Wouter Beekers

Wouter Beekers is verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn promotieonderzoek behandelt het denken over de maatschappelijke positie van woningcorporaties.