Inhoudsopgave S&D Jaargang 20 1963

Artikelen

Binnenlandse politiek
Dr. W. Drees: De Tweede-Kamerverkiezingen, 409
Drs. W. F. Duijsenberg: Bezinning op de socialistische aderlating, 601
Dr. C. de Galan: Mogelijke oorzaken van het stemmenverlies, 597
Prof. dr. B. de Goede: Provinciaal besef en wet, 177
Mr. G. Güther: Het Surinaamse nationalisme, 278
H.J. Hofstra: Het financieel beleid van het kabinet-De Quay, 86
J. van de Kieft: Hoogvliegers, 419
Ir. K. Kooij: Geen alternatief, 611
B. Krijnen: Geen dogmatisme in onze politiek, 592
Mr. G. E. Langemeijer: Liberalen aan het woord, 434
Mr. A. IJ. A. Looijen: Minus vijf - en nu?, 583
Mr. A. de Roos: Maatschappelijke onderwijsorganen, 207
Sj. van der Schaaf: Struikelend tot het einde, 241
J. G. Suurhoff: Formatie en deformatie, 479; Hoogst griezelig, 659
Drs. Ed. van Thijn: De lange golf kort en klein, 54; De kamerverkiezingen van 1963, 485
Dr. ir. D. Tinbergen: Welk aardgasbeleid?, 690
Drs. J. M. den Uyl: De PSP met een scheeloog bekeken, 42
Mr. H. Versloot: Vlaardingse lucht, 739
E. R. Wieldraaijer: De verkiezingsnederlaag, 605
J. de Wit: Ons stemmenverlies, 614

Internationale vraagstukken
• A. C. A. Bertrand: De Europese Politieke Unie, 100
• W. Birkelbach: De les van de ervaring, 458
• Drs. R. Cohen: Balkanisatie in en hulpverlening aan Afrika, 343
Mr. H. B. Engelsman: Consument en EEG, 376
Mr. M. van der Goes van Naters: Vijftien jaar Engeland/Europa, 331
Dr. F. de Gouter: EEG en Afrika, 365
Mr. G. Günther: Het Surinaamse nationalisme, 278
Donald Hindley: De PKI en de boeren, 246
Priscilla Johnson: De machthebbers en de intellectuelen, 828
J. de Kadt: Cuba, keerpunt?, 27
Dr. B. Kalnins: De desintegratie van het communisme, 683
W. Lemkering: Reurope, c'est moi, 81
Prof. mr. P. Lieftinck: Wereldbank en de hulp aan minder ontwikkelde landen, 162
N. O. Menniczc: Humor in Oost-Europa, 297
F. S. Noordhoff: De Russische goudpolitiek,  705
Ir. S. A. Posthuma: Nog steeds geen energiepolitiek, 794
Prof. dr. I. Samkalden: De drievoudige crisis in de Europese Gemeenschap, 321, Socialistische partijen van de Europese Gemeenschap: Gemeenschappelijk actieprogram, 385
Mr. M. van der Stoel: Amerika en het oorlogsvraagstuk, 1
Mr. A. de Vries: De Britse liberalen, 429

Sociale en economische politiek
C. Brandsma: De woningbehoefte, 516
Dr. W. Drees: Opstellen van Lieftinek,  64
Prof. dr. W. Drees: Een negatief boek over de groei, 462
Mr. H. B. Engelsman: Consument en EEG, 376
Dr. W. Hessel: Het actieprogram van de KAB-NVV, 742
H. J. Hofstra: Het Financieel beleid van het kabinet-De Quay, 86
J. van de Kieft: Hoogvliegers, 419
Prof. mr. P. Lieftinck: Wereldbank en de hulp aan minder ontwikkelde landen, 162
Dr. J. Meerdink: De mobiliteit van onze bevolking, 854
Drs. F. H. J. Nierstrasz: Over stedebouw,  p. 768
F. S. Noordhoff: De Russische goudpolitiek, 705
C. Poppe, H. Wallenburg en drs. J. H. Buiter: Heroriëntering in de vakbeweging, 212
Ir. S. A. Posthumus: Nog steeds geen energiepolitiek, 794
Mr. dr. A. A. van Rhijn: Een typisch liberaal rapport, 129; Een nieuw program van de D.G.B., 629
J. G. Suurhoff: Hoogst griezelig, 659
Dr. ir. D. Tinbergen: Welk aardgasbeleid?, 690
Dr. H. Umrath: De EEG-commissie en de bouwnijverheid, 783
• Mr. R. Venema: Het ontwerp Algemene Bijstandwet, 140
Mr. W. G. Verkruisen: Beter wonen, 528
Mr. H. Versloot: Vlaardingse lucht, 739

Levensbeschouwing en maatschappij
J. Eijkelboom: Impressies van het congres, 191,
- Groningse jongeren: Om de grondslagen van het bestaan, 636
Donald Hindley: De PKI en de boeren, 246
Prof. mr. J. van der Hoeven: Staat en Vrijheid, 779
Drs. B. C. van Houten: De betekenis van Georg Lukacs, 800, Humanistische Werkgemeenschap: Grondslagen van ons socialisme, 861
Dr. B. Kalnins: De desintegratie van het communisme, 683
Katholieke Werkgemeenschap: Grondslagen van ons socialisme, 664
Drs. H. M. de Lange: De encycliek 'Vrede op aarde', 788
Mr. G. E. Langemeijer: Liberalen aan het woord, 434
Dr. ir. A. P. Oele: Labour en het Laboratorium, 819
J. Ti. Piebenga: Twee Poolse antipoden, 112, De weg der twee gebroeders, 194, Bert Brecht, een vat vol tegenstrijdigheden, 266, Ilja Ehrenburg, 752
Mr. dr. A. A. van Rhijn: Een nieuw program van de DGB, 629
Mr. A. de Roos: Maatschappelijke onderwijsorganen, 207
J. Schoon: Onrust en onbehagen bij het openbaar onderwijs, 718
Socialistische partijen van de Europese Gemeenschap: Gemeenschappelijk actieprogram, 385
S. Tas: Gedachten over de eerste mei, 15
Drs. J. M. den Uyl: De PSP met een scheeloog bekeken, 42
Dr. J. M. M. de Valk: Een stroomversnelling, 537
Mr. A. de Vries: De Britse liberalen, 429
H. Wierenga: Synode .Partij van de Arbeid, 287

Algemeen-culturele vraagstukken
Dr. W. Drees: Lassalle en de oprichting van de algemene Duitse arbeidersvereniging in 1863, 546
J. Eykelboom: Impressies van het congres, 191
Prof. dr. B. de Goede: Provinciaal besef en wet, 177
Mr. G. Günther: Het Surinaamse nationalisme, 278
Drs. B. C. van Houten: De betekenis van Georg Lukacs, 800
Priscilla Johnson: De machthebbers en de intellectuelen, 828
J. de Kadt: Leven met onze onvolmaaktheden, 452
Prof. dr. A. J. F. Köbben: Een irritant boek, 748
A. Kossmann: Nogmaals het schrijversbrood, 620
Dr. J. Meerdink: De mobiliteit van onze bevolking, 854
N. O. Menniczc: Humor in Oost-Europa, 297
Mr. Josine W. L. Meijer: TV-kijken, 510
Drs. J. Henrick Mulder: Het schrijversbrood, 441
Drs. F. H. J. Nierstrasz: Over stedebouw, 768
J. Tj. Piebenga: Twee Poolse antipoden, 112, De weg der twee gebroeders, 194, Bert Brecht, een vat vol tegenstrijdigheden, 266, Ilja Ehrenburg, 752
Mr. A. de Roos: Maatschappelijke onderwijsorganen, 207
Dr. K. L. Roskam: Onderwijs in tropisch Afrika, 466
Sj. van der Schaaf: Struikelend tot het einde, 241
J. Schoon: Onrust en onbehagen bij het openbaar onderwijs, 718
Mr. dr. B. Stokvis: Het steriliseren van gemengd-gehuwde joden tijdens de bezetting, 45
S. Tas: Gedachten over de eerste mei, 15
Drs. J. M. den Uyl: Leven in het jaar 2000, 579
J. de Waard: Percy Bysshe Shelley, 695
H. Wielek: De Duitse literatuur staat links, 872

Het buitenlandse tijdschrift
• De Europese conferentie over de sociale zekerheid, 232

De pen op papier
J. F. Abelman: De vrije artsenkeuze, 69

Boekbesprekingen
E. Abma: Leiding en leden in landbouwcoöperaties. Bespr. d. drs. C. E. Vervaart, 886
Mr. G. J. Balkenstein en prof. Dr. I. Samkalden: Twee zienswijzen op het Europese ambt. Bespr. d. drs. R. Cohen, 403
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh: De associatie van Afrikaanse staten met de EEG. Bespr. d. mr. J. J. van der Lee, 236
Prof. dr. A. A. J. van Bilsen: Rindépendance du Congo. Bespr. d. drs. G. van Benthem van den Bergh, 239
• Dr. A. A. de Boer: Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie. Bespr. d. ir. E. Verwey, 158
• Dr. P. G. Bosch: De betekeniS van de adviesfunctie voor de leiding. Bespr. d. prof. dr. W. van de Woestijne, 319
Centrum voor staatkundige vorming: Kunstmatige inseminatie bij de mens. Bespr. d. prof. dr. L. de Rijk, 156; Maatschappelijke onderwijsorganen. Bespr. d. mr. A. de Roos, 207; Regionaal industrialisatiebeleid. Bespr. d. drs. P. Vis, 888
• College van advies der ARP: De ongelijkmatige bevolkingsspreiding in Nederland als politiek probleem. Bespr. d. prof. dr. W. Steigenga, 811
• H. C. Creighton sj: Internationale anarchie. Bespr. d. G. Ruygers, 405
Dr. B. Delfgaauw: Geschiedenis en vooruitgang. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 574; Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 889
• Prof. Mr. I.A. Diepenhorst: In de schaduw der vernietiging. Bespr. d. G. Ruygers, 405
• Het gevangenispastoraat in deze tijd. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 576
EGKS: De industriële omschakeling in Europa. Bespr. d. drs. A. Vermeer,  400
• Dr. I. A. van Goor: Huisarts en preventieve gezondheidszorg. Bespr. d. dr. J. H. Lamberts, 472
• Grond, Fr. Houtart en C. M. Thoen: De Kerk en de hulp aan de ontwikkelingslanden. Bespr. d. dr. V. A. M. Beermann, 406
Ir. N. J. Habraken: De dragers en de mensen. Bespr. d. drs. F. H. J. Nierstrasz, 768
Dr. W. Hessel: Kapitaal en vermogensvorming in een gesloten volkshuishouding. Bespr. d. prof. dr. J. Tinbergen, 572
Dr. L. Hornstra: De organisatiestructuur van het bedrijf. Bespr. d. prof. dr. W. van de Woestijne, 75
• Dr. W. Huygens: De stedelijke habitat van bestuurszijde gezien. Bespr. d. drs. F. H. J. Nierstrasz, 768
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg: Beschouwingen over de buitenshuis werkende gehuwde vrouw. Bespr. d. M.L. de Rijk-Oames, 735
Dr. Th. C. M. J. van de Klundert: Groei en inkomensverdeling. Bespr. d. prof. dr. W. Drees, 462
• Mr. T. Koopmans: De begrippen werkman, arbeider en werknemer. Bespr. d. mr. H. L. Bakels, 812
Joseph Kraft: The grand design. Bespr. d. M. C. Bolle, 729
• Dr. B. van der Land: Het financieringsgedrag der gemeenten. Bespr. d. A. Venverloo, 313
• Dr. L. van der Land: Het ontstaan van de PSP. Bespr. d. drs. J. M. den Uyl, 42
• Liberale gedachten. Bespr. d. mr. G. E. Langemeijer, 434
Prof. mr. P. Lieftinck: Zuiver uw zilver. Bespr. d. dr. W. Drees, 64
• Dr. J. H. Lubbers: Van overloop naar overheveling. Bespr. d. prof. dr. W. Drees, 152
• Dr. J. Luning Prak: Nederland wordt wakker. Bespr. d. dr. C. de Galan, 318
Ralph Miliband: Parliamentary Socialism. Bespr. d. J. de Kadt, 655
• Dr. A. L. Mok: Dienen als beroep. Bespr. d. dr. Fred L. Polak, 477
Dr. R. A. de Moor: De verklaring van het conflict. Bespr. d. dr. A. van Braam, 474
• Drs. J. G. van der Ploeg: Oriënteringspunten rond het sociale werk. Bespr. d. mr. P. F. Hornstra, 316
• Polemologische studiën: De oorlog in het licht der wetenschappen. Bespr. d. prof. dr. J. A. A. van Doorn, 654
• Rapport: Territoriale decentralisatie. Bespr. d. drs. H. M. Franssen, 312
• Rede en religie in het humanisme. Bespr. d. prof. dr. R. F. Beerling, 476
 A. H. Robertson: Le Conseil de rEurope. Bespr. d. mr. M. van der Goes van Naters, 404
• Dr. P. J. Roscam Abbing: Ethiek van de geldbesteding. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 471
Prof. dr. B. W. Schaper: Tussen machtsstaat en welvaartsstaat. Bespr. d. prof. dr. J. van der Hoeven, 779
Dr. J. Schiefer: De Europese arbeidsmarkt. Bespr. d. drs. G. M. Nederhorst, 77
• Athur M. Schlesinger: The polities of Hope. Bespr. d. M. C. Bolle, 732
• F. Sierksma: Testbeeld. Bespr. d. mr. Josine W.L. Meijer, 510; Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Bespr. d. prof. dr. A. J. F. Köbben, 748
Dr. N. Slot: Bestemming van de melk in Nederland. Bespr. d. ir. B. van Dam, 79
• Dr. L. Sterck: Organisatiestructuur en menselijke factor. Bespr. d. Fred. L. Polak, 657
• Teldersstichting: Open ondernemerschap. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 129
B. van den Tempel: The evolution of Social Systems in Europe. Bespr. d. prof. dr. F. Hartog, 157
Dr. Helmut de Terra: Teilhard als reisgenoot. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 737
Dr. P. Thoenes: De elitc in de verzorgingsstaat. Bespr. d. J. de Kadt, 452
• Dr. J. J. M. van Tulder: De bevolkingsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954. Bespr. d. dr. J. Meerdink, 854
Dr. R. Turksma: De geschiedenis van de opleiding tot onderwijzer in Nederland. Bespr. d. C. Kleywegt, 73
• Dr. J. M. M. de Valk: De evolutie van het wetsbegrip in de sociologie. Bespr. d. drs. B. Korstanje, 154
A.C. J. de Vrankrijker: Volksontwikkeling. Bespr. d. drs. E. Lopes Cardozo, 815