Inhoudsopgave S&D Jaargang 18 1961

Artikelen

Binnenlandse politiek
• J. Bos: De verkiezingen in Nieuw-Guinea, 548
• Mr. J. A. W. Burger: Socialistisch alternatief, 348
• Dr. N. Cramer: Cameralia, 155
• Antoine Desmorin: Nederland en het Europa van de Gaulle, 409
Dr. W. Drees jr.: De vroege capitulatie van 1940, 120
• Prof. dr. J. van der Hoeven: Herziening van het Statuut, 534
• J. de Kadt: De onechte crisis, 108
- Uit het Nieuw-Guinea slop? , 505
- Falende oppositie? , 761
• Mr. J. Mannoury: Welke!kant op met de kinderbijslag? , 145
• J. H. Scheps: Slechts voor de luns gesmeerd giert nog steeds het rad, 494
J. G. Suurhoff: De minister ging, de zorgen bleven, 510
• Drs. J. M. den Uyl: In het teken van Berlijn, 681

Internationale vraagstukken
Drs. P. R. Baehr: Conflecten rondom Israël, 268
Dr. E. Brongersma: Santa Maria en de subsidiariteit, 105
Antoine Desmorin: Nederland en het Europa van de Gaulle, 409 Dr. J. F. Engers: De reactie tegen de nieuwe bedeling, 151
• W. Galenson: Waarom is de Amerikaanse vakbeweging niet socialistisch?, 841
Dr. D. G. Jongmans: Angola, een 'negerparadijs' op aarde, 425
P. J. Kapteyn: De voorgeschiedenis van de politieke consultatie tussen de Zes, 417
Mitsuro Muto: De socialistische beweging in Japan, 805 Drs.
H. Neudecker: De deserteur, 168
Prof. dr. C. Patijn: De Franse crisis, 345
Publius: De regering Kennedy, 213
Prof. dr. B. V. A. Röling: De Pugwash-conferentie te Moskou over totale ontwapening, 447
• Mr. A. J. Schouwenaar: Europa en de NAVO, 188
• Mr. M. van der Stoel: Berlijn .een beslissende krachtproef, 684
S. Tas: Folteringen in Algerije, 489
- Kinder-kruistocht?, 718
Robert C. Tucker: Een conservatief credo, 862
• Drs. J. M. den Uyl: Intolerant tegen wil en dank, 185
- Labour op zoek naar zichzelf, 666
Dr. I. van der Velde: Het onderwijs in Rusland, 770
• Dr. A. W. Willemsen: Het Vlaamse vraagstuk, 282; De Vlaamse beweging in de Belgische politiek, 467

Sociale en economische politiek
Prof. dr. J. E. Andriessen: De betekenis van de planning voor de inkomensverdeling, 27
• Dr. E. Brongersma: Stemmen uit de gevangenis, 228
• Prof. dr. F. Hartog: Economische planning als hulpmiddel in een democratisch bestel, 85
• Drs. W. Hessel: Ingeboren pessimisme?, 56
• Prof. dr. F. de Jong Edz.: Naar een socialistisch plan, 3
A. H. Kloos: Loonvorming en overheid, 741
• Mr. J. Mannoury: Welke kant op met de kinderbijslag?,145
Drs. J. G. v. d. Ploeg: Nieuwe wijken in onze steden, 735
• Drs. D. Roemers: Het NVV en het Plan van de Arbeid, 19
G. J. N. M. Ruygers: Plan van de Arbeid, Partij van de Arbeid, 23
Prof. dr. J. Tinbergen: De ontwikkeling van nationale naar internationale planning, 35
Drs. J. M. den Uyl: Complexe wereld, complexe plannen, 94
Mr. R. Venema: Welvaart en ondersteuning, v338
• Prof. dr. A. Vondeling: Planning op lange termijn in de agrarische produktie en afzet, 61
- De klant koning of onderdaan?, 697
• Ir. H. Vos: Het plan van de arbeid, 13; Naar een structuurplan, 43
• Prof. dr. E. de Vries: Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling, 75
• Dr. W. J. v. d. Woestijne: Oligopolistische concurrentie, 559

Levensbeschouwing en maatschappij
L. J. Bartelds: Democratie in discrediet, 624
• Prof. dr. R. F. Beerling: Katholiek sociaal uitzicht, 515
• J. J. A. Berger: Nieuwe taken, 369
• H. Brandt Corstius: Het: lukt niet, 622
L. Brouwers: Van welfare state tot welfare economy, 629
E. Bruins: De omvang van onze vertegenwoordigende lichamen, 565
Mr. J. H. Burgers: De rekenkunde van het algemeen belang, 313
P. Dankert: Meemanifesteren?, 660
• A. G. A. Dingemans Wierts: Congres impressies, 390

• J. van den Doel: Een manifest van gisteren, 644
• Drs. D. Dolman: De paradox een paralyse?, 655
• W. Galenson: Waarom is de Amerikaanse vakbeweging niet socialistisch?, 841
• Drs. Th. J. Hooning: De strijdmethoden van de morele herbewapening, 480
Dr. A. Hijmans: 'Gemengde' huwelijken, 137
• Drs. H. Lange: Socialisme voor morgen of overmorgen, 649
• Prof. mr. G. E. Langemeijer: Opstellen voor Van den Bergh, 242
• Manifest: Socialisme voor morgen, 602
Prof. dr. Fred. L. Polak: Szczesny, Heer en Szczesny, 870;
Mr. dr. B. Stokvis: Herziening van ons echtscheidingsrecht, 126;
-Onze vreemdelingenwetgeving, 727
-Vernieuwing van onze echtscheidingswetgeving, 798

• Drs. E. van Thijn: Momentopname van de politieke wetenschap, 893
• R. C. Tucker: Een conservatief credo, 862
• Drs. J. M. den Uyl: Complexe wereld, complexe plannen, 94; De volgende tien jaren, 377; Labour op zoek naar zichzelf, 666

Algemeen-culturele vraagstukken
Drs. J. Borgman: Meer cultuur in plaats van meer patates frites, 751
• Prof. dr. H. Brugmans: Bij een 'politieke biografie' van Paul Henri Spaak, 875
• Dr. J. J. Buskes: Tagore en Gandhi, 394
• T. Driberg: De Engelse televisie, 581
• Dr. P. van Hooijdonk pr: Ontluistering van een Kerk, 327
• J. de Kadt: Onvolledig, maar rijp en rijk, 713
- Trotsky door Deutschers bril, 858
• C. Kleywegt: Het plan van de VPRO, 824
• Prof. dr. K. van het Reve: De levensherinneringen van Henri Wiessing, 889
• Drs. J. C. Spitz: Strategie der verleiders, 821
• J. G. Suurhoff: Simpele wetenschap, 265
• Dr. I. van der Velde: Het onderwijs in Rusland, 770; De schoolgrootte bij het VHMO, 886
• Drs. A. R. Vermeer: Kritiek op 'gelijke kansen', 300
• Dr. Wiardi Beckman Stichting: Reclame en televisie, 222
• J. J. de Wit: Het plan van de VPRO, 571

Necrologie
• Dr. W. Drees: In memoriam Sam de Wolff, 530
• Drs. J. M. den Uyl: In memoriam prof. mr. dr. J. Barents, 464

Het buitenlandse tijdschrift
• Engelse achterlijkheid in Amerikaanse ogen, 672

De pen op papier
• C. B. Alberti: Economische hulp aan minder-ontwikkelde gebieden, 253
• Prof. dr. F. de Jong Edz: Politiek per vergissing, 175
• Drs. H. Neudecker: Berlijn: Enige kanttekeningen, 905
• Drs. A. L. M. Schweitzer: Folteringen in Algerije, 833
• M. G. Warffemius: Drie vergissingen, 172
• Zakenman: Voor de OKEM, 251

Boekbesprekingen
Dr. G. H. Bast: Ploegemubeid in de industrie. Bespr. d. drs. M. v. d. Vall, 836
Eugene R. Black: The diplomacy of economic development. Bespr. d. dr. V. Beermann, 910
Prof. dr. P. J. Bouman: Industrieel klimaat. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 838
B. van den BrueI: Beginselen van industriële sociologie. Bespr. d. prof. dr. J. A. A. van Doorn, 181
F. R. Cowell: Culture in private and public life. Bespr. d. drs. J. Borgman, 751
Jac. W. Creighton: De tweede helft. Bespr. d. prof. dr. R. Hornstra, 759
Dr. H. Daalder: Organisatie en reorganisatie van de Britse regering 1914-1958. Bespr. d. mr. F. J. Kranenburg, 598
Dr. B. Delfgaauw: Geschiedenis en vooruitgang. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 915; Teilhard de Chardin. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 913
I. Deutscher: The Prophet Unarmed. Bespr. d. J. de Kadt, 858
Dr. E. Dichter: De strategie der begeerte. Bespr. d. drs. J. C. Spitz, 821
J. Engels: De socialistische vakbeweging. Bespr. d. prof. dr. F. de Jong Edz., 179
• Ethical values in international decision making. Bespr. d. dr. mr. P. de Kanter, 597
Dr. E. P. Fournier: Een bijdra'ge tot benadering van het zittenblijversprobleem. Bespr. d. P. Post, 259
W. J. Ganshof van der Meersch: Congo mei-juni 1960. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 760
Dr. J. Goudsblom: Nihilisme en cultuur. Bespr. d. J. de Kadt, 71
Dr. L. M. de Groot: Prijsvorming van ziekenhuisdiensten. Bespr. d. drs. F. H. J. Nierstrasz, 757
Dr. G. J. Harmsen: Blauwe en rode jeugd. Bespr. d. prof. dr. W. Banning, 677
Dr. F. Hartog: Het economisch wereldbestel. Bespr. d. prof. dr. J. Tinbergen, 262
• F. Heer en G. Szczesny: Geloof en ongeloof. Bespr. d. prof. dr. Fred, L. Polak, 870
Dr. A. Heertje: De prijsvorming van consumptiegoederen op oligopolistische markten. Bespr. d. dr. W. J. v. d. Woestijne, 559
Drs. W.F. Heinemeijer: Marokko. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 916
J. H. Huizinga: Mr. Europe. Bespr. d. prof. dr. H. Brugmans, 875
Keramane: De pacificatie. Bespr. d. S. Tas, 489
T. Knecht: Rome en de reformatie in Europa en Nederland. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 182
D. M. G. Koch: Batig slot Bespr. d. P. van 't Veer, 596
Prof. dr. C. S. Kruijt: Zelfmoord. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 256
Dr. B. van Leeuwen ofm: Het gemengde huwelijk. Bespr. d. dr. A. Hijmans, 137
Dr. H. P. M. Litjens: Onmaatschappelijkheid. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 754
Dr. G. J. Lulofs: De Amerikaanse arbeidsmarkt. Bespr. d. dr. C. de Galan, 258
Maurienne: Le deserteur. Bespr. d. drs H. Neudecker, 168
• Opstellen, aangeboden aan prof. mr. dr. G. van den Bergh. Bespr. d. prof. mr. G. E. Langemeijer, 242
L. Pietersen: Sociologie van de sport. Bespr. d. K. van Driel, 840
- Dr. H. van Rooij: Criminologisch onderzoek betreffende recidivisten en ter beschikking gestelden. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 593
Dr. C. D. SaaI: Het boerengezin in Nederland. Bespr. d. K. Vrijling, 590
Arthur M. Schlesinger jr.: The polities of upheavel. Bespr. d. dr. I. F. Engers, 151
H. W. F. Stellwag en P. C. van de Griend: De leraarsopleiding. Bespr. d. prof. dr. Ph. I. Idenburg, 912
G. Szczesny: De toekomst van het ongeloof. Bespr. d. prof. dr. Fred, L. Polak, 870
Prof. mr. B. M. Teldersstichting: Echtscheiding. Bespr. d. mr. dr. B. Stokvis, 126
H. A. Tolhoek: Toekomstperspectieven van de natuurwetenschappen. Bespr. d. dr. I. Voogd, 343
Paul van 't Veer: Nieuw Guinea tegen wil en dank. Bespr. d. prof. dr. J. J. Fahrenfort, 594
R. Vermeire en L. Vanhove: C. V. P. - Zwakheid en sterkte. Bespr. d. mr. Th. van Lier, 591
Dr. W. H. Vermooten: Hervormd Amsterdam: Bespr. d. dr. P. van Hooijdonk pr., 327
• Verslag van de gespreksgroep ter bestudering van het: vraagstuk van de echtscheiding. Bespr. d. mr. dr. B. Stokvis, 798
Herbert E. Weiner: British Labour and public ownership. Bespr. d. dr. B. van den Tempel, 263
• Welvaart, welzijn en geluk. Bespr. d. prof. dr. R. F. Beerling, 515
Dr. S. Wiegersma: Interesse en schoolkeuze. Bespr. d. dr. C. F. van Parreren, 261
Dr. IJ. van der Wielen: De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg. Bespr. d. dr. I. H. Lamberts, 183
Mr. H. Wiessing: Bewegend portret. Bespr. d. prof. dr. K. van het, 889.