Redactioneel
Linkse waarden

Column
Paul Tang - Fort Europa

Ruud Koole - Lessen voor ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing

Stervenshulp
Bert Ummelen - Stervenshulp is een zwaktebod
Erik Jurgens - Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of mededogen?

Integratie
Han Entzinger - Goed vluchtelingenbeleid: ook eigenbelang
Marieke Slootman - Het averechtse effect van het gepolariseerde integratiedebat

Wonen
Barend Wind - Stop de financialisering van volkshuisvesting
Harry Boumeester & Kees Dol - Minder eigenwoningbezit door flexibilisering van de arbeidsmarkt
Anita Engbers - De PvdA en het volkshuisvestingsdossier

Coen Pustjens - Trump verklaard
Dirk Achterbergh & Nico Bernts - Links en de zorg

A. L. Snijders - Met een boek in de trein

 

Wonen

De PvdA en het volkshuisvestingdossier

In juni 2012 is de Werkgroep Huurders van de PvdA van start gegaan om te bewerkstelligen dat de belangen van huurders sterker zouden gaan d

Wonen

Minder eigenwoningbezit door flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen die met elkaar lijken te conflicte

Wonen

Stop de financialisering van de volkshuisvesting

De Nederlandse sociaal-democratie heeft te vaak op een eenzijdige manier nagedacht over de stimulering van het eigenwoningbezit.

Stervenshulp

Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of mededogen?

In het voorgaande artikel betoogt Bert Ummelen dat stervenshulp een zwaktebod is. Erik Jurgens reageert hierop.

Stervenshulp

Stervenshulp is een zwaktebod

Als levensmoeheid gaat gelden als een bijverschijnsel van ouderdom, zullen dan vragen over een samenleving waarin zoveel ouderen dood wille

Integratie

Het averechtse effect van het gepolariseerde integratiedebat

Recentelijk bleek dat veel Nederlanders van Turkse afkomst zich ‘nog steeds’ erg betrokken voelen bij Turkije.

Integratie

Goed vluchtelingenbeleid ook eigenbelang

De grote vluchtelingenstromen van 2015 hebben voor veel opschudding gezorgd.

Overige artikelen dit nummer

Fort Europa

Het toneelstuk van Tom Lanoye is zo’n tien jaar oud maar Fort Europa is nog altijd actueel: een grimmig stuk waarin de personages zich vast

Overige artikelen dit nummer

Links en de zorg

De marktlogica in de zorg werkt niet langer. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe logica: meer samenwerking.

Overige artikelen dit nummer

Trump verklaard

Coen Pustjens was de laatste twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen in de VS voor een studiemissie.

Overige artikelen dit nummer

Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing

Tussen 24 november en 8 december konden alle PvdA-leden hun stem laten horen tijdens de interne lijsttrekkersverkiezing.

 

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2016)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp [hoofdredactie], Ruud Koole, Marijke Linthorst

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl