De bedreigde rechtsstaat. Sociaal-democratie, terrorismebestrijding en burgerschap

Het rapport De bedreigde rechtsstaat is op 3 september 2007 aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw N. Albayrak. Het rapport is het resultaat van een studie van de werkgroep rechtsstaat en sociaal-democratie van de WBS.

De werkgroep rechtsstaat en sociaal-democratie heeft zich, onder leiding van de heer Hugo Fernandes Mendes, gebogen over de ontwikkeling van de rechtsstaat in de afgelopen jaren. Wetgeving op het gebied van burgerschap en terrorismebestrijding heeft - zo blijkt uit de reactie van leden van zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer - in eerste instantie vragen opgeroepen over het rechtsstatelijke karakter ervan.

De commissie heeft een aantal van deze casus aan een nader onderzoek onderworpen en bekeken hoe deze casus en de ontwikkeling in meer algemene zin zich verhouden tot het sociaal-democratisch gedachtegoed op het gebied van de rechtsstaat.

Het boek is te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl voor een prijs van 5 euro incl verzendkosten. Voor meer informatie kunt u bellen met [070] 26 29 720.