Inhoudsopgave S&D Jaargang 19 1962

Artikelen

Binnenlandse politiek
J. Bommer: Burger fractieleider af, 577
Mr. G. Botter: Om de bestaanszekerheid van de agrariërs, 358
D. Buitendijk: Het landbouwbeleid, 49
Prof. dr. B. de Goede: Gefnuikte kiezerswil, 481
Prof. dr. J. van der Hoeven: Integratie der pressiegroepen in het staatsbestel, 703
H. J. Hofstra: De gemeentelijke kapitaaluitgaven en de kapitaal¬markt, 246
J. de Kadt: Statenverkiezingen, een interimrapport, 241; De stereotiepe kritiek en de politici. Antwoord aan de heer J. J. A. Mooij, 371; Uitsluitend negatief. De perspectieven van de VVD, 498; De politieke partij in het systeem der pressure-groepen, 714; Rivier of poel? De algemene beschouwingen 1962, 721
J. van de Kieft: Enrichissez-vous!, 23
Mr. F. J. Kranenburg: Nieuw-Guinca als object en subject in de politiek, 84
Mr. Th. J. A. M. van Lier: De niet zo Algemene Kinderbijslagwet, 209
Drs. J. J. Mooij: Falende oppositie, 368
Drs. G. M. Nederhorst: Taken van de overheid op het gebied van de
• sport, 295
Prof. mr. J. C. van Oven: Ons nieuwe B.W., 452
Mr. W. H. Overbeek: Oorlogsmisdadigers: Een kwestie van recht, 377
J. Tj. Piebenga: Het nieuwe A.R.-program, 119
B. Ras: Wat doet de overheid ter stimulering van de sportbeoefening?, 312
• Prof. ir. W. Schermerhorn: Kracht en zwakte van de mammoetwet, 582
Prof. mr. A. J. P. Tammes: Het recht van zelfbeschikking, 164
Prof. dr. J. Tinbergen: Optimale loonpolitiek, 352
Drs. J. M. den Uyl: De laatste ronde, 1; Krachtmeting zonder beslissing, 321; Na twee verkiezingen, 401
• K. J. Vrijling: De landbouw, pressiegroep zonder het zelf te weten, 681

Internationale vraagstukken
• Dr. A. A. de Boer: De toetreding van Noorwegen tot de Gemeen¬schappelijke Markt, 225
• Dr. E. Brongersma: Revolutie nooit op zondag. De toestand van onze bondgenoot Portugal, 330
Dra. F. van den Burg: Alliantie voor de vooruitgang, 520
• Mr. M. van der Goes van Naters: Afrika en Europa: Een nieuwe benadering, 440
• J. de Kadt: Visie of achterlijkheid?, 96
- De beste inleiding tot Rusland, 223
Mr. F. J. Kranenburg: Nieuw-Guinea als object en subject in de politiek, 84
Paul Landy: Hervormingen in Joegoslavië, 187
N. O. Menniczc: Rebelse klmstenaars in Tsjechoslowakije, 107
• Herbert Nicholas: Verenigde naties?, 406
F. S. Noordhoff: Het energieprobleem in West-Europa, 133
Dr. K. L. Roskam: Afrika op de wip?, 72
J. G. Suurhoff: Dr. E. E. G. Mansholt, 81
Prof. mr. A. J. P. Tammes: Het recht van zelfbeschikking, 164
S. Tas: Japan: Het Westen in het Verre Oosten, 30
• Valentin Tsjoe: De honger-makers, 600
• Drs. J. M. den Uyl: De laatste ronde, 1
Ir. H. Vos: De EEG-onderhandelingen en de positie der 'neutralen', 777; Spanje en de EEG, 833
Ir. H. Vredeling: Bevoegdheden van het Europese parlement, 842
W. Wierda: Koele analyse der afschrikking, 556; De andere geest in de 'Bundeswehr', 751

Sociale en economische politiek
• Mr. H. L. Bakels: Beschouwingen over wettelijke regeling van de werkstaking, 231
• Dr. J. Z. Baruch: Oorsprong en ontwikkeling van het moderne ziekenhuis, 183
• Mr. G. Botter: Om de bestaanszekerheid van de agrariërs, 358
• D. Buitendijk: Het landbouwbeleid, 49
• Drs. J. H. Buiter, C. Poppe en H. Wallenburg: Lager vakbondskader als communicatie-schakel, 3; Medewerkers in de vakbeweging, 172; Interne leiding en organisatie van een vakbeweging, 730
• Dr. N. Cramer: Pers en pressiegroepen, 697
• Prof. dr. J. van der Hoeven: Integratie der pressiegroepen in het staatsbestel, 703
• H. J. Hofstra: De gemeentelijke kapitaaluitgaven en de kapitaal¬markt, 246
• Dr. J. Jongh: Gezondheidszorg bij de sport, 299
• de Kadt: De politieke partij in het systeem der pressiegroepen, 714
• J. van der Kieft: Enrichissez-vous!, 23
Mr. F. J. Kranenburg: Krijgsmacht en pressure, 674
Prof. dr. J. P. Kruijt: Pressiegroepen. Een inleiding, 658
• Paul Landy: Hervormingen in Joegoslavië, 187
Mr. Th. J. A. M. van Lier: De niet zo Algemene Kinderbijslagwet, 209
F. S. Noordhoff: Het energieprobleem in West-Europa, 133
• Mr. J. Le Poole: De ziekenfondsraad, 784
-Nog eens: De artsengemeenschap als pressiegroep, 862
• Drs. Ph. van Praag: Vakbeweging in het geding, 429
Mr. dr. A. A. van Rhijn: CNV en WBS over de structuur der onderneming, 534
Prof. dr. J. Tinbergen: Optimale loonpolitiek, 352
Drs. J. M. den Uyl: De evolutie van een probleem, 161
Mr. R. Venema: Het Bundessozialhilfegesetz, 58
Dr. H. Verwey-Jonker: Sociale mobiliteit in het Nederlandse bedrijfs¬leven, 465
K. J. Vrijling: De landbouw, pressiegroep zonder het zelf te weten, 681
H. Wallenburg, drs. J. H. Buiter en C. Poppe: Medewerkers in de vakbeweging, 172
Dr. F. Wibaut: De artsengemeenschap als pressiegroep, 690
Prof. dr. W. J. van de Woestijne: Enkele economische beschouwingen over de sport, 277

Levensbeschouwing en maatschappij
Dr. W. Drees: De politieke verantwoordelijkheid van de academicus, 853 Prof. dr. I. Gadourek: De ethische aspecten van de politiek, 485
Prof. dr. J. van der Hoeven: Integratie der pressiegroepen in het staatsbestel, 703
J. de Kadt: Liberalisme of halfslachtigheid?, 622
- De politieke partij in het systeem per pressiegroepen, 714
Prof. dr. J. P. Kruijt: De begrippen verzuiling en ontzuiling, 791
Drs. H. M. de Lange: Het sociale en economische programma van de christelijk historische unie, 470
Mr. W. H. Overbeek: Oorlogsmisdadigers: Een kwestie van recht, 377
• J. Tj. Piebenga: Het nieuwe A.R.-program, 119; Ernst Bloch, Marxist of Messianist, 506; Georg Lukács, frontstrijder of overloper?, 766; Drie Duitse grensgangers, Walter Benjamin, Alfred Kantorowicz en Gerhard Zwerenz, 815
• Prof. dr. B. V. A. Röling: Het socialisme en het oorlogsvraagstuk, 625
G. J. N. M. Ruijgers: Over oorlog en vrede, 801
Prof. ir. W. Schermerhorn: Kracht en zwakte van de mammoetwet, 582
Mr. dr. B. Stokvis: Een nieuwe benadering van het echtscheidingsprobleem, 591
Prof. mr. A. J. P. Tammes: Het recht van zelfbeschikking, 164
Drs. J. M. den Uyl: De evolutie van een probleem, 161
Drs. C. E. Vervaart: Sociologie en socialisme, 455

Algemeen-culturele vraagstukken
R. Bal: Pedagogische betekenis van de sportbeoefening, 273
• Dr. J. Z. Baruch: Mozes Hess: Voorloper van Marx en Herzl, 128
S. Heijers: Het belang van de lichamelijke opvoeding, 266
• Prof. dr. Ph. J. ldenburg: Van arbeiderskind tot burger, 385
Dr. J. Jongh: Gezondheidszorg bij de sport, 299
A. Kossmann: Over Huxley en zijn 'Island', 638
E. Kupers jr.: Sport en spel buiten competitieverband, 303
• N. O. Menniczc: Rebelse kunstenaars in Tsjechoslowakije, 107
• Drs. G. M. Nederhorst: Taken van de overheid op het gebied van de sport, 295
• Prof. dr. C. L. Patijn: De Wereldraad van Kerken in New Delhi, 100
• J. Tj. Piebenga: Ernst Bloch, Marxist of Messianist?, 506; Georg Lukács, frontstrijder of overloper?, 766; Drie Duitse grensgangers, Walter Benjamin, Alfred Kantorowicz en Gerhard Zwerenz, 815
• B. Ram: W. H. Vliegen, propagandist, publicist en volksvertegen¬woordiger, 757
B. Ras: Wat doet de overheid ter stimulering van de sportbeoefening?, 312
G. Ruygers: Over Aalberse, 436
Prof. ir. W. Schermerhorn: Kracht en zwakte van de mammoetwet, 582
B. Spaak: Overheid en prestatiesport, 309
J. de Troye: Beroepssport en passieve toeschouwing, 283
Paul van 't Veer: Vóór Walden en er na, 546
B. Verschuur: Sportaccomodatie in Nederland, 290
Drs. J. J. Voogd: Langs de zijlijn, 262
• J. J. de Wit: Antwoord aan C. Kleywegt, 146
• Prof. dr. W. J. van de Woestijne: Enke1e economische beschouwingen over sport, 277

Necrologie
• Prof. dr. W. Banning: Richard Henry Tawney, 259

Het buitenlands tijdschrift
• Katholieken in de politiek, 68
• Noorwegen en de Euromarkt, 645
• De gemeenschappelijke markt en de Maghreb, 647

De pen op papier
• H. van Dobbenburgh: De waardeleer van dr. W. Drees jr., 393
• Dr. W. Drees jr.: Liever toegeven aan Hitler?, 397
• Dr. K. L. Roskam: Afrika op de wip?, 72

Boekbesprekingen
• Dr. W. A. van den Berg: De staatssecretaris. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 76
• G. Boldt e.a.: De bescherming van de werknemers ingeval van werkloosheid. Bespr. d. mr. J. Mannoury, 399
• Bond van Communisten van Joegoslavië: De Joegoslavische visie. Bespr. d. J. de Kadt, 96
• Prof. dr. W. Brand: Bevolkingsexplosie. Bespr. d. prof. dr. A. Von¬deling, 236
• Dr. F. H. van der Burg: Justitie en plaatselijke politie. Bespr. d. dr. Th. W. van Veen, 159
• R. de Castillon: Le problème du Sud-Tyrol. Bespr. d. Observer, 239 Centrum van Staatkundige Vorming: Openbaarheid bij publiekrechte¬lijke bedrijfsorganen. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 237
• E. G. Courech Staal: De gedifferentieerden. Bespr. d. prof. dr. de Jong, Edz. p. 574
J. Engels: De socialisten en de oorlog. Bespr. d. G. Ruygers, 655
- Gezinsraad: Rapport over het echtscheidingsvraagstuk. Bespr. d. mr. dr. B. Stokvis, 591
• Dr. J. P. Gribling: Aalberse. Bespr. d. G. Ruygers, 436
• Prof. dr. T. T. ten Have: Sociale pedagogiek. Bespr. d. drs. J. H. N. Grandia, 78
• Dr. H. Hoetink: De gespleten samenleving in het Caraïbisch gebied. Bespr. d. dr. Johan H. Ferrier, 799
Dr. Ph. J. Idenburg: Schets van het Nederlandse schoolwezen. Bespr. d. dr. J. Tans, 651
• Brian Jackson and Dennis Marsden: Education and the working class. Bespr. d. prof. dr. Ph. J. Idenburg, 385
• Herman Kahn: On Thermonuclear War. Bespr. d. W. Wierda, 556
Drs. P. E. Kramer en drs. H. de Tombe: Goeree-Overflakkee, het vertekende eiland. Bespr. d. dr. W. H. Vermooten, 157
• Klaus Mehnert: De Russen. Bespr. d. J. de Kadt, 223
• Middenstand en maatschappij. Bespr. d. J. Reehorst, 879
• Dr. H. Ph. Milikowski: Sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaat¬schappelijkheid. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 569
• Ontwerp voor het zesde boek B.W. Bespr. d. prof. dr. J. C. van Oven, 452
• Anti Revolutionaire Partij: Program. Bespr. d. J. Ti. Piebenga, 119
• Prof. dr. A. Querido: Godshuizen en gasthuizen. Bespr. d. dr. J. Z. Baruch, 183
• Prof. dr. B. V. A. Röling e.a.: Wereldpolitiek en ABC-wapens. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 567
• Prof. dr. H. J. van der Schroeff: Leiding en organisatie van het be¬drijf. Bespr. d. prof. dr. P. Kuin, 653
• William L. Shirer: Opkomst en ondergang van het Derde Rijk. Be¬spr. d. J. de Kadt, 475
Dr. J.L. Snethlage: De politiek in ethische, psychologische en filoso¬fische belichting. Bespr. d. mr. J. A. de Jong, 478
• Dietrich Sperling: Der parlamentarische Charakter Europäischer Ver¬sammlungen. Bespr. d. dr. P. J. G. Kapteyn, 877
• Drs. Th. A. Stevers: De wenselijkheid van structureel inflatoire over¬heidsfinanciering in de jaren zestig. Bespr. d. H. J. Hofstra, 477
• Sociaal Democratische Studie Vereniging: De kwestie Nieuw-Guinea. Bespr. d. J. de Kadt, 238
• Christelijk Historische Unie: Sociaal en economisch program. Bespr. d. drs. H. M. de Lange, 470
• Christelijk Nationaal Vakverbond: De structuur en de rechtsvorm van de onderneming. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 534
• Prof. dr. F. J. H. M. van der Ven: Theorie der sociale politiek. Bespr. d. mr. Th. van Lier, 318
• Dr. P. Vinke: De maatschappelijke plaats en herkomst der direc¬teuren en commissarissen van de open en daarmee vergelijkbaxe be¬sloten naamloze vennootschappen. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 465
Dr. F. J. W. van Vroenhoven: Samenwerking in het midden.en klein¬bedrijf. Bespr. d. J. Reehorst, 798
• Dr. F. J. H. Wong Lun Hing: Prostitutie. Bespr. d. dr. E. Bronger¬sma, 571
• Mr. P. Zonderland: Om de vrijheid. Bespr. d. J. de Kadt, 622