WBS jaarboek 2011 - Lessen uit de Crash

Bert Bakker, Amsterdam 2011. Te bestellen voor €22,25 door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl.

De financiële crisis die in 2007 en 2008 ons economisch bestel ontwrichtte houdt de wereldeconomie nog steeds in zijn greep. De crisis was niet alleen het gevolg van hebzucht bij bankiers, gebrekkig toezicht door de overheid en te nauwe banden tussen de politieke en financiële wereld. Zij was ook het gevolg van vergaande liberalisering van het internationale financiële verkeer. En van een ondernemingsbestuur dat vooral geïnteresseerd was in de beurskoersen. De crisis was kortom een systeemfout.

Intussen woekert de crisis verder voort, in de VS en in de Eurozone, in de overheidsfinanciën, in de bankensector en in de reële economie. In Europa is inmiddels sprake van zowel een diepe economische als fundamentele politieke crisis. Er is de noodzaak van acute crisisbeheersing, maar ook de diepere oorzaken van de crisis zijn nog onvoldoende aangepakt. Juist dat is het centrale thema van Lessen uit de crash. Het biedt een gedegen analyse van de crisis aan de hand van beschouwingen door internationaal erkende specialisten en wijst de weg naar nieuwe politieke antwoorden.

Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Kalma vormen de redactie van Lessen uit de crash. Het boek bevat bijdragen van Arie van der Zwan, Jan Luiten van Zanden, Wim Boonstra, Donald Kalff, Hans Verkoren, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Arnoud Boot, Hans Schenk, Ieke van der Burg, Ben Dankbaar, Jasper Blom, Bob Kuttner en Anton Hemerijck.