Om de plaats van de arbeid

Het WBS-rapport 'Om de plaats van de arbeid' is het resultaat van onderzoek naar de invloed van belangrijke trends in de samenleving op vraagstukken rond arbeid. De analyse mondt uit in een politieke visie en agenda voor de PvdA. De auteurs van het rapport zijn Frans Becker, Jurre van den Berg en Monika Sie Dhian Ho.

De trends waar het rapport op ingaat zijn:
mondialisering
de opkomst van de kennisintensieve diensteneconomie
de overgang van managerskapitalisme naar aandeelhouderskapitalisme
demografische en sociaal-culturele trends
nieuwe aanspraken op de publieke sector

Het boek is te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl voor een prijs van 3 euro incl verzendkosten. Voor meer informatie kunt u bellen met [070] 26 29 720.