Inhoudsopgave S&D Jaargang 15 1958

Binnenlandse politiek
• Beschouwingen over de huidige stand der Nieuw-Guineakwestie: prof. mr. B. V. A. Röling, 13
• Achtergrond van het Indonesisch standpunt inzake Nederlands NieuwGuinea drs. Th. J. Hogendorp, 129
• Het Westen en Overig Nederland: Ed. van Cleeff, 145
• Na een nederlaag: drs. J. M. den Uyl, 260
• De PSP: Planeet of staartster?: Dr. B. W. Schaper, 366
• Na de nederlaag: Beschouwingen over de verkiezingen van 1958: J. de Kadt, 431
• Misnoegen der middengroepen: Dr. A. van Braam, 510
• Geen redenen om ons kiesstelsel te wijzigen: mr. M. Albrecht, 557
• Het vraagstuk Nieuw-Guinea: Publius, 569
• Wil rechts afrekenen? Kabinetscrisis en democratie: drs. J. M. den Uyl, 724

Internationale vraagstukken
• Indonesië voor de beslissing: J. de Kadt, 1
• Beschouwingen over de huidige stand der Nieuw-Guineakwestie: prof. mr. B. V. A. Röling, 13
• Arkansas en Amerika: dr. J. W. Schulte Nordholt, 30
• Algerië: S. Tas, 38
• De ontwapeningsbesprekingen: dr. C. Patijn, 84
• Internationale socialistische politiek: prof. dr. J. Tinbergen, 102
• De technisch-materiële basis van de internationale verhoudingen en zijn consequenties: dr. H. A. Tolhoek, 106
• Politiek of paniek?: J. de Kadt, 111
• Oost-Westgesprek: Veri Miles, 118
• Achtergrond van het Indonesisch standpunt inzake Nederlands Nieuw-Guinea: drs. Th. J. Hogendorp, 129
• Herwaardering der westelijke politiek: G. Ruygers, 174
• Het falen van Eisenhower: H. A. Wigbold, 274
• De SEATO: drs. Th. J. Hogendorp, 289
• Beschouwingen over de Kasjmirkwestie: prof. mr. B. V. A. Röling, 300
• Indrukken uit het huidige Griekenland: Observer, 309
• De politieke situatie in Polen: dr. G. Rencki, 321
• Bij het begin van een nieuw Europa: dr. S. L. Mansholt, 337
• De proefexplosies met kernwapens: mr. M. v. d. Stoel, 343
• Joegoslavisch dagboek: mr. A. C. A. Dake, 394
• Een laatste kans voor de Franse democratie?: prof. dr. H. Brugmans, 401
• Plaatsbepaling van het Europese parlement: mr. M. v. d. Goes van Naters, 408
• De Europese hoofdstad; een beslissing voor later: Observer, 415
• Subsidie-economie in Tsjechoslowakije: Milos Vanek, 467
• Frankrijk voor het referendum: S. Tas, 481
• Het Midden-Oosten: G. Ruygers, 487
• Het Bagdadpact: drs. Th. J. Hogendorp, 491
• Het kernwapen als degeneratieve factor in de socialistische politiek: dr. J. Voogd, 500
• Vijf jaren na Stalin: dr. B. W. Schaper, 609
• Achtergronden en doelstellingen van de Russische buitenlandse politiek: J. de Kadt, 620
• De situatie in de zogenaamde satellietlanden: F. J. Goedhart, 626
• Door in de Sowjetliteratuur?: prof. dr. K. van het Reve, 642
• Het sociale beeld van de Sowjet-Unie: dr. H. Verwey-Ionker, 648
• De Gaulle en Algerië: mr. M. v. d. Stoel, 657
• De Amerikaanse verkiezingsuitslag: dr. J. P. Engers, 679
• Socialistische buitenlandse politiek: Paul van 't Veer, 717

Sociale en economische politiek
• Het Westen en Overig Nederland: Ed van Cleeff, 145
• Het bestuur der N.V.: mr. P. Sanders, 170
• Over de prijsvorming in de farmaceutische branche: dr. W. J. v. d. Woestijne, 193
• Verkeerscongesties .het probleem en zijn achtergronden: dr. J. G. Ramaker, 209
• Kan het stedelijk openbaarvervoer helpen de dreigende verkeerschoas te bestrijden?: ir. W. Ybema, 216
• Meerverkeersruimte door trein en bus: drs. C. G. van Leeuwen, 225
• De keuze tussen openbaar en particulier vervoer psychologisch beschouwd: prof. H. W. Ouweleen, 237
• Bedrijfseconomische en financiële aspecten van de bevordering van het openbaar vervoer: ir. S. A. Posthumus, 245
• Het georganiseerd bedrijfsleven en de lonen: drs. W. Hessel, 257
• Deltaplan en schadevergoeding: dr. mr. N. H. Wiarda, 328
• De impopulariteit van de ambtenaar: mr. A. Lührs, 355
• Lessen der hoogconjunctuur: ir. H. Vos, 374
• Gerepatrieerden uit Indonesië: drs. Th. J. Hogendorp, 383
• Subsidie-economie in Tsjechoslowakije: Milos Vanek, 467
• Arbeidstijdverkorting: A. Kloos, 545
• Sociale aangelegenheden in de PB Oorganen: mr. J. A. Muilwijk, 572
• Misvattingen over het vraagstuk. van de woningbouw: mr. C. M. v. d. Hoff, 578
• De kritiek op Wenkend Perspectief: drs. W. Hessel, 585
• De PBO opnieuw beschouwd: mr. P. Ver Loren van Themaat, 673
• Gemeenschapsorganisatie: dr. G. Hendriks, 687
• Malthus en Marx: drs. A. Pais, 700
• Amerika snakt naar ataractica: dr. J. van Noordwijk, 709

Levensbeschouwing en maatschappij
• Het getuigenis der negen ChristelijkHistorischen: mr. dr. A. A. van Rhijn, 163
• Christendom en socialisme: G. Ruygers, 463
• De kritiek op Wenkend Perspectief: drs. W. Hessel, 585

Algemeen-culturele vraagstukken
• Een stelsel bestormd: P. van ’t Veer, 53
• Banning 70 jaar: drs. J. M. den Uyl, 81
• Herdenking Henriëtte Roland Holst: prof. dr. W. Banning, 124
• Hoe wordt de vrije tijd in Nederland besteed?: H. Wielek, 180
• Homerus op de klippen: drs. P. Hoogenboom, 251
• De impopulariteit van de ambtenaar: mr. A. Lührs,  p.355
• Joegoslavisch dagboek: mr. A. C. A. Dake, 394
• Feit en recht in het staatsleven: prof. mr. J. H. A. Logemann, 417
• Kunstmatige inseminatie bij de mens; Een protestants-christelijke visie: dr. A. Hijmans, 439
• Kunstmatige inseminatie bij de mens; Een rooms-katholieke visie: dr. L. M. de Rijk, 451
• Kunstmatige inseminatie bij de mens; Een humanistische visie: mr. H. B. J. Waslander, 456
• 'Door in de Sowjetliteratuur: prof. dr. K. van het Reve, 642
• Het sociale beeld van de Sowjet-Unie: dr. H. Verwey-Jonker, 648
• Een jonge socialist beziet zijn partij: drs. A. Pais, 664
• In de ban der voorouders: H. Paulides, 690

Het buitenlandse tijdschrift
• Hoe ver kan de democratie gaan in haar strijd tegen het communisme zonder aan zich zelf ontrouw te worden, 202
• Ontwapening is een verloren zaak, 333
• Linkse intellectuelen en communisme, 536
• Professoren en nozems, 601

De pen op papier
• Israël en de Arabieren: mr. H. Willemse, mr. M. v. d. Goes van Naters en E. A. Vermeer, 72
• De Kadt contra Tinbergen: dr. J. J. Buskes, 134
• Polemiek en democratische gezindheid: J. de Kadt, 138
• Israël en de Arabieren: mr. J. in 't Veld, 200
• Om misverstand te voorkomen: dr. J. J. Buskes, 201

Boekbesprekingen
• Ph. W. Thayer: Nationalism and progress in free Asia. Bespr. d. H. Wigbold, 79
• Peter Wildeblood: Against the Law. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 140
• W. Elliot: The political economy of American foreign policy. Bespr. d. H. A. Wigbold, 141
• Prof. mr. dr. G. van den Bergh: Euroklok. Bespr. d. prof. dr. H. Freudenthal, 143
dr. H. Verwey-Jonker en P. O. M. Brackel: The assimilation and integration of pre.and postwar refugees in the Netherlands. Bespr. d. dr. H. M. in ‘t Veld-Langeveld, 144
• Waarom wij c.-h. zijn en blijven. Bespr. d.mr. dr. A. A. van Rhijn, 163
Dr. ir. H. de Boer: De commissarisfunctie. Bespr. d. mr. P. Sanders, 170
• Dr. A. C. J. Nouwens: Beschouwingen over de afwenteling van belastingen. Bespr. d. dr. A. J. v. d Tempel, 206
• Pers, propaganda en openbare mening. Bespr. d. dr. Th. W. van Veen, 207
Dr. Th. B. C. Mulder S. J.: Loonvorming in overleg. Bespr. d. drs. W. Hessel, 257
• Prof dr. J. Tinbergen: International economie integration. Bespr. d. drs. G. M. Nederhorst, 267
• Dr. W. Brand: De eenheid der wereld. Bespr. d. J. de Kadt, 269
• Prof. dr. J. H. Boeke: Oosterse economie. Bespr. d. J. de Kadt, 271
• Millions still go hungry. Bespr. d. prof. dr. E. de Vries, 272
Dr. M. M. R. Kahn: The united nations and Kashmir. Bespr. d. prof. mr. B. V. A. Röling, 300
Dr. A. van Braam: Ambtenaren en bureaucratie in Nederland. Bespr. d. mr. A. Lührs, 355
• De repatriëring uit Indonesië. Bespr. d. drs. Th. J. Hogendorp, 383
• R. Niebuhr: Wezen en bestemming van de mens. Bespr. d. prof. dr. W. Banning, 398
• Dr. H. M. In 't Veld-Langeveld: De weg naar het Westen. Bespr. d. dr. J. A. A. van Doorn, 398
• Dr. H. Rijksen: Criminaliteit en bezetting. Bespr. d. mr. W. H. Overbeek, 399
• H. J. Baden: De mens en zijn geluk. Bespr. d. prof. dr. W. Banning, 400
• Dr. J. van der Hoeven: De plaats van de grondwet in het constitutionele recht. Bespr. d. prof. mr. J. H. A. Logemann, 417
• Christentum und Demokratischer Sozialismus. Bespr. d. G. Ruygers, 463
Dr. J. Kreiken: Objectieve winstberekening. Bespr. d. mr. E. R. Zweep, 477
• Beschouwingen en aanbevelingen terzake van het ontwerp van wet op de ruimtelijke ordening. Bespr. d. drs. Th. J. Westerhout, 478
• Openheid of geslotenheid van de katholieken in Nederland. Bespr. d. dr. J. A. G. Tans, 478
• Overheid en volkscredietwezen. Bespr. d. mr. Th. A. Fruin, 480
Dr. J. de Castro: De wereldkaart van de Honger. Bespr. d. prof. dr. E. de Vries, 539
• Wezen en grondslag van het Recht. Bespr. d. prof. mr. G. Langemeijer, 540
• Subsidiëring van kerkbouw. Bespr. d. dr. Th. W. van Veen, 542
H. Wielek: Vrije tijd .vriend of vijand? Bespr. d. J. Peters, 543
• Het toerisme in de provincie Zeeland en zijn economische betekenis. Bespr. d. drs. Th. J. Westerhout, 543
• Het vraagstuk Nieuw-Guinea. Bespr. d. Publius, 569
• J. Lindeboom: Geschiedenis van de Barchem-beweging. Bespr. d. dr. F. de Jong Edz, 605
Dr. H. J. Prakke: De samenspraak in onze samenleving. Bespr. d. dr. Th. W. van Veen, 606
• Bevolkingsgroei en energieverbruik. Bespr. d. ir. L. Vos, 607
J. Kühl: Föderationspläne im Donauraum und in Ostmitteleuropa. Bespr. d. Observer, 671
• M. G. Ross: Gemeenschapsorganisatie. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 687
Dr. C. van den Berg: De structuur van de gemeentelijke uitgaven. Bespr. d. A. Venverloo, 730
• Rapport inzake woningbouw en huurbeleid. Bespr. d. J. Bommer, 732
Prof. dr. P. Geyl: De vitaliteit van de westerse beschaving. Bespr. d. drs. J. M. den Uyl, 733
• Jean Lacroix: Kracht en zwakheid van het gezin. Bespr. d. prof. dr. M. J. Langeveld, 734
• Paul van 't Veer: Geen blad voor de mond. Bespr. d. drs. Th. J. Hogendorp, 735