‘Cultuureducatie: een onmisbaar onderdeel van ons onderwijs’

Dit artikel verscheen eerder in Boekman 92, het blad van de BOEKMANstichting.

‘Het onderwijs hoort er toe mede te werken, behoort er aan te werken, dat een gevoeligheid voor de schoonheid der natuur wordt gekweekt, en daarnaast het besef wordt gewekt dat de kunst een eigen deel van het volle leven is, geen tijdverdrijf voor sommige leegloopenden, maar een niet te missen bestanddeel van ons wezen. Niet ieder bezit het gevoel en de waardering voor de kunst van nature; het moet dikwijls ontwikkeld worden; en de school heeft hierin een heel wat belangrijker taak dan bij de kennisaanbrenging van zoveel dat waardeloos is.’ (Bolkestein 1932)

Cultuureducatie mag zich verheugen in een groeiende populariteit. Beleidsnota’s prijzen het belang ervan aan. Er zijn tal van initiatieven op scholen en bij culturele instellingen. Er is zelfs ruim 10 euro per kind per jaar beschikbaar voor cultuureducatieve activiteiten. Kunnen we dus tevreden achterover leunen?

PreviewBijlageGrootte
artikel_frans_becker_cultuureducatie.pdf92.09 KB