Redactie
Paul de Beer
Nik de Boer
Klara Boonstra
Tom Eijsbouts
Menno Hurenkamp [hoofdredactie]
Ruud Koole
Marijke Linthorst
Evelien Tonkens

Redactieraad
Maurits Barendrecht
Liesbeth Noordegraaf
Marc Chavannes [voorzitter]
Paul Tang

Redactieadres
Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever
Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Abonnementen
Bel (020) 606 07 21 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer.