Inhoudsopgave S&D Jaargang 23 1966

Artikelen

Binnenlandse politiek
Mr. J. van den Bergh
• Democratie? - ja, an me zoole, 692
Mr. J. A. W. Burger
• Doelmatige democratie, 282
• De politieke situatie sinds het optreden van het kabinet-Cals, 661
Dr. N. Cramer
• Doorbraak in duplo, 685
Dr. W. Drees
• Een ander kiesstelsel? Niet zo!, 273
Dr. C. de Galan
• Financiële beschouwingen, 112
Dr. G. Geismann
• Het Duitse kiesstelsel, 784
Prof. dr. F. de Jong Edz
• De Amsterdamse troebelen, 583
F. J. A. van Maanen
• We all live in the red submarine, 677
Mr. M. R. Mok
• Terug naar het districtenstelsel?, 246
Drs. G. M. Nederhorst
• Rekening en verantwoording, 857
Dr. ir. A. P. Oele
• Enkele kanttekeningen bij een industriële omschakelng, 463
• In het grensgebied van politiek en wetenschap, 793
Drs. E.J. Prins
• 20 Jaar Partij van de Arbeid .de tijd dringt, 389
Prof. dr. A. Querido
• De verantwoordelijkheid voor de volksgezondeid, 441
Prof. dr. L. M. de Rijk
• Nationaal koningschap of monarchistische naskerade, 1
Dr. H. J. Roethof
• De motie-Schmelzer en de VVD, 871
Drs. R. de Rooi
• Statenverkiezingen 1966, 321
• Politieke analyse van een impasse, 643
Dr. J. G. H. Tans
• Wat nu?, 241; Socialistisch Bestek, 846
Drs. Ed. van Thijn
• Een moderne verkiezingscampagne, 704
• De achillespees van ons parlementaire stelsel, 776
Drs. J. M. den Uyl
• Om te winnen!, 833

Internationale vraagstukken
Dr. P. R. Baehr
• China en de Verenigde Naties, 98
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh
• Studenten en politiek in de Verenigde Staten, 358
C. A. Bertrand
• Ontspanning en Wiedervereinigung, 207
Dr. E. H. van der Beugel
• De brief over Vietnam, 740
• Sehlesinger in het Witte Huis, 806
M. C. Bolle
• Lyndon Johnsons persoonlijkheid en politiek, 221
G. Brown
• Engeland en Europa, 516
Dr. Z. Brzezinski
• Transformatie of Degeneratie, 481
Drs. R. Cohen
• De Wereldhandelsconferentie - of Geneva Revisited, 337
P. Dankert
• De socialistische internationale en de jonge landen, 512
• Vietnam, de brief van 2 mei en de links en rechts verontruste partijgenoten, 745
Dr. C. de Galan
• Socialisme en Democratie: Een titel voor Zuidslavië?, 32
Dr. G. Geismann
• Het Duitse kiesstelsel, 784
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Tussen Niger en Sahara, 81
• De nieuwe organen van Europa, 553
A. van der Hek
• Hoe de Vietnamese crisis is ontstaan, 622
Drs. M. Kohnstamm
• A Reappraisal of Henry A. Kissinger, 288
• Van der Beugels proefschrift, 612
Prof. dr. C. L. Patijn
• De crisis in de Europese samenwerking, 15
• Reisindrukken uit Polen, 810
Dr. K. L. Roskam
• Afrika en democratie, 182
G. J. N. M. Ruygers
• NAVO in discussie, 573
A. Sylvester
• Hulp voor Cuba uit Oost-Europa, 379
Prof. dr. H. A. Tolhoek
• Wetenschappelijke onderzoekers bespreken wereldproblemen, 883
Dr. J. van der Velde
• De laatste reorganisaties in het Russische voortgezet onderwijs, 530

Sociale en economische politiek
Drs. R. Bakker
• Alternatieve verkeersplannen, 753
Dr. A. A. de Boer
• Indicatieve programmering en industriepolitiek, 596
Drs. R. Cohen
• De wereldhandelsconferentie - of Geneva Revisited, 337
Dr. C. de Galan
• Socialisme en Democratie: Een titel voor Zuidslavië?, 32
• Financiële beschouwingen, 112; Reactie op een kritiek, 148
Mr. J. A. de Jong
• De visie van Tinbergen, 70
Drs. K. Kolthoff
• De laagstbetaalden: Een rapport en een ten geleide, 137
Dr. H. M. de Lange
• Evangelie en welvaart, 538
Dr. ir. A. P. Oele
• Enkele kanttekeningen bij een industriële omschakeling, 463
Dr. Fred. L. Polak
• Automatie, werkgelegenheid en vooruitgangsoptimisme, 292
Prof. dr. A. Querido
• De verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, 441
Prof. dr. W. Steigenga
• Vraagstukken rond de verstedelijking, 401
Mr. R. Venema
• Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de bijstand, 123
Dr. J. A. Weyel
• Directe bevolkingspolitiek, 194

Levensbeschouwing en maatschappij
Mr. J. van den Bergh
• Democratie? - Ja, an me zoole!, 692
Dr. E. Brongersma
• Problemen ,der democratie, 372
Mr. J. A. W. Burger
• Doelmatige democratie, 282
Dr. N. Cramer
• Doorbraak in duplo, 685
P. Dankert
• De socialistische internationale en de jonge landen, 512
Dr. W. Drees
• Een ander kiesstelsel? Niet zo!, 273
Dr. C. de Galan
• Een program om mee te werken, 721
Dr. G. Geismann
• Het Duitse kiesstelsel, 784
Prof. dr. Ph. J. ldenburg
• Het socialisme en de elite, 152
Mr. J. A. de Jong
• De visie van Tinbergen, 70
Prof. dr. J. P. Kruijt
• Interne partijdemocratie, 731
Dr. H. M. de Lange
• Evangelie en welvaart, 538
F. J. A. van Maanen
• We all live in the red submarine, 677
Mr. Josine W. L. Meijer
• Terugblik op een overwonnen maar aanvaard verleden, 128
Mr. M. R. Mok
• Terug naar het districtenstelsel?, 246
Drs. E. J. Prins
• 20 Jaar Partij van de Arbeid .De tijd dringt, 389
Dr. H. J. Roethof
• De motie-Schmelzer en de VVD, 871
Drs. R. de Rooi
• Zoekgeraakte progressieven, 62
• Politiekeanalyse van een impasse, 643
G. J. N. M. Ruijgers
• Tolk IVan de vernieuwingswil?, 161
Mr. eh. Th. Spijkerboer
• Volkssoevereiniteit bij de gratie Gods, 48
Dr. J. G. H. Tans
• De komende 20 jaar, 170
• Socialistisch Bestek, 846
Drs. Ed. van Thijn
• Een moderne verkiezingscampagne, 704
Prof. dr. P. Thoenes
• Het socialisme en de staatsschappij, 651

Algemeen-culturele vraagstukken
Dr. J. Z. Baruch
• Dr. Samuel Sarphati, 453
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh
• Studenten en politiek in de Verenigde Staten, 358
Dr. D. Dolman
• Den Uyl naar Juliana dragen, 902
C. Egas
• Vragen rond de jeugd van 1966, 561
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Tussen Niger en Sahara, 81
A. van der Hek
• Het Congres zat, luisterde en koos Den Uyl, 897
Prof. dr. Ph. J. ldenburg
• Heil: socialisme en de elite, 152
Prof. dr. F. de Jong Edz
• De Amsterdamse troebelen, 583
Mr. A. Lührs
• Over bureaucratie, 790
Dr. P. J. Meertens
• Heeft het regionalisme nog zin?, 424
Mr. Josine W. L. Meijer
• Terugblik op een overwonnen maar aanvaard verleden, 128
Dr. ir. A. P. Oele
• In het grensgebied van politiek en wetenschap, 793
• Reisindrukken uit Polen, 810
Dr. H. J. Roethof
• De zindelijke burgerheren - Een open brief, 24
M. Schroevers
• De image van Veronica, 433
Prof. dr. W. Steigenga
• Vraagstukken rond de verstedelijking, 401
Drs. Ed. van Thijn
• Een moderne verkiezingscampagne, 704
Dr. I. van der Velde
• De laatste reorganisaties in het Russische voortgezet onderwijs, 530
H. J. L. Vonhoff
• Antwoord aan dr. H. Roethof, 231
Drs. Jac. van Weringh
• Der Untertan in functie, 309
H. Wigbold
• Politiek en televisie, 715; Een Buitengewoon Congres, 906

Necrologie
• Prof. dr. W. Schermerhorn: In Memoriam Sutan Sjahrir, 509
• J. Smit: In Memoriam Jan Piebenga, 110

De pen op papier
Dr. C. van den Berg
• Een afrekening, 393
H. F. Cohen
• Waarom Baldwin niet in het Duits?, 237
Drs. K. Kolthoff
• Antwoord aan dr. C. de Galan, 315

Boekbesprekingen
• Hannah Arendt: De revolutie. Bespr. d. mr. Josine W. L. Meijer, 63
• Dr. S. Bergsma: De vermaatschappelijking van de onderneming. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 826
• Dr. E. H. van der Beugel: Van Marshallhulp tot Atlantisch deelgenootschap. Bespr. d. drs. M. Kohnstamm, 6 p. 12
• T. B. Bottomore: De elite in de maatschappij. Besr. d. prof. dr. Ph. J. Idenburg, 152
Dr. M. C. Brands: Historisme als ideologie. Bespr. d. jhr. drs. F. A. von Schmid, 475
• Centrum voor Staatkundige Vorming: Nederland ende internationale ontwikkelingssamenwerking. Bespr. d. G. J. N. M. Ruygers, 911; Staten-Generaal en 's'taatsfinaneiën. Bespr. d. A. Venverloo, 473
• Dr. B. Delfgaauw: Over de schreef. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 79
• Prof. dr. J. A. A. van Doorn: Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 156
• Dringen in Nederland. Bespr. d. mr. J. Le Poole, 158
• Prof. mr. F. J. F. M. Duynstee: De kabinetsformaties 1946-1965. Bespr. d. drs. Ed. van Thijn, 776
• Unsere Ehre heisst Treue. Bespr. d. drs. Jac. van Weringh, 309
• W.C. Fiege: De kern van de Europese zaak. Bespr. d. drs. R. Cohen, 477
• Dr. P. J. A. ter Hoeven: Bedreigde democratie. Bespr. d. dr. W. Drees, 824
• Dr. A. Hoogerwerf: Protestantisme en progressiviteit. Bespr. d. drs. R. de Rooi, 62
• Mr. P. H. J. M. Houben: De Raad van Ministers in de Europese Gemeenschappen. Bespr. d. jhr. mr. M. van der Goes van Naters, 553
• J. de Kadt: Uit mijn communistentijd. Bespr. d. mr. Josine W. L. Meijer, 128
• Tijmen Knecht: Laat Europa kiezen. Bespr. d. drs. R. Cohen, 477
• Prof. dr. G. Kuiper Hzn.: Rangen en standen. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 397
• J. Lacoste: Het vierde miljard. Bespr. d. B. Krijnen, 318
• W. Arthur Lewis: Grondslagen voor economische planning. Bespr. d. dr. ir. A. P. Oele, 479
• Fatma Mansur: Onafhankelijkheid als proces. Bespr. d. prof. dr. J. H. A. Logemann, 239
Dr. J. Niezing: Onheilsprofetie en radicalisme. Bespr. d. mr. J. A. de Jong, 636
• Opstand en revolutie. Polemologische studiën. Bespr. d. mr. Josine W. L. Meijer, 638
Pax Christi Beweging: Met Pacem in terris onderweg. Bespr. d. mr. J. A. J. van Gorkom, 558
• Dr. Ph. van Praag: Bevolkingsgroei en welvaartsmeting. Bespr. d. prof. dr. W. v. d. Woestijne, 828
• Problemen der democratie. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 372
• Dr. E. van RaaIte: Het koninklijk huis en zijn leden en de ministeriële verantwoordelijkheid. Bespr. d. prof. mr. J. van der Hoeven, 821
Arthur M. Schlesinger: A thousand days. Bespr. d. dr. E. H. van der Beugel, 806
• Dr. J. W. Schulte Nordholt: Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten. Bespr. d. dr. P. R. Baehr, 830
• Dr. Hans W. Singer: International development. Growth and Change. Bespr. d. J. K. T. Postma, 399
• E. Strauss: De bureaucratie. Bespr. d. mr. A. Lührs, 790
• H. J. L. Vonhoff: De zindelijke burgerheren. Bespr. d. dr. H. J. Rocthof, 24
Dr. Wiardi Beckman Stichting: De laagstbetaalden. Bespr. d. drs. K.Kolthoff, 137