoert. Alleen door de confrontatie te zoeken kunnen we laten zien dat de doorgeschoten flexibilisering het gevolg van keuzes is.

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Sara Murawski - Het is de taak van links om de macht te democratiseren, vanuit de gedachte dat mensen recht hebben op zeggenschap over hun eigen leven en de manier waarop we samenleven.