Alle publicaties

 • S&D-artikel
  27 jan 2015

  A.L. Snijders - Vroeger was er op de Nieuwmarkt in Amsterdam een nachtcafé. Ik woonde in die buurt en als ik niet slapen kon kwam ik er wel eens. Beschaafde mensen (iemand die bijvoorbeeld een gedicht van Nijhoff uit zijn hoofd kende) kwamen er niet, alleen ruw volk — inbrekers, taxi-chauffeurs, pooiers, hoeren. Ik voelde me er op een vreemde, kinderachtige manier op mijn gemak, hoewel ik natuurlijk doodsbang was. Op een nacht, er waren weinig bezoekers, verscheen er een opgewonden man met een getrokken pistool. Hij liep naar de bar en schreeuwde een naam, gelukkig niet de mijne.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Deze S&D verschijnt op een moment dat de Nederlandse sociaal-democratie weer eens zware tijden doormaakt. Het regeringsbeleid van bezuinigingen en hervormen maakte al niet populair. En passant liep de multiculturele samenleving weer even danig uit de hand met het opstappen van twee al te Turkse leden van de PvdA Tweede Kamerfractie. En de klappen van ‘de decentralisatie van de zorg’ moeten nog komen. Straks zitten er mensen (eventjes) zonder hulp aan huis of zonder verpleging, en wie is daar dan schuldig aan?

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Ruud Koole - Er wordt al gesproken van een akkoordendemocratie. Rutte I had een gedoogakkoord en Rutte II komt, bij ontstentenis van een meerderheid in de Eerste Kamer, tot regeren door middel van verschillende akkoorden met steeds een deel van de oppositie. Rutte II wist op deze manier belangrijke hervormingen door het parlement te loodsen. De akkoorden-democratie maakt regeren aldus mogelijk.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  A.L. Snijders - Ik liep met een autochtone man op een kaarsrechte weg aan de rand van de Veluwe. Ik sprak mijn verwondering uit over de kaarsrechtheid die ik juist in deze streek niet verwacht had. Hij vertelde me de geschiedenis, want hij was hier geboren en had er zijn hele jeugd gewoond. Na het verhaal over het Apeldoorns kanaal en de papierfabrieken stapte hij over op de grote fietstocht van Alaska naar Patagonië die hij twintig jaar geleden gemaakt had. In Zuid-Amerika had hij weken gefietst op een weg die steeg en daalde, steeg en daalde, maar geen bocht maakte.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Hendrik Noten - Het is een politieke en economische puinhoop in Frankrijk. In Nederland wist men dat allang — we zijn nou eenmaal goed in het aanwijzen van andermans zwakten — maar de Fransen zijn er nu zelf ook achter. Wanneer Le Monde zich hardop afvraagt of de Republiek de zieke man van Europa is geworden, mogen de alarmbellen gerust gaan rinkelen: tsaar Nicolaas I omschreef het Ottomaanse Rijk op dezelfde wijze en nog geen twintig jaar later was het afgelopen.

 • S&D-artikel
  12 dec 2014

  Willem Minderhout - Thijs Niemantsverdriet beschrijft in De Vechtpartij de aanloop naar de verkiezingen in 2006 als een cruciale periode in de recente geschiedenis van de PvdA. Aangezien de SP na die verkiezingen definitief doorbrak als serieuze electorale concurrent, noemt de journalist de PvdA-uitslag ‘erger dan de nederlaag van 2002’.

 • S&D
  1 dec 2014

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Marijke Linthorst - Afkomst bepaalt niet meer naar welke school je gaat. En toch redden veelbelovende kinderen uit arme gezinnen het vaak niet op het gymnasium, terwijl hun klasgenoten met hoogopgeleide ouders altijd nog het Luzac hebben. Scholen zouden leerlingen die thuis geen hulp krijgen, veel meer tegemoet kunnen komen.

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Margo Trappenburg - Na het vroegtijdig ter aarde bestellen van de klassieke verzorgingsstaat is het de vraag wat er met de hulpverleners moet gebeuren. Is er in de participatiesamenleving plaats voor de creatief therapeut of de buurthuiswerker? Of lossen we het in de toekomst allemaal onderling op en verandert de taakomschrijving van de hulpverlener drastisch?

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Peter Rodenburg - Het succes van muntunies is voornamelijk afhankelijk van de politiek en niet van de economie. Dat geldt ook voor de euro. Nederland en Duitsland zullen in de nabije toekomst daarom nog flinke offers moeten brengen.

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Bastiaan van Apeldoorn - Waarom bombarderen we IS? Vanwege de mensenrechtenschendingen en de terroristische dreiging, zegt het kabinet. Volgens Bastiaan van Apeldoorn een naïeve en onjuiste gedachte. Deze nieuwe fase in de zich almaar voortslepende ‘war on terror’ zal de situatie in het Midden- Oosten alleen maar doen verslechteren. De enige uitweg is een politieke oplossing waarbij de grieven van de soennieten weggenomen worden.

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Paul F. van der Heijden - Het kabinet springt in de bres voor het vaste contract en wil daarom de wildgroei aan flex- en zzp-contracten een halt toeroepen. Sympathiek, maar volkomen uit de tijd, want de afname van het percentage vaste contracten is niet meer te stoppen. Asscher zou er verstandig aan doen te luisteren naar de Baliegroep en de AWVN, die allebei de flexwerkers en zzp’ers in het arbeidsbestel willen opnemen.

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  Mickey Steijaert & Tjerk Eken - Een denktank van studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen boog zich over de kloof tussen laag- en hoog-opgeleiden. Twee van hen schreven er een literair essay over.

  De busreis met lijn 10 vanaf Nijmegen CS naar halte Erasmusgebouw is kort en verloopt meestal voorspoedig. Vandaag is het echter bijzonder druk op de Nijmeegse wegen, en de bus zit overvol. Bij Heyendaal remt de bus af.

 • S&D-artikel
  1 dec 2014

  ‘De reus is geveld’, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel: de vriendelijke, zachtmoedige reus zoals we die uit het werk van Roald Dahl kennen. Wouter was een grote, markante man, die scherp kon analyseren zonder zijn zelfrelativerend vermogen te verliezen. Bij wie kritiek en humor samengingen - en bij wie leiding geven en samenwerken dicht bij elkaar lagen. Toenmalige WBS-medewerkers bewaren bijzonder goede herinneringen aan hem en ervaren zijn dood als een echt verlies.

 • S&D-artikel
  19 nov 2014

  Zo op het oog gaat het wel goed met de zorg: geen eindeloze wachtlijsten, lagere zorg-premies en teruglopende kosten. Een rechts waanidee vindt Evelien Tonkens het.

  Die premies zijn bijvoorbeeld alleen maar zo laag doordat essentiële zorg als fysiotherapie uit het basispakket is gehaald. En ook die wachtlijsten voor onrendabele behandelingen komen gewoon terug als we doorgaan met de ongecontroleerde concurrentie tussen de in financieel zwaar weer verkerende ziekenhuizen.

 • S&D-artikel
  19 nov 2014

  Annemarieke Nierop - In de discussie over de decentralisatie van taken naar de gemeenten wordt nogal eens verwezen naar Denemarken. Nergens ter wereld zijn zoveel verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau belegd als daar. En nergens zeggen mensen zo gelukkig te zijn en waarderen ze hun verzorgingsstaat zozeer als in Denemarken.

 • S&D-artikel
  22 okt 2014

  Arjen Edzes en Jouke van Dijk - Het kabinet bestrijdt de werkloosheid met taskforces, banenplannen en actieplannen voor jong en oud — en met plannen voor het verlagen van de belasting op arbeid. Vergeten wordt dat ook de regio’s en lokale overheden een veel grotere rol kunnen spelen bij het creëren van werkgelegenheid.

 • S&D-artikel
  13 okt 2014

  Paul Bordewijk - In de politiek zie je twee houdingen tegenover de omgang met dataverzamelingen.

  Aan de ene kant is er de ontwikkeling van de beheersingsstaat. Die moet ons beschermen tegen elk onheil, en daarom moet de overheid onze medeburgers goed in de gaten houden. Zo voorkom je terroristische aanslagen, maar kun je ook beleid voeren. Aan de andere kant is er het Big Brother-gevoel: we zijn met z’n allen overgeleverd aan een overheid die alles van ons weet zonder dat we er grip op hebben waar al die informatie voor gebruikt wordt.

 • S&D
  29 sep 2014

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  29 sep 2014

  Fabian Dekker - Veel werk zal verdwijnen of veranderen door technologische vooruitgang. Voor een deel kunnen we ons daarop voorbereiden.

 • S&D-artikel
  29 sep 2014

  Het is misschien niet leuk en het is misschien ook geen nieuws maar Nederland is een rechts land. In opiniepeilingen halen de rechtse partijen de laatste tijd enorme meerderheden.

 • S&D-artikel
  29 sep 2014

  A.L. Snijders - Mijn neef Adriaan werd in 1927 op een schip naar Amerika geboren. Zijn moeder (een zuster van mijn moeder) ontvluchtte Europa niet vanwege de economie, de politiek of het gluipende oorlogsgevaar, het ging om de vader van Adriaan, een Roemeense autohandelaar die al een voltooid gezin had en liever in zijn vaderland bleef.

 • S&D-artikel
  29 sep 2014

  Dit najaar verschijnt Willem Witteveens magnum opus De wet als kunstwerk. S&D redactie-raadlid Maurits Barendrechten S&D redacteur Tom Eijsbouts kozen enkele illustratieve fragmenten uit de inleiding en het slot van het boek. Met dank aan de nabestaanden en uitgeverij Boom.

  Lees de rest van het artikel in de PDF.

 • S&D-artikel
  29 sep 2014

  Herman van Gunsteren - Op 1 juni 1988 promoveerde Willem Witteveen. Met lof. In een bloemrijke tekst van aanzienlijke omvang — als Willem taalspeelde was hij nooit kort, het plezier spatte eraf en waarom zou je het niet nog wat langer laten duren — had hij de klassieke retorica voor de eigen tijd beschikbaar gemaakt en met vrucht gebruikt bij de behandeling van vragen van staatsrecht.De Leidse promotieplechtigheid was geestrijk.