Brexit: tussen hoop, verbazing & ontluistering

Redactioneel
Komkommertijd

Column
Menno Hurenkamp - Onafhankelijk ?
Ruud Koole - Clinton, Sanders & de interne partijdemocratie
Jaco Dagevos & Arend Odé - Gemeenten volop aan de slag met integratie statushouders

De WWZ in de strijd tegen flexibilisering
Fabian Dekker - Flexibilisering: geen tijd te verliezen
Willem Bouwens - Een jaar WWZ: de tussenstand

Brexit: tussen hoop, verbazing & ontluistering
Nik Jan de Boer - Uit de puinhopen van de Brexit een sociaal Europa
Marijke Linthorst - De noodzaak van een Europa van waarden
Tom Eijsbouts - Stemmen en regeren in de westerse storm
Arie de Jong - Het schijnhuwelijk tussen decentralisaties en de sociaal-democratie
Leni Beukema & Ivo Kuijpers - Toekomst voor de cao — cao van de toekomst (deel 2)
Tom Blickman - Nederland is klaar om te reguleren; nu de landelijke politiek nog

A.L. Snijders - Kiloknaller

Bestellen
Bel (020) 624 70 33 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer