Over de grens

De nieuwste publicatie van de Wiardi Beckman Stichting Over de Grens - De vluchtelingencrisis als reality-test zoomt in op de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis. Alle schakels van de ‘migratieketen’ komen aan bod. De oorlog in Syrië, de bizarre dictatuur in Eritrea, de smokkelroutes in West-Afrika. Er wordt gekeken naar de omstreden ‘opvang in de regio’ en naar hoe Europa gefaald heeft aan haar buitengrenzen. Met desastreuze humanitaire gevolgen.

'Over de grens' is een goed leesbaar en informatief boek, dat de lezer in staat stelt zijn eigen opinie verder te onderbouwen over een thema dat de komende jaren de politieke agenda zal blijven beheersen. Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij?

Door de prachtige fotoreportages die Werry Crone maakte in onder meer Libanon, Jordanië, Griekenland en Hongarije volgt de lezer de tocht van de vluchtelingen op de voet.

'Over de Grens' bevat bijdragen van Michael Bröning, Werry Crone, René Cuperus, Mark Elchardus, Han Entzinger, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters, Simon van Melick, Karlijn Muiderman, Lisa Pelling, Annelies Pilon, Kati Piri, Giselle Schellekens, Monika Sie Dhian Ho, Mikal Tseggai, Myrthe Wijnkoop & Fadel Wrakk en is mede mogelijk gemaakt door de PvdA Eurodelegatie en het WBS Europafonds. Uitgever is Van Gennep.

'Over de Grens' verschijnt op 8 juni en staat die dag tevens centraal op een besloten expertbijeenkomst, georganiseerd door Instituut Clingendael, in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting. Op vrijdag 16 juni is er een publiekspresentatie van het boek in Humanity House te De Haag.

Over de Grens in de media

Bestellen: 
'Over de Grens - De vluchtelingencrisis als reality-test' kunt u bestellen bij de Wiardi Beckman Stichting door een e-mail te sturen aan info@wbs.nl. Prijs: € 20 (plus € 4,68 verzendkosten). U kunt het boek ook afhalen bij de Wiardi Beckman Stichting (Emmapark 12 te Den Haag) op maandagen, dinsdagen of donderdagen (vanaf 13 juni).