Naar een eerlijke arbeidsmarkt

Een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op werkenden door werkgevers tegen te gaan.

Bestellen: 
online publicatie, gratis te downloaden.
PreviewBijlageGrootte
naar_een_eerlijke_arbeidsmarkt_wbs_2015.pdf735.47 KB