Redactie
Paul de Beer
Wout Cornelissen
Tom Eijsbouts
Menno Hurenkamp [hoofdredactie]
Jan Erik Keman [eindredactie]
Ruud Koole
Marijke Linthorst
Monika Sie Dhian Ho
Evelien Tonkens

Redactieraad
Maurits Barendrecht
Liesbeth Noordegraaf
Daniël Roos
Kees Schuyt [voorzitter]
Paul Tang

Redactieadres
Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
Telefax [020] 347 11 84
send@wbs.nl

Uitgever
Uitgeverij van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Abonnementen
Bel (020) 624 70 33 of mail info @ vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer.

Vormgeving
Jaap Swart (lay-out)
René van der Vooren (omslag & basisontwerp)