Hans Achterhuis

Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.