Inhoudsopgave S&D Jaargang 1 1939

Redactioneel

• Dr. W. Banning, Dr. H. Brugmans, Prof. J. v. Gelderen – Ter inleiding, 1
• Woorden van den jongen Vandervelde, 71
• Redactie - Prof. R. N. Roland Holst (in memoriam), 73
• Errata, 82
• Een nieuw Vlaams tijdschrift, 84
• Dictator en ‘Normaal Mens’, 125
• ‘Der Wereld Held’ (gedicht van Nico van Suchtelen) Geldmacht tegen Volksmacht, door Hendrik de Man, 190
• Een strijdbaar man (gedicht van J. Greshof), 209
• 1789-14 Juli 1939. Een woord vooraf, 385
• Over democratie, 499
• Redactie, Socialisme en Democratie, 617
• Na een jaar (gedicht van C. S. Adama van Scheltema), 629
• Jean Jaurès spreekt tot een Onderwijzers-Congres, 649

Artikelen

Ir. J. W. Albarda
• Pacifistische volksverdediging, 8
• Antwoord aan D. Tinbergen, 203
• De Kabinetscrisis,489
F. Ankersmit
• Vandervelde herdacht, 65
Auditor
• Radio als wapen in de wereldpolitiek, 282
• ‘Behandeling achterwege gelaten’, 674
W. Auping
• Jr., Mendes da Costa, 586
Dr. W. Banning
• Het geloof der revolutie, 423
H. Bichet
• Antisemitisme voor de October-omwenteling, 307
J. Binsma
• Statenverkiezing '39, 266
• Statenverkiezing '39 (slot), 329
H. Bonger
• Robespierre en Danton, 444
Drs. H. Bovenkerk
• Frank van der Goes, een dubbel jubileum, 166
Dr. H. Brugmans
• Bekering tot het activisme, 115
• Het planistische socialisme, 187
• Nederlandse Filmkunst, 237
• Condorcet en de filosofie van de vooruitgang, 431
• 1914-1939. Jean Jaurès en de problemen van nu, 508
• Democratie als basis, 579
Drs. J. S. Carmiggelt
• Duits-Russische handelsvriendschap, 630
J. M. de Casseres
• Het andere Amerika, 241
W. Cordan
• Van modern toneel tot lekenspel, 368
W. Drees
• De financiële positie der Nederlandse Gemeenten, 104
• Het congres; de demonstratie; de Statenverkiezing, 260
F.J. W. Drion
• Wat ik er in mis!, 361
Prof. J. van Gelderen
• De aardverschuiving van München, 74
• De Idus van Maart, 196
• Manoeuvre-oorlog, 257
• Talleyrand, 471
• 2 jaar oorlog in China, 493
• De grote ommezwaai, 558
• De oorlog der Dictatoren, 618
• Onze neutraliteit, 681
• Socialistische neutraliteit, 753
Dr. H. E. van Gelder
• De Franse Revolutie en de Beeldende Kunst, 457
H. Gerhard
• De toekomst der school, 638
• De toekomst der school II, 696
Mr. M. van der Goes van Naters
• De Franse revolutie en wij, 478
• Aan de orde is het 3de hoofdstuk, 745
Jos de Gruyter
• Parijse schilders in het Stedelijk Museum, 291
Albert Helman
• Juàrez, Muni en Mexico, 788
Mr. J. In ’t Veld
• Aanpakken wat mogelijk is I, 176
• Aanpakken wat mogelijk is II, 229
Dr. S. Kleerekoper
• Planmatige loonpolitiek, 761
Dr. G. D. Knoche
• Uit de voorgeschiedenis der Joodse Assimilatie I, 528
• Uit de voorgeschiedenis der Joodse Assimilatie II, 606
Halbo C. Kool
• De Muze in dubio, 721
Ralph Korngold
• De Fransen vieren hun revolutie, 386
J. P. Kruyt
• Sociografie als gids voor de practijk, 598
Dr. P. Kuin
• Planmatige loonpolitiek, 770
Georges Lefranc
• De maatschappelijke gevolgen van de Franse revolutie, 398
Walter Lemkering
• De financiering van de Duitse Staatsconjunctuur I, 511
• De financiering van de Duitse staatsconjunctuur 11, 592
Hendrik Lindt
• Opera en massa, 650
Hendrik de Man
• Belgische Politiek, een opheldering, 32
A. J. van Mullem
• Levend onderwijs in Nederland, 274
J. Norder
• Tunis als politieke en economische factor in de Middellandse Zee, 151
James Oneal
• De arbeidersbeweging in de Verenigde Staten, 338
L. N. Palar
• De Indonesische beweging en Japan, 793
C. Pothuis-Smit
• Emigranten en internationale weermacht, 376
René
• Politiek en dogma rondom het Neo-Malthusianisme, 210
H. Roland Holst
• Ernst Toller, 500
P. J. Schmidt
• De oorlog tegen het Westen, 19
J. S. Sjollema
• R. N. Roland Holst, 138
W. van der Sluis
• De pachters en de pachtwet, 299
Andries Sternheim
• Zwitserland en de democratie, 351
Z. Stokvis
• Er staat geschreven, 380
• ‘Azië in de Branding’, 737
Dr. G. Stuiveling
• Frank van der Goes als Essayist, 806
D. Tinbergen
• Oorlog en pacifistische volksverdediging, 202
Prof. Dr. J. Tinbergen
• Contingentering of invoerrechten?, 326
Ir. W. van Tijen
• Over de Amsterdamse Raadhuisprijsvraag, 222
Dr. J. Valkhof
• Nog eenmaal Tsjechoslowakije – eenheidsstaat of bondsstaat, 160
• De Franse revolutie als staatsvernieuwende kracht, 413
• Politieke wetenschap of wetenschappelijke politiek, 538
Prof. Veit Valentin
• Is de nat.-socialistische buitenlandse politiek een voortzetting van die van Wilheim II?, 566
Mr. W. Verkade
• Statenlozen? Wereldburgers!, 144
• Antwoord, 379
W. H. Vliegen
• W. Drop, 193
• Industrialisatie, 687
Ir. H. Vos
• Het rapportWesthoff I, 52
• Het rapport-Westhoff II, 85
• Een belangrijk rapport, 661
Dr. H. de Vos
• Karl Barth en de politiek, 708
Mr. H. W. L. Vrind
• Ter voorkoming van oorlog, 543
Dr. H. B. Wiardi Beckman
• Kabinet-De Geer, 553
J. van Wielink
• In memoriam Augusta de Wit, 132
Max Wolters
• Sociale elementen in de Amerikaanse film, 91
• Van ‘Proletkult’ naar Nationaal-Russische kunst, 714
J. van der Wijk
• Duidelijkheid gewenst, 250
W. IJzerman
• Uit De Wilde’s nalatenschap, 321
• Een boek over den strijder Marx, 522

Korte bijdragen (van vriend en vijand)

W.B.
• Geestelijke herbewapening, 5
• De strijd tegen het Neo-Malthusianisme, 51
• Nogmaals de strijd tegen het Neo-Malthusianisme, 83
• ‘De Nieuwe Gemeenschap’, 272
• ‘Het vergruisde beeld’, 732
H. B.
• Levend onderwijs, 17
• Wat lezen fabrieksarbeiders?, 129
• Alles, waarin een klein land groot kan zijn, 130
J.v.G.
• Democratie voor six pence, 31
• Een nieuw tijdschrift, 43
• Een waardig gedenkboek, 69
• Quousque tandem?, 208
Jaap van Yperen
• In Memoriam (gedicht), 195
Em. van Loggem
• Pogrom 1938 (gedicht), 271
• Barcelona gevallen (gedicht), 367
W.L.
• Getuige Hitler, 730
J. Oudegeest
• Bijdrage, 551
M. W.
• Onverlichte theologie, 359
C.M.B.-K. en H.B.
• Over hetzelfde onderwerp, 733

Boekbesprekingen

H. Bovenkerk

• Uit het werk van Frank van der Goes, 254
W.B.
• Frysk Jierboek 1938 door P. Sipma en J. H. Brouwer, 383
H. Brugmans
• Het Joodse probleem ter tafel, 823
• J. de Kadt, George Sorel, 62
• W. C. Bijl, J. W. Hoekstra, C. J. Lindeman en Dr. K. F. Proost, ‘Volksontwikkeling, Beginselen en Practijk’, 127
• Ignazio Silone, ‘Die Schule der Diktatoren’, 191
J.v.G.
• Dr. J. Van den Tempel, De wereld in stormtij, 126
• Hermann Rauschning, ‘Die Revolution des Nihilsmus, Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich’, 255
• Capt. B. Liddell Hart, ‘Europa mobiliseert’, 318
• Adolf Grabowsky, ‘Der Sozialimperialismus als letzte Etappe des Imperialismus’, 552
• Freda Utley, ‘China at War’, 680
• ‘The recent development of economie foreign policy in the Netherlands East Indies’, 827
• Dr. J. Brouwer, Spanje, ‘Spaanse aspecten en perspectieven’, 827
M.v.d.G.v.N.
• ‘Organisatievormen in het Nederlandse Arbeidsrecht’, 743
J.P. Kruijt
• E. Diaconide, ‘Etude critique sur la sociologie de Herbert Speneer’, 828
J.T., J. Van der Wijk
• ‘Inkomens en vermogens verdeling, 740
W. Verkade
• Dr. W. Banning, ‘Geestelijke Herbewapening’, 317
J. Wansink
• W. H. Vliegen, ‘Die onze kracht ontwaken deed’, 742
A.W.IJ., G. D. H. Cole
• ‘Socialism in evolution’, 61
M. H. van der Zeyde
• Berhard Verhoeven, ‘Die Zielegang van Henriëtte Roland Holst’, 616