Redactie
Paul de Beer
Nik de Boer
Klara Boonstra
Tom Eijsbouts
Menno Hurenkamp [hoofdredactie]
Eva van Burg [eindredactie]
Ruud Koole
Marijke Linthorst
Monika Sie Dhian Ho
Evelien Tonkens

Redactieraad
Maurits Barendrecht
Liesbeth Noordegraaf
Marc Chavannes [voorzitter]
Paul Tang

Redactieadres
Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
Telefax [020] 347 11 84
send@wbs.nl

Uitgever
Uitgeverij van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Abonnementen
Bel (020) 624 70 33 of mail info @ vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer.