Een economisch mozaïek. De PvdA en regionale economische politiek

In het rapport 'Een economisch mozaïek' wordt de ontwikkeling in de Nederlandse regio´s buiten de Randstad geschetst, en worden de problemen en kansen van deze gebieden geanalyseerd. Aan de hand van een zestal aanbevelingen wordt een nieuwe agenda voor de PvdA voorgesteld. Deze agenda moet bijdragen aan een stevige sociaal-democratische visie op regionale ontwikkelingspolitiek.

De zes aanbevelingen uit het rapport luiden als volgt:

Steun op de sociaal-democratische traditie.
Investeer in kennis, innovatie en ondernemerschap.
Bevorder participatie.
Begin bij de regio zelf.
Boek winst met samenwerking.
Zorg voor een evenwichtige taakverdeling tussen overheden

'Een economisch mozaïek. De PvdA en regionale economische politiek' is een publicatie van de WBS in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie.

Het boek is niet meer te bestellen, maar de pdf is in de bijlage te vinden.

Bestellen: 
Uitverkocht
PreviewBijlageGrootte
mozaiek_-defversie_1.pdf875.47 KB