Broer Akkerboom

Econoom, oud-docent Openbare Financiën RUG. Vml lid Redactieraad S&D.