Alle publicaties

 • S&D-artikel
  7 apr 2015

  Josje den Ridder - ‘Links’ zal zich ook in de toekomst moeten organiseren om zijn idealen te verwezenlijken via de representatieve democratie. Maar hoe? Is dat nog steeds met het traditionele ledenmodel, of heeft een model zónder leden de toekomst? In deze bijdrage worden vier mogelijke organisatie-vormen voor een moderne linkse partij geschetst. Welke van deze vormen het best past, hangt af van wat ‘links’ is en wil zijn.

 • S&D-artikel
  2 apr 2015

  Roeline Knotterus - Wie wordt er eigenlijk beter van vrijhandelsverdrag TTIP? Banen gaan verloren, arbeidsomstandigheden verslechteren en de rechtsstaat wordt aangetast. Minister Ploumen onderkent onder groeiende maatschappelijke druk inmiddels weliswaar een paar van de meest in het oog springende gevaren, maar is over de hele linie onvoldoende kritisch.

  Onlangs werd bekend dat onze minister Ploumen pleit voor een internationaal gerechtshof om handels- en investerings-geschillen te beslechten.

 • S&D-artikel
  27 mrt 2015

  Rens van Tilburg - Links heeft ons ongekende voorspoed gebracht. Maar nu neemt de ongelijkheid toe, warmt de aarde op en houden almachtige multinationals noodzakelijke vernieuwingen tegen. Ondanks deze gevaren blijft een antwoord vooralsnog uit. Links moet zich niet langer laten ketenen en de vrijheidsstrijd weer aangaan.

 • Jaarboek WBS
  18 feb 2015

  Vrijheid is na ’Parijs’ weer helemaal terug. Op een huiveringwekkende manier werd duidelijk hoezeer vrijheid een omstreden begrip is, hoezeer we 'gedoemd zijn tot strijdbaarheid'. Maar waar liggen de ijkpunten voor die botsing? Niet alleen in integratie en cultuur of bij de veiligheidsdiensten. Maar ook in het onderwijs, de economie, op Internet. En, niet te vergeten, in de politiek.

 • S&D
  3 feb 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  2 feb 2015

  Frank Vandenbroucke - Zouden dienstencheques voor hulp in het huishouden in Nederland een nuttig instrument zijn? In België is men tevreden.

 • S&D-artikel
  2 feb 2015

  Marijke Linthorst - Vlak voor kerst werd het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken in de Eerste Kamer verworpen. Wat heeft de sociaaldemocratische senatoren tot hun afwijzende opstelling gebracht? En hoe moet het nu verder?

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  In dit nummer uitgesproken artikelen van Ahmed Marcouch over religie, Marijke Linthorst over de zorg, Flip de Kam over belastingen en Rens van Tilburg over de begroting.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Tom Eijsbouts - Het is werkelijk jammer dat Diederik Samsom niet terug had van Wilders, toen deze hem een ‘zieke geest’ noemde in het Kamerdebat over de Parijse aanslagen. Want Samsom raakte wel degelijk de kern. Wilders bestookt dezelfde breuklijn, of liever fragiele hechtlijn, als de terroristen in Parijs: tussen de Europeanen die moslim zijn en de anderen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Ahmed Marcouch - Nederlandse moslims dienen met jongeren de ideeënstrijd aan te gaan over hun geloof. Maar dan moeten de Nederlanders er op hun beurt voor zorgen dat moslims zich in de samenleving welkom voelen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Rens van Tilburg - Het Stabiliteitspact is de laatste jaren volop in ontwikkeling en is behoorlijk flexibel. Die flexibiliteit moet dan wel worden gebruikt. PvdA-minister Dijsselbloem heeft dat ondanks mooie verkiezingsbeloften niet gedaan. Dat heeft in Nederland en elders in de eurozone geleid tot bezuinigingen die de economie schaden.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Jaap de Koning - De werkloosheid valt niet uit te bannen door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Flexwerk pakt bovendien ook niet zo goed uit voor mensen met beperkte vermogens. Veel beleidsmakers lijken hiervan helaas nog niet doordrongen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Annemarieke Nierop - Paul van der Heijden bestempelt het vaste contract in het vorige nummer van S&D als een anachronisme. De hyperflexibele arbeidsmarkt is volgens hem een voldongen feit. Maar is dat zo? Moeten we zomaar accepteren dat pakketbezorgers als zzp’er nauwelijks betaald krijgen en dat basisschoolleerkrachten via payrollconstructies op elk gewenst moment ontslagen kunnen worden?

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Bert Otten - Al onze buurlanden hebben degelijke wetgeving die goed gedrag van bedrijven stimuleert. Maar in Nederland stelt sociaal ondernemen maar weinig voor. En het kabinet kijkt nog altijd de kat uit de boom. Daar moet verandering in komen.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Bert Ummelen - In een zwart gat belanden na je pensionering wordt tegenwoordig al gezien als ondraaglijk lijden. Bij het vrije leven hoort de vrije keuze van het sterven. Of toch niet? Nu het vooruitzicht in een verzorgingshuis te belanden al reden voor euthanasie is, wordt het tijd voor een kritische reflectie over de ethische grenzen van de Euthanasiewet.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Paul Bordewijk - Scheefwoners zijn we liever kwijt dan rijk. Logisch, want deze modale tweeverdieners houden de doorstroom in de sociale woningmarkt tegen. Van scheefleerders of scheefreizigers hebben we daarentegen nog nooit gehoord. Opmerkelijk eigenlijk, want net als de sociale woningmarkt worden het onderwijs en het openbaar vervoer door de overheid bekostigd.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Flip de Kam - De lasten op arbeid moeten omlaag, daar zijn PvdA en VVD het over eens. Maar het voornemen dit te financieren door de consumptie zwaarder te belasten, is ondoordacht en past vooral in het straatje van rechts.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Paul Tang en Kati Piri - Het gedrag van Rusland vraagt om een ander Europees buitenlandbeleid: meer focus op democratische waarden en eigen energie. Poetin luistert niet zomaar.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  Roland W.B. Blonk - Bij reïntegratie wordt te weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde kennis. De maatschappelijke onderbuik regeert. Daar moet verandering in komen, vindt TNO-onderzoeker Roland Blonk. Aan de hand van zijn eigen bevindingen bij het Zeeuwse Orionis beschrijft hij welke praktijken van reïntegratie duurzaam zijn gebleken.

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  A.L. Snijders - Vroeger was er op de Nieuwmarkt in Amsterdam een nachtcafé. Ik woonde in die buurt en als ik niet slapen kon kwam ik er wel eens. Beschaafde mensen (iemand die bijvoorbeeld een gedicht van Nijhoff uit zijn hoofd kende) kwamen er niet, alleen ruw volk — inbrekers, taxi-chauffeurs, pooiers, hoeren. Ik voelde me er op een vreemde, kinderachtige manier op mijn gemak, hoewel ik natuurlijk doodsbang was. Op een nacht, er waren weinig bezoekers, verscheen er een opgewonden man met een getrokken pistool. Hij liep naar de bar en schreeuwde een naam, gelukkig niet de mijne.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Deze S&D verschijnt op een moment dat de Nederlandse sociaal-democratie weer eens zware tijden doormaakt. Het regeringsbeleid van bezuinigingen en hervormen maakte al niet populair. En passant liep de multiculturele samenleving weer even danig uit de hand met het opstappen van twee al te Turkse leden van de PvdA Tweede Kamerfractie. En de klappen van ‘de decentralisatie van de zorg’ moeten nog komen. Straks zitten er mensen (eventjes) zonder hulp aan huis of zonder verpleging, en wie is daar dan schuldig aan?

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Ruud Koole - Er wordt al gesproken van een akkoordendemocratie. Rutte I had een gedoogakkoord en Rutte II komt, bij ontstentenis van een meerderheid in de Eerste Kamer, tot regeren door middel van verschillende akkoorden met steeds een deel van de oppositie. Rutte II wist op deze manier belangrijke hervormingen door het parlement te loodsen. De akkoorden-democratie maakt regeren aldus mogelijk.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  A.L. Snijders - Ik liep met een autochtone man op een kaarsrechte weg aan de rand van de Veluwe. Ik sprak mijn verwondering uit over de kaarsrechtheid die ik juist in deze streek niet verwacht had. Hij vertelde me de geschiedenis, want hij was hier geboren en had er zijn hele jeugd gewoond. Na het verhaal over het Apeldoorns kanaal en de papierfabrieken stapte hij over op de grote fietstocht van Alaska naar Patagonië die hij twintig jaar geleden gemaakt had. In Zuid-Amerika had hij weken gefietst op een weg die steeg en daalde, steeg en daalde, maar geen bocht maakte.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Hendrik Noten - Het is een politieke en economische puinhoop in Frankrijk. In Nederland wist men dat allang — we zijn nou eenmaal goed in het aanwijzen van andermans zwakten — maar de Fransen zijn er nu zelf ook achter. Wanneer Le Monde zich hardop afvraagt of de Republiek de zieke man van Europa is geworden, mogen de alarmbellen gerust gaan rinkelen: tsaar Nicolaas I omschreef het Ottomaanse Rijk op dezelfde wijze en nog geen twintig jaar later was het afgelopen.