Nieuwe Energie. Schaarste, Klimaat en Duurzaamheid

Hoe ernstig zijn de belangrijkste energieproblemen (klimaatverandering, schaarste aan fossiele brandstoffen) eigenlijk? Hoe degelijk zijn de oplossingen die aangedragen plegen te worden? En hoeveel tijd heeft een samenleving nodig om zich op een andere energie- huishouding in te stellen? In 'Nieuwe Energie' geeft René Rector, geinspireerd door discussies in en rond de werkgroep Sociaal-democratisch energiebeleid van de Wiardi Beckman Stichting, een antwoord op deze vragen.

Het boek is te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl voor een prijs van 20 euro incl verzendkosten. Voor meer informatie kunt u bellen met [070] 26 29 720.