WBS jaarboek 1995 - Nederland in de wereld

Redactie: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuylen.

Download de pdf van het jaarboek.

De val van de Berlijnse Muur in november 1989 markeerde het begin van ingrijpende veranderingen in de internationale orde. Alleen bewegen die zich niet in de richting van de ‘nieuwe wereldorde’ waarop aanvankelijk werd gehoopt. Gewapende conflicten en onbeheerste agressie in Joegoslavie en elders in de wereld hebben juist het beeld van toenemende wanorde in de internationale betrekkingen bevestigd. De nieuwe omstandigheden dwingen vanzelfsprekend tot een herziening van de buitenlandse politiek. Het gaat niet meer om het terugdringen van de bewapeningswedloop tussen Oost en West, maar om peacc-keepitig in VN-verband. Het gaat niet meer alleen om een evenwichtiger welvaartsspreiding tussen Noord en Zuid, maar ook om het voorkomen en beheersen van gewapende conflicten in de Derde Wereld. De plaatsbepaling van Nederland in de nieuwe internationale context staat centraal in dit Zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Wat is een adequaat antwoord op de nieuwe internationale situatie vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt? Welke speelruimte heeft de Nederlanse overheid nog voor een eigen beleid?

Deze vragen komen aan de orde in een vijftal essays over de defensiepolitiek (Siccama), de Noord-Zuidverhouding (Junne), Nederland in Europa (Geelhoed), de Nederlandse cultuurpolitiek
(Bevers) en het buitenlandse beleid in zijn algemeenheid (Rozemond). Daarnaast bevat het boek een aantal korte bijdragen van buitenlanders (Citron, Delwaide, Quatremer) en Nederlanders in
het buitenland (Buiter, Tellegen, De Vries) over het beeld van Nederland in de ons omringende wereld.