WBS jaarboek 2007 - Op zoek naar progressief Amerika

In Op zoek naar progressief Amerika schetsen vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers en publicisten de onhoudbare polarisatie in de vs onder Bush. Zij schrijven onder meer over de ideeënoorlog tussen linkse en rechtse denktanks, de rol van de media in de politiek, de positie van de vakbeweging, de noodzaak van het creëren van een verzorgingsstaat, immigratie en de kernwaarden van Amerika, godsdienst als inspiratiebron voor progressieve politiek en de buitenlandse politiek van Washington.

Download de pdf van het jaarboek.

Inhoud

 • Frans Becker en Menno Hurenkamp - Inleiding 7
 • Ezra Klein - De herrijzenis van links in Amerika. Van een politiek van kleine stappen naar een politiek van ingrijpende verandering 22
 • Matthew Yglesias - It’s the foreign policy, stupid 39
 • Dean Baker - De wederopbouw van de Amerikaanse verzorgingsstaat 54
 • Andrew Rich - Denktanks en de ideeënoorlog in de Amerikaanse politiek 71
 • Amy Sullivan - Trouw aan het geloof. Links en religie in Amerika 83
 • Teake Zuidema (tekst en fotografie) - Pittsburgh is niet meer Steel City 98
 • Gary Gerstle - Hoe Amerika omgaat met zijn immigranten. Het verleden, het heden en de toekomst 112
 • Todd Gitlin - Wat kunnen de media voor links Amerika betekenen? 128
 • Nelson Lichtenstein - Een succesvolle strategie voor de vakbeweging 148
 • Andrew J. Bacevich - Laten wij onze eigen tuin onderhouden 159
 • Personalia 173
 • Personenregister 177
PreviewBijlageGrootte
jaarboek_2007.pdf1.7 MB