(On)gelijkheid op de woningmarkt

Redactioneel
Linkse waarden

Column
Paul Tang - Fort Europa

Ruud Koole - Lessen voor ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing

Stervenshulp
Bert Ummelen - Stervenshulp is een zwaktebod
Erik Jurgens - Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of mededogen?

Integratie
Han Entzinger - Goed vluchtelingenbeleid: ook eigenbelang
Marieke Slootman - Het averechtse effect van het gepolariseerde integratiedebat

Wonen
Barend Wind - Stop de financialisering van volkshuisvesting
Harry Boumeester & Kees Dol - Minder eigenwoningbezit door flexibilisering van de arbeidsmarkt
Anita Engbers - De PvdA en het volkshuisvestingsdossier

Coen Pustjens - Trump verklaard
Dirk Achterbergh & Nico Bernts - Links en de zorg

A. L. Snijders - Met een boek in de trein

Register S & D 2016

Bestellen
Bel (020) 624 70 33 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer