S&D webeditie over Piketty's r>g

S&D is een keurig blad dat normaal in een keurig ritme verschijnt op papier. Maar we maken met plezier een uitzondering om aandacht te besteden aan de heropleving van de publieke belangstelling voor ongelijkheid door het grote succes van het werk van Thomas Piketty. Voor S&D is het een onderwerp dat terug is ‘van nooit weggeweest’, zoals onder meer bleek uit het themablok over dit onderwerp in april 2013.

Maar inmiddels is rond de kwestie ongelijkheid, in het bijzonder inkomens- en vermogensongelijkheid, een kleine aardbeving ontstaan, met als episch centrum het werk van Thomas Piketty.

In deze webspecial van S&D vindt u bijdragen van Paul de Beer, Robert Went, Wiemer Salverda en Thomas Piketty, ingeleid door Monika Sie Dhian Ho. Deze en andere artikelen over dit onderwerp verschijnen in druk in het juni-nummer van S&D.

PreviewBijlageGrootte
pikettys_r_is_groter_dan_g_sd_03_2014.pdf302.16 KB