Inhoudsopgave S&D Jaargang 16 1959

Artikelen

Binnenlandse politiek
• Om de macht van onze beweging. De val van het kabinet-Drees: J. de Kadt, 1
• Nieuw-Guinea in het coöperatieve denken: A. Snaauw, 51
• Suriname. Problemen, plannen, perspectieven: J. de Wit, 108
• De gauw-gauw-verkiezingen: mr. J. A. W. Burger, 193
• Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag: drs. J. M. den Uyl, 201
• Amsterdam onder de loupe, drs. A. Pais en J. de Wit, 212
• Ministers-fractie-partij: mr. F. J. Kranenburg, 224
• Opvattingen over het woningvraagstuk: J. Bommer, 257
• Enige opmerkingen omtrent de duur der eerste militaire oefening: W. Wierda, 264
• Het kabinet-De Quay: J. de Kadt, 321
• De sociaal-economische politiek: ir. H. Vos, 340
• Politieke verantwoordelijkheid: mr. F. J. Kranenburg, 378
• Opvattingen over het woningvraagstuk: drs. L. S. Godefroi, 541
• Een wettelijke regeling der politieke partijen?: mr. H. van den Brink, 608

Internationale vraagstukken
• Het nieuwe program van de socialistische partij in Oostenrijk: Observer, 34
• Nieuw-Guinea in het coöperatieve denken: A. Snaauw, 51
• Het Europese energievraagstuk en Euratom: ir. S. A. Posthumus, 129
• Buitenlandse politiek in het atoomtijdperk: J. de Kadt, 149
• De Partij van de Arbeid en de nationale defensie: F. Schurer, 157
• De Partij van de Arbeid en het vraagstuk van de atoomwapens: G. Ruygers, 162
• De jongste algemene vergadering der Verenigde Naties: G. Ruygers, 181
• Kongo 1959: dr. R. Vloeberghs, 281
• Chroesjtsjow speelt op winst: mr. M. van der Stoel, 288
• Economische hulpverlening in een nieuw tijdperk: H. Wigbold, 300
• Programs en hun internationale kant: J. de Kadt, 514
• Congres in Hamburg: E. A. Vermeer, 527
• Het internationale regime van de wereldruimte: prof. mr. A. J. P. Tammes, 588
• Nieuwe ontwikkelingen in de verhouding katholicisme-socialisme in Oostenrijk: Observer, 641
• Chroesjtsjows Amerikaanse reis: mr. M. van der Stoel, 646
• Rondom de kolencrisis: P. J. Kapteyn, 654
• Het vraagstuk van oorlog en vrede in atoomtijdperk: G. Ruygers, 702
• Om een eigentijds socialisme. Labours nederlaag: Drs. J. M. den Uyl, 714
• De Hongaarse revolutie: A. Kibédi Varga, 722
• Van Heidelberg tot Godesberg: Drs. J. J. Voogd, 724

Sociale en economische politiek
• Moet onze landbouwproduktie worden ingekrompen?: prof. dr. J. Tinbergen, 16
• Economische macht aan banden. Bij de inwerkingtreding van de wet Economische Mededinging: Mr. M. R. Mok, 21, , 92
• De vakbeweging in de hedendaagse maatschappij: dr. H. Umrath, 30
• Het Europese energievraagstuk en Euratom: ir. S. A. Posthumus, 129
• De kernenergie en de industriële ontwikkeling: prof. dr. J. J. Went, 143
• Opvattingen over het woningvraagstuk: J. Bommer, 257
• De produktie als mythe: prof. dr. J. Pen, 273
• Economische hulpverlening in een nieuw tijdperk: H. Wigbold, 300
• De sociaal-economische politiek: ir. H. Vos, 340
• De Amerikaanse vakbeweging: M. C. Bolle, 441
• De hoogtij van New-Deal: dr. J. F. Engers, 451
• Marxisme anno 1959: E. Mandel, 462
• Marxisme anno 1959: drs. J. M. den Uyl, 474
• Het socialistische economische bestel: A. Klaas, 509
• De belastingheffing van de gehuwde vrouw: mr. E. R. Zweep, 535
• Opvattingen over het woningvraagstuk: drs. L. S. Godefroi, 541
• Eigen en oneigen in socialistische economie: drs. J. M. den Uyl, 564
• De alarmklok geluid: F. Kool, 577
• Rondom de kolencrisis: P. J. Kapteyn, 654
• Het sociaal darwinisme: Prof. dr. J. P. Kruijt, 689
• Het naschrift van professor Kruijt: F. Kool, 737
• Kan en mag de overheid ons hoge geboortecijfer verlagen met liberalistische middelen?: Prof. dr. J. P. Kruijt, 742

 Levensbeschouwing en maatschappij
- Het nieuwe program van de socialistische partij in Oostenrijk: Observer, 34
• Voor een nieuw socialistisch basisprogram: prof. dr. H. Fayat, 65
• Nogal sjofel: J. de Kadt, 88
• Frank van der Goes: B. Ram, 103
• Buitenlandse politiek in het atoomtijdperk: J.de Kadt, 149
• De Partij van de Arbeid en de nationale defensie: F. Schurer, 157
• De Partij van de Arbeid en het vraagstuk van de atoomwapens: G. Ruygers, 162
• Doorbraak en zuilen: dr. J. P. van Praag, 174
• Marxisme anno 1959: E. Mandel, 462
• Marxisme anno 1959: drs. J. M. den Uyl, 474
• Het staatkundig bestel: mr. dr. J. van der Hoeven, 497
• Het hoofdstuk `samenleving' in het ontwerp-program: dr. J. J. Buskes, 506
• Het socialistische economische bestel: A. Kloos, 509
• Programs en hun internationale kant: J. de Kadt, 514
• Congres in Hamburg: E. A. Vermeer, 527
• Korte reactie: prof. dr. W. Banning, 561
• Eigen en oneigen in socialistische economie: drs. J. M. den Uyl, 564
• `Cultuurleven' in het ontwerp-program: F. Schurer, 572
• De alarmklok geluid: F. Kool, 577
• Honderd jaar `maatschappelijk zijn en bewustzijn': drs. Th. van Tijn, 599
• De socialistische partijen en de toekomst: C. A. R. Crosland, 625
• Bracht de doorbraak desillusie?: mr. G. E. van Walsum, 636
• Nieuwe ontwikkelingen in de verhouding katholicisme-socialisme in Oostenrijk: Observer, 641
• Wetenschap van de vrijheid: J. de Kadt, 664
• Het sociaal darwinisme: Prof. dr. J. P. Kruijt, 689
• Om een eigentijds socialisme: Drs. J.M. den Uyl, 714
• Van Heidelberg tot Godesberg: Drs. J. J. Voogd, 724
• Het congres van de ruimte: Mr. J. Witsen, 728
• Klap eens in de handjes: F. J. A. van Maanen, 733

Algemeen-culturele vraagstukken
• Sport en opvoeding: K. van Driel, 43
• Mi es den buuc so gheladen: W. Hijmans, 80
• Frank van der Goes: B. Ram, 103
• Rosa Luxemburg: mr. Josine W. L. Meijer, 233
• Strijdbare jongeren. Een episode uit de geschiedenis van de zelfstandige jeugdbeweging: J. Engels, 239
• Wibaut als gemeentebestuurder: dr. W. Drees, 350
• F. M. Wibaut: dr. F. Wibaut, 360
• Over de betekenis van Wibaut in geestelijk-cultureel opzicht: K. Toornstra, 366
• Marxistisch dubbelportret. Het leven van Frank van der Goes en F. M. Wibaut: dr. F. de Jong Edz, 371
• Maatschappelijke weerstanden tegen verticale sociale mobiliteit: prof. dr. F. van Heek, 401
• De horizontale en verticale doorstroming in het onderwijs: C. Kleywegt, 412
• De positie van het bijzonder onderwijs in de mammoetwet: dr. J. G. H. Tans, 419
• Bijdrage tot de discussie over de mammoetwet: drs. J. Vondeling, 428
• Boris Pasternak: mr. Josine W. L. Meijer, 454
• Treub: drs. A. A. van Ameringen, 520
• 'Cultuurleven' in het ontwerpprogram: F. Schurer, 572
• Verborgen verleiders?: drs. J. C. Spitz, 593
• Wetenschap van de vrijheid: J. de Kadt, 664
• Treub. Een repliek: prof. mr. N. E. H. van Esveld, 673

Het buitenlandse tijdschrift
• Gesprek Nenni-Mendès France-Bevan, 246
• Het falen van het georganiseerde socialisme in de USA, 313
• Staat en grondwet in de programs van SPÖ en SPD, 392
• Programherziening van de Zwitserse sociaal-democratische partij, 484

De Pen op Papier
• Wat bepaalt een verkiezingsuitslag?, 252
• Hernieuwd contact met Duitsland? , 551
• De staat als kantoormachine, 552
• De actie van Treub, 684
• The exchange between Mr. Kool and Prof. Kruijt, 747
• Discussie naar aanleiding van een discussie, 748

Boekbesprekingen
• Dr. C. de Galan: De invloed van de vakvereniging op loonshoogte en werkgelegenheid. Bespr. d. dr. H. Umrath, 30
• Drs. C. van Raalte: Sport en opvoeding. Bespr. d. K. van Driel,  43
Dr. J. Luning Prak: School en universiteit van morgen. Bespr. d. prof. dr. M. J. Langeveld, 57
Prof. dr. B. J. Kouwer: Tests in de psychologische praktijk. Bespr. d. drs. J. C. Spitz, 57
Erik Boettcher: Sozialpolitik und Sozialreform. Bespr. d. dr. P. S. Pels, 58
Dr. L. Adam: Drie staten worden geboren. Bespr. d. drs. L.C. Biegel, 60
• Dr. H. Rijken van Olst: Inleiding tot de sociale statistiek. Bespr. d. dr. J. Meerdink, 61
Gereformeerd sociaal en economisch congres: Erfdeel en opdracht. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 62
• Prof. mr. P. J. Oud e.a.: Enige aspecten van het moderne liberalisme. Bespr. d. J. de Kadt, 88
• Prof. dr. P. N. Devolder: De communistische propaganda. Bespr. d. prof. dr. W. Banning, 120
• Grotius-seminarium: Sociale verantwoordelijkheid in een veranderende wereld. Bespr. d. G. Ruygers, 120
H. F. van den Eerenbeemt: De huisvesing van arbeiders rond het midden der negentiende eeuw. Bespr. d. dr. Fr. de Jong Edz, 121
Dr. C. H. Eibers: Reservering in het particuliere bedrijfsleven en bij overheidsbedrijven. Bespr. d. dr. B. van den Tempel, 122
H. Hoefnagels: Een eeuw sociale problematiek. Bespr. d. drs. Ph. van Praag, 124
• Dr. A. Hijmans: Vrouwen man in de prostitutie. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 125
• Centrum voor Staatkundige Vorming: Schoolgezondheidszorg. Bespr. d. dr. J. H. Lamberts, 126
Robert B. Bailey: Sociology faces pessimism. Bespr. d. dr. H. M. In ’t Veld-Langeveld, 127
Dr. B. J. Brouwer: De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. Bespr. d. P. van 't Veer, 188
• Dr. H. Rijken van Olst: De provincie Groningen en overig Nederland. Bespr. d. drs. H. J. Eysink, 189
Dr. H. C. van Straaten: Inhoud en grenzen van het winstbegrip. Bespr. d. mr. E. R. Zweep, 189
• Dr. H. H. Zwager: De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Bespr. d. mr. M. Albrecht, 191
Rosa Luxemburg: Brieven. Bespr. d. mr. Josine W. L. Meijer, 233
Mr. W. Koops: Federalisme, de Canadese variëteit. Bespr. d. mr. P. J. G. Kapteyn, 253
Prof. dr. C. Goedhart: Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën. Bespr. d. dr. W. Drees ir, 254
• H. J. Eysenck: Gebruik en Misbruik van de Psychologie. Bespr. d. drs. J. C. Spitz, 255
• Centrum voor Staatkundige Vorming: Regeling van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten. Bespr. d. A. Venverloo, 256
• J. K. Galbraith: The affluent society. Bespr. d. prof. dr. J. Pen, 273
• Terdege ter discussie .vraagstukken betreffende de verhouding Nederland-Indonesië-Nieuw-Guinea. Bespr. d. dr. P. J. A. ldenburg, 317
Drs. B. J. in den Bosch: Medezeggenschap in Nederland. Bespr. d. C. van der Waerden, 317
• Mr. A. Heering: Eenheid en verscheidenheid der sociale uitkeringsregelingen. Bespr. d. mr. A. M. E. te Winkel, 318
J.L. Buysse en H. M. A. C. de Wit: Enige vormen van internationale samenwerking, welke voor West-Europa van belang zijn. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 319
• Mr. H. A. Drielsma: De wetsinterpretatie in het fiscale recht en de rechtsbescherming van de Nederlandse staatsburger. Bespr. d. H. J. Hofstra, 396
• Drs. J. de Koning: Hoe denken de leden van de christelijke vakbeweging over de vijfdaagse werkweek? Bespr. d. drs. W. Olthof, 397
• Jacqueline C. Schokking: De vrouw in de Nederlandse politiek. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 397
Prof. dr. F. J. H. M. van der Ven: Het vrije beroep. Bespr. dr. dr. E. Brongersma, 398
• J. J. de Wit: Correctie op de eeuwgrens. Bespr. d. mr. H. Versloot, 399
• Arthur M. Schlesinger jr.: The age of Roosevelt H. Bespr. d. dr. J. F. Engers, 451
Prof. dr. P. Geyl: Studies en strijdschriften. Bespr. d. dr. J. S. Bartstra, 487
Prof. dr. F. van Heek e.a.: Sociale stijging en daling in Nederland. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 488
A. Hallema: De geschiedenis van het gevangeniswezen. Bespr. d. prof. mr. W. H. Nagel, 490
Prof. dr. A. Querido: Storm in het weeshuis. Bespr. d. dr. J. Z. Baruch, 491
Dr. C. G. Querido-Nagtegaal: Gewone mensen. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 493
Dr. B. H. Slicher van Bath: Een samenleving onder spanning. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 494
• Dr. J. Bosch: Sociaal-economische gevolgen van de automatie. Bespr. d. dr. ir. J. G. v. d. Vusse, 495
Drs. mr. F. M. Raeven: Inleiding tot het social casework. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 496
• Prof. mr. N.E.H. van Esveld: Treub. Bespr. d. drs. A. A. van Ameringen, 520
Dr. E. W. Meijer: De Europese economische integratie. Bespr. d. drs. G. M. Nederhorst, 556
• Chester Bowles: Afrika's uitdaging aan Amerika. Bespr. d. F. Kool, 558
Prof. dr. W. Banning: Kerk en communisme. Bespr. d. mr. J. J. Boasson, 559
Barbara Ward: Wisselwerking tussen Oost en West. Bespr. d. G. Ruygers, 559
Vance Packard: De verborgen verleiders. Bespr. d. drs. J. C. Spitz, 593
P. Verburg: Organiseren en organisatie-onderzoek. Bespr. d. drs. J. Buiter, 618
Dr. D. Horringa: Leiderschap en organisatie in de Nederlandse onderneming. Bespr. d. drs. J. Buiter, 618
• Prof. Mr. I.A. Diepenhorst: Christelijke politiek. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 620
Gaston Bouthoul: La surpopulation dans le monde. Bespr. d. drs. A. Pais, 62
Dr. Bernhard Häring: De spanning tussen godsdienst en samenleving. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 622
Dr. K.A. Wittfogel: Oriental despotism. Bespr. d. J. de Kadt, 664
• Motief en functie. Bespr. d. mr. J. Mannoury, 685
• Dr. W.Drees: Van mei tot mei. Bespr. d. H. M. van Randwijk, 686
Prof. dr. H. Schelsky: Sociologie der seksualiteit. Bespr. d. drs. D. J. Prins, 686
• Slavische Geisteswelt. Bespr. d. Observer, 687
J. R. M. Cornelissen: Van individualistische naar institutionele vorming van arbeidsvoorwaarden. Bespr. d. mr. H. Verslaat, 750
Prof. mr. dr. S. R. Steinmetz: Inleiding tot de sociologie. (Herzien door prof. dr. J. P. Kruijt). Bespr. d. J. de Kadt, 752