Ideeën voor de verkiezingen

Redactioneel
Aan inspiratie geen gebrek

Column
Meike Bokhorst - Meer zeggenschap van burgers over regelgeving

Flip de Kam - Belastingparadijs Nederland : de weg naar het einde

De groeiende ongelijkheid in het onderwijs — deel 2
Marijke Linthorst - Het onderwijs schreeuwt om differentiatie
Marjolein Moorman - Het ideaal van Theo Thijssen raakt steeds verder uit zicht

Ideeën voor de verkiezingen
Arbeidsmarkt
Paul de Beer - Een arbeidsmarkt die echt werkt
Kees Kraaijeveld - De Nederlandse arbeidsmarkt snakt naar uniformering

Migratie
Mark Elchardus & Monika Sie Dhian Ho - Solidaire gemeenschappen
Myrthe Wijnkoop - Vluchtelingenbescherming: ‘The decent thing to do’

Europa
Frans Bieckmann & Monika Sie Dhian Ho - Techxit — Europa zonder technocratie
Jan Marinus Wiersma, Marnix Krop & Lo Casteleijn - Europa biedt houvast in een wankele wereld

Zorg
Evelien Tonkens - Bevrijd de zorg uit handen van het marktdenken
Marcel Levi - Tien jaar zorgverzekeringswet: dit kan (en moet) beter

Onderwijs
Farid Tabarki - Benut talent beter en neem afscheid van het hokjesdenken
Herman van de Werfhorst - Waarom de politiek zich druk moet maken om gelijke kansen

Duurzaamheid
Heleen de Coninck - Overheid aan zet bij vergroening
Kitty van der Heijden - Van vrome voornemens naar duurzame daadkracht

Nieuwe agenda
Wimar Bolhuis - Sterft, gij oude vormen en gedachten!

Banningprijs
Maarten van den Bos - Om de gaafheid van het politieke ethos

Tom van der Meer - Red het referendum
Marit Maij - Turkije: niet wegkijken maar confronteren

Interventie
Faiza Oulahsen - Internationale samenwerking voor een betere wereld, niet voor het bedrijfsleven
Frank Poppe - Lijsttrekkersverkiezingen: geen ordinaire loterij
Cor Trompetter - Decentraliseren, maar dan hoe het wél moet

A.L. Snijders - Citaten

Bestellen
Bel (020) 624 70 33 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer