WBS jaarboek 2010 - Onzelf blijven. H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie

Met inleidende teksten van Menno Hurenkamp, Frans Becker, Marijke Halbertsma-Wiardi Beckman, Simon B. Kool en met een nawoord van Paul Scheffer.

Bert Bakker, Amsterdam 2010. Verkrijgbaar via de boekhandel.