De Rode Canon

Van de relletjes rond de eerste socialisten op de Dam in 1848 tot de ‘revolutie’ van Troelstra in 1918. Van de pioniers van de vara tot de dromen van Nieuw Links.

In 32 verhalen blikt De rode canon terug op anderhalve eeuw sociaal-democratische geschiedenis. Een geschiedenis van gedreven mensen en hun idealen, van debatten en conflicten en ook van vooruitgang en succes. De rode canon brengt op originele wijze nieuw historisch onderzoek en hedendaagse vragen over de sociaal-democratie samen.

De rode canon is een initiatief van de Werkgroep Geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting onder redactie van Karin van Leeuwen, Marijn Molema en Ilse Raaijmakers. Her boek werd voor het eerst gepubliceerd op 18 okt 2010.

Het boek is helaas niet meer bij de WBS te bestellen maar nog wel hier in te zien:

Voorwoord

Inleiding

1848 - Het Damoproer

1869 - De Eerste Internationale in Sneek

1878 - Socialisme en democratie verenigd

1887 - Ferdinand Domela Nieuwenhuis als held uit de gevangenis

1893 - Tjerk Luitjes en de anarchisten

1894 - Oprichtingsvergadering sdap

1903 - De Spoorwegstaking

1909 - Een tragedie in de Deventer Schouwburg

1912 - Internationale vrouwendag in Nederland

1918 - Revolutiedreiging

1919 - Wethouderssocialisme

1923 - De Vlootwetactie

1925 - De VARA

1932 - Crisis in de rode familie

1935 - Het Plan van de Arbeid

1940 - De SDAP gaat ondergronds

1946 - Oprichting PvdA

1951 - Koloniale dilemma’s

1955 - Koude Oorlogspolitiek

1957 - Uitbetaling eerste AOW

1958 - Mansholt naar Europa

1963 - Om de kwaliteit van het bestaan

1966 - Nieuw Links presenteert Tien over rood

1973 - Het milieu als keerzijde van economische groei

1976 - Rooie Vrouwen in actie

1977 - Geen tweede kabinet-Den Uyl

1985 - Op weg naar één Europa

1987 - Schuivende Panelen

1991 - De wao-crisis

1994 - Paars

1994 - PvdA.nl

2002 - Na de dreun

Onderschriften en verwijzingen bij de foto’s