Inhoudsopgave S&D Jaargang 21 1964

Artikelen

Binnenlandse politiek
Dr. A. van Braam
• Electorale verschuivingen te 's-Gravenhage 1946-1963, 669
Drs. Th. Coppes
• De wenselijkheid van politieke vernieuwing in Nederland, 337
• De inrichting van de maatschappij in de komende 25 jaar, 708
Mr. H. B. Engelsman
• Onroerend goed en prijzenwet, 489
Dr. C. de Galan
• Doelstellingen en middelen in het economisch beleid, 595
Dr. C. de Galan en Mr. W. G. Verkruisen
• Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor, 657
Prof. dr. J. van der Hoeven
• Televisiebestel en progressieve gezindheid, 613
Mr. Th. J. A. M. van Lier
• Leven of geleefd worden, 81
Drs. H. Neudecker
• Luns' ontwapeningsnota, 472
Drs. F. H. J. Nierstrasz
• De bouwnota... en verder, 276
Dr. ir. A. P. Oele
• Gasbellen en olieputten, 306
Drs. Ed. van Thijn
• Terugblik op de kamerverkiezingen van 1956, 409
Mr. W. G. Verkruisen en Dr. C. de Galan
• Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor, 657
Drs. A. R. Vermeer
• Openbaar onderwijs en mammoetwet, 11
Drs. J. J. Voogd
• Het omroepbestel, 772
J. J. de Wit
• Nieuwe aanpak van het omroepbestel, 765

Internationale vraagstukken
Prof. mr. F. M. Baron van Asbeck
• Het Europese Sociale Handvest, 866
E. M. Bassy
• Eén kiezer... één stem, 524
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh
• De Amerikaanse verkiezingscampagne, 650
• De verkiezingen in de USA, 809
Drs. E. H. van der Beugel
• Europese Politieke Unie en Atlantische samenwerking, 830
Dr. N. Birnbaum
• Beweging in West-Duitsland, 508
Drs. R. Cohen
• De wereldhandelsconferentie, 101
R. Conquest
• Na Chroestsjow: Een conservatieve restauratie, 56
R. H. S. Crossman
• De wetenschapsbeoefenaars gaan richting Whitehall, 837
Mr. A. C. A. Dake
• Economische integratie in het Oostblok, 212
• Problemen in de Sowjet-economie, 457
P. Dankert
• Zuid-Afrika en de resolutie, 297
• De Indonesische symbiose, 430
Dr. H. Deist
• De politieke betekenis van de Europese gemeenschap, 322
Dr. W. Drees
• Meer 'conventionele' bewapening, 313
Prof. dr. I. Gadourek
• Handleiding voor revolutie, 623
Roy Jenkins
• Hugh Gaitskell, 372
Prof. dr. B. Kalnins
• Minderheden in de Sowjet-Unie, 181
Drs. F. Kempers
• Het zuidslavische revisionisme in theorie en praktijk, 735
F. Kool
• Ideologie en politieke macht, 20, 123, 223
Prof. dr. S. M. Lipset
• Veranderde klassestructuur en hcdendaagse Europese politiek, 257, 357
Drs. H. Neudecker en drs. A. van der Zwan
• Turkije: De lege huls vullen, 692
F. S. Noordhoff
• Onthullende... graanaankopen, 207
Prof. dr. C. L. Patijn
• De lange weg naar vrede, 162
Prof. mr. B. V. A. Röling
• De dertiende Pugwash-Conferentie, 776
Dr. K. L. Roskam
• Zuid-Afrika en de protectoraten, 68
Prof. dr. B. W. Schaper
• De internationale samenleving, 798
Prof. dr. L. Smolinski en dr. P. Wiles
• De slingerbewegingen van de Sowjet-planning, 192
• Politiek en economie inde Sowjet-Unie, 394
Mr. M. van der Stoel
• Militair overbodig, politiek ongewenst, 3
• Wilson's 100 dagen, 729
• De crisis in de NAVO, 815
S. Thomas
• Tussen vooruitgang en reactie, 171
Ir. H. Vos
• De economie van Israël, 344
W. Wierda

• Naschrift op dr. W. Drees: Meer 'conventionele' bewapening, 320
• De veiligheidssituatie in West.en Midden Europa, 495
Dr. P. Wiles en prof. dr. L. Smolinski
• De slingerbewegingen van de Sowjet-planning, 192
• Politiek en economie in de Sowjet-Unie, 394
Drs. A. van der Zwan en drs. H. Neudecker
• Turkije: De lege huls vullen, 692

Sociale en economische politiek
Prof. mr. F. M. baron van Asbeck
• Het Europese Sociale Handvest, 861
Dr. G. H. Bast
• Werken in de havens, 290
Drs. R. Cohen
• De wereldhandelsconferentie, 101
Mr. A. C. A. Dake
• Economische integratie in het Oostblok, 212
• Problemen in de Sowjet-economie, 457
Mr. H. B. Engelsman
• Onroerend goed en prijzenwet, 489
Dr. C. de Galan
• Doelstellingen en middelen in het economisch beleid, 595
Dr. C. de Galan en mr. W. G. Verkruisen
• Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor, 657
Prof. dr. W. Hessel
• Christelijke economische politiek, 802
Drs. M. R. Lamberts-Eenschooten
• Roken en gezondheid, 451
Dr. J. W. H. Leslie-Miller
• Computers, 386
Drs. F. H. J. Nierstrasz
• De bouwnota en verder, 276
F. S. Noordhoff
• Onthullende... graanaankopen, 207
Dr. ir. A. P. Oele
• Gasbellen en olieputten, 306
Drs. Ph. van Praag
• Over de vakbeweging, 118
Mr. dr. A. A. van Rhijn
• Vermogensaanwasdeling, 681
Prof. dr. L. Smolinski en dr. P. Wiles
• De slingerbewegingen van de Sowjet-planning, 192
• Politiek en economie in de Sowjet-Unie, 394
Mr. W. G. Verkruisen en dr. C. de Galan
• Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor, 657
Mr. P. Ver Loren van Themaat
• Werknemersmedezeggenschap, 52
Mr. H. Versloot
• Het actie-program KAB-NVV, 95
• Inkomensnivellering, 531
Ir. H. Vos
• De economie van Israël, 344
Dr. P. Wiles en prof. dr. L. Smolinski
• De slingerbewegingen van de Sowjet-planning, 192
• Politiek en economie in de Sowjet-Unie, 394

Levensbeschouwing en maatschappij
Drs. C. J. Brakel
• Het nieuwe wetenschappelijk socialisme en de arbeiders, 72
Drs. Th. Coppes
• De wenselijkheid van politieke vernieuwing in Nederland, 337
• De inrichting van de maatschappij in de komende 25 jaar, 708
R. H. S. Crossman
• De wetenschapsbeoefenaars gaan richting Whitehall, 837
Dr. W. Drees
• Na honderd jaar, 544
Prof. dr. W. Hessel
• Christelijke economische politiek, 802
Prof. dr. J. van der Hoeven
• Televisiebestel en progressieve gezindheid, 613
F. Kool
• Ideologie en politieke macht, 20, 123, 223
Prof. dr. S. M. Lipset
• Veranderde klassestructuur en hedendaagse Europese politiek, 257, 357
Prof. dr. B. W. Schaper
• De internationale samenleving, 798
Mr. M. van der Stoel
• 100 jaar socialistische internationale, 585
Mr. dr. B. Stokvis
• Katholieke gedachten over ons echtscheidingsrecht, 423
Prof. dr. J. Tinbergen
• De toekomst van de internationale socialistische samenwerking, 590
Drs. A. R. Vermeer
• Openbaar onderwijs en mammoetwet, 11 Mr. H. Versloot: Inkomensnivellering, 531
Ir. J. IJff
-Nogmaals: N. H. Synode en de kernwapenen, 442

Algemeen-culturele vraagstukken
Dr. N. Birnbaum
• Beweging in West-Duitsland, 508
Dr. A. van Braam
• Gezagsschemering en ambtenaar, 626
Dr. W. Drees
• Na honderd jaar, 544
Prof. dr. J. van der Hoeven
• Televisiebestel en progressieve gezindheid, 613
Prof. dr. G. Th. Kempe
• De waarde van Nieuwersluis, 541
Dr. J. W. H. Leslie-Miller
• Computers, 386
B. Sluimers
• Hoe Singapore viel, 850
Mr. M. van der Stoel
• 100 jaar socialistische internationale, 585
Dr. P. Thoenes
• Zit er een walvis in mijn schepnetje?, 605
Prof. dr. J. Tinbergen
• De toekomst van de internationale socialistische samenwerking, 590
Drs. A. R. Vermeer
• Openbaar onderwijs en mammoetwet, 11
Drs. J. J. Voogd
• Het omroepbestel, 772
J. de Waard
• Opkomst en neergang van het tsarisme, 235
J. J. de Wit
• Nieuwe aanpak van het omroepbestel, 765

Het buitenlandse tijdschrift
• Discussie Jewtoesjenko-Chroesjtsjow, 251

De pen op papier
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh
• De multilaterale kernmacht, 328
Mr. J. A. W. Burger
• Televisiebestel en progressieve gezindheid, 878
Prof. dr. F. Hartog
• Publieke eigendom en ondeelbaarheden, 151
C. J. Hollemans
• Het hervormde kernwapenrapport, 638
R. L. Krooshof
• Nog eens: Meer 'conventionele' bewapening, 404
Mr. M. van der Stoel
• Naschrift op jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh: De multilaterale kernmacht, 330

Boekbesprekingen
• Het Nederlandse ambacht. Bespr. d. J. Reehorst, 157
• Chris Argyris: Mens en organisatie in het bedrijf. Bespr. d. prof. dr. Fred. L. Polak, 722
Ken Attiwill: The Singapore Story. Bespr. d. B. Sluimers, 850
• Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 681
• Brugmans en Duclos: Le fédéralisme contemporain. Bespr. d. jhr. mr. M. van der Goes van Naters, 484
• Centrum Voor Staatkundige Vorming: Herziening van het echtscheidingsrecht. Bespr. d. mr. dr. B. Stokvis, 423; Waterschappen en gemeenten. Bespr. d. mr. U. G. Schilthuis, 644
• Cost en Baet. Bespr. d. drs. W. de Vrijer, 724
• René Courtin: L’Europe de l’Atlantique à l’Oural. Bespr. d. jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh, 79
• Sexuele criminaliteit. Bespr. d. mr. dr. B. Stokvis, 153
• Prof. Dr. I. A. Diepenhorst: Kernoorlog en kernbeslissingen. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 726
• Dr. Z. R. Dittrich: Het verleden van Oost-Europa. Bespr. d. mr. C. A. Dake, 646
• M. Domenach: Politieke propaganda. Bespr. d. drs. Ed. van Thijn, 482
• Dr. J. A. A. van Doorn: Sociale ongelijkheid en sociaal beleid. Bespr. d. dr. E. Velema, 334 en dr. P. Thoenes, 605
• K. Galbraith: De krach van 1929. Bespr. d. prof. dr. W. J. van der Woestijne, 487
• W. J. Ganshof van der Meersch: Fin de la souveraineté beIge au Congo. Bespr. d. G. J. N. M. Ruijgers, 159
• Dr. A. C. A. Geurts: De rechtspositie van de gevangene. Bespr. d. mr. H. Singer-Dekker, 640
• Dr. M. R. van Gils: Nieuwersluis. Bespr. d. prof. dr. G. Th. Kempe, 541
• Dr. P. H. van Gorkum: Kerk en Voorlichting. Bespr. d. Johan Winkler, 479
• Dr. M. P. van Hecke: Subsidies als instrument van de economische politiek. Bespr. d. H. J. Hofstra, 578
• Dr. A. Heyder: Bewakers en bewaakten. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 406
• Dr. P. J. A. ter Hoeven: Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Bespr. d. dr. G. H. Bast, 290
• Kiezers en verkiezing. Bespr. d. drs. Ed. van Thijn, 409
• Dr. M. O.L. Klein: Statusonderseheidingen. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 480
• Jan Kozak: Zonder slag of stoot. Bespr. d. prof. dr. I. Gadourek, 623
- Raymund Krisam: Die Beteiligung der Arbeiternehmer an der öffentliehe Gewalt. Bespr. d. Mr. P. Verloren van Themaat, 52
• F. van Langenhave: Le rôle proéminent du Sécrétaire Général des nations unies au Conga. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 646
• Drs. H. D. de Loor: De kerk en het moderne platteland. Bespr. d. dr. W. H. Vermooten, 641
• Roger Massip: De Gaulle et l’Europe. Bespr. d. drs. G. van Benthem van den Bergh, 79
• Prof. dr. E. Michel: De maatschappij als bedreiging van de persoon. Bespr. d. dr. P. van Hooijdonk, 486
• H. Molendijk: De culturele ambtenaar. Bespr. d. H. Wielek, 332
- De oorlog in het licht der wetenschappen. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 583

• Drs. J. G. van der Ploeg: Geestelijke stromingen in Nederland. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 580
• Fritz Schatten: Het conflict Moskou-Peking. Bespr. d. F. Kool, 255
• Jan Tinbergen: Lessons from the Past. Bespr. d. dr. ir. A. P. Oele, 484
• Dr. M. van de Vall: De vakbeweging in de welvaartsstaat. Bespr. d. drs. Ph. van Praag, 118
• Dr. C. J. Verplanke: Subsidiëring van de kerkenbouw. Bespr. d. drs. H. M. Franssen, 582
• Verschuivingen in de arbeidsvoorziening. Bespr. d. drs. Ph. van Praag, 581
• Mr. G. E. van Walsum: Het televisievraagstuk in ruim verband.Bespr. d. prof. dr. J. van der Hoeven, 613
• Dr. J. Weima: Psychologie van het anti-papisme. Bespr. d. dr. P. van Hooijdonk, 156
• Welvaart, welzijn en Geluk. Deel III. Bespr. d. prof. dr. W. Hessel, 802; Deel V. Bespr. d. prof. dr. B. W. Schaper, 798
• B. S. Witte: De wetenschappelijke ambtenaar aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Bespr. d. dr. J. M. M. de Valk, 725