Inhoudsopgave S&D Jaargang 24 1967

Artikelen

Binnenlandse politiek
J. J. A. Berger

• Maatregelen en geld voor het noorden, 208
Blikslager
• Lood of oud ijzer, 81
Drs. J. Boersma
• Vernieuwing of vernieling, 467
Drs. P. C. W. M. Bogaers
• Op basis van pluriformiteit, 472
Drs. C. J. Brakel
• Over de toestand op de Nederlandse Antillen, 396, 607
B. Buddingh
• Evangelische radicaliteit, 478
C. H. de Cloe
• Thuisblijvers bij verkiezingen, 526
Drs. Th. Coppes
• Een nieuwe partij, 481
Dr. N. Gramer
• De grijze jongeling, 573
Drs. M. P. A. van Dam
• Zonder tolerantie geen concentratie, 486
P. Dankert
• Wij zijn geen chauvinisten, maar Europeanen, 595
• Terug naar 1913, 682
• Een kort loflied op de Europese beweging, 790
K. H. Diemer
• Bestuursverantwoordelijkheid op locaal niveau, 217
Dr. D. Dolman
• Het districtenstelsel, 274
Dr. W. Drees
• Reglementering van kabinetsformaties?, 8
• Evenredige vertegenwoordiging en partijverhoudingen, 356
Dr. mr. B. de Gaay Fortman
• Politieke vernieuwing, 565
Dr. G. de Galan
• Een soort samenvatting, 520
Prof. dr. B. de Goede
• Ups en downs van de grondrechten, 725
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Duynstee en de werkelijkheid, 805
Prof. dr. ir. J. Goudriaan
• Kiezen én delen, 645
Prof. mr. T. Koopmans
• Huur van bedrijfspanden als legislatief probleem, 197
Mr. Th. J. A. M. van Lier
• Dood tij, 305
J. H. C. Molenaar
• Geen chauvinisten, maar wel Europeanen, 786
Mr. P. J. Molendijk
• De burgemeester in Nederland, 284
Dr. ir. A. P. Oele
• Progressieve politiek en profijtelijke plannen, 130
Mr. dr. A. A. van Rhijn
• Hoe wordt de nationale koek beter verdeeld?, 315
B. Ris
• We moeten van ons eiland af, 492
Drs. D. Roemers
• Kanttekeningen bij het program van actie van de vakcentrales, 236
Drs. R. de Rooi
• Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag, 161
Prof. dr. ir. W. Schermerhorn
• Gedachten over een progressieve concentratie, 498
P. van Seeters
• De nieuwe progressieven, 505
A. van Stuijvenberg
• Gemeentelijke investeringen als restpost, 117
Drs. Ed. van Thijn
• Antwoord aan Drees, 14
Drs. W. Top
• Progressief is niet hetzelfde als links, 509
J. Varkevisser
• Nieuwe staatkundige vormen, 271
Dr. Th. W. van Veen
• Hachelijk maar noodzakelijk, 515
R. Verboom
• Kiesplicht: Een politiek strijdpunt in de socialistische beweging, 168
Ir. A. J. Voortman
• Naar een radicale socialistische partij, 588
Dr. D. van der Wel
• De staat, de kiezer, de notabelen, 142

Internationale vraagstukken
Dr. P. R. Baehr
• Wegens gebrek aan succes een jaar geprolongeerd: De kwestie China in de Verenigde Naties, 431
Dr. V. A. M. Beermann
• Communisme in Italië, 245
Jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh
• Amerika en Vietnam, 280
• De verzuimde verkiezingen in Vietnam, 628
M. C. Bolle
• Vietnam .Mythen en realiteiten, 68
Mr. dr. P. J. Boukema
• De grondwet van Bonn, 761
Drs. C. J. Brakel
• Over de toestand op de Nederlandse Antillen, 396, 607
P. Dankert

• Wij zijn geen chauvinisten, maar Europeanen, 595
• Terug naar 1913, 682
• Een kort loflied op de Europese beweging, 790
C. K. Denijs
• Uganda, waar koningen aas zijn, 853
Prof. dr. I. Gadourek
• De Sowjet-mens, 31
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Eén over zes - Zeven rechtskringen, 418
Prof. dr. D. Kettler
• Vietnam: Doctrine en werkelijkheid, 621
P. Krug
• In Stalins gevangenissen, 256
B. Lewytzky
• Generaties in conflict, 451
R. Loewenthal
• Wat is er in China aan de hand?, 261
Prof. dr. A. Mast
• De Belgische grondwet, 744
Mr. Josine W. L. Meijer
• Israël en de verdediging van het westen, 689
J. H. C. Molenaar
• Geen chauvinisten, maar wel Europeanen, 786
Drs. H. Neudecker
• La bours selectieve werkgelegenheidsbelasting, 50
Observer
• Naar de hergeboorte van Labour in Australië, 693
Dr. W. van Ravesteijn
• Na zeventig jaren, 841
R. Supek
• Intellectuelen en de Europese integratie, 424
Sylvester
• Revisionisten en Stalinisten op de Balkan, 859
Drs. Ed. van Thijn
• De actualiteit van Lord Bolingbroke's parlementaire oppositie, 673
Pavel Tigrid
• Harde vorst en dooi .Literatuur in Tsjechoslowakije, 333
F. Vals
• 10 jaar Europa, 412
Dr. I. van der Velde
• Elementair onderwijs voor volwassenen in Latijns Amerika, 632

Sociale en economische politiek
Drs. A. A. van Ameringen
• Familie-vennootschappen, 704
J. J. A. Berger
• Maatregelen en geld voor het noorden, 208
Prof. dr. W. Drees, jr.
• De voorbereiding van de begroting, 54
G. E. Engberts
• Over problemen met de volkshuisvesting, 708
R. M. de Haan
• Enkele notities over woningbouwproblemen, 350
• Naschrift, 711
Prof. dr. A. Heertje
• Een vuist voor de consument, 250
Prof. dr. W. Hessel
• De toekomst en de werknemersorganisatie alias vakbeweging, 35
Ir. J. IJff
• Ondernemingsraad en medezeggenschap, 17
Prof. mr. T. Koopmans
• Huur van bedrijfsruimte als legislatief probleem, 197
Drs. A. P. H. van Meurs
• Imperialisme op de oceaanbodem, 385
Drs. H. Neudecker
• Labours selectieve werkgelegenheidsbelasting, 50
Dr. ir. A. P. Oele
• Progressieve politiek en profijtelijke plannen, 130
Mr. dr. A. A. van Rhijn
• Hoe wordt de nationale koek beter verdeeld?, 315
Drs. D. Roemers
• Kanttekeningen bij het Program van actie van de vakcentrales, 236
A. van Stuijvenberg
• Gemeentelijke investeringen als restpost, 117

Levensbeschouwing en maatschappij
Mr. dr. P. J. Boukema
• De grondwet van Bonn, 761
Dr. E. Brongersma
• Problemen der democratie II, 583
C. H. de Cloe
• Thuisblijvers bij verkiezingen, 526
K. H. Diemer
• Bestuursverantwoordelijkheid op lokaal niveau, 217
Dr. D. Dolman
• Het districtenstelsel,  274
Dr. W. Drees
• Reglementering van kabinetsformaties?, 8
• Evenredige vertegenwoordiging en partijverhoudingen, 356
Prof. dr. I. Gadourek
• De Sowjet-mens, 31
Dr. C. de Galan
• Van Bestek tot Pamflet, 1
Prof. dr. B. de Goede
• Ups en downs van de grondrechten, 725
Prof. dr. ir. J. Goudriaan
• Kiezen én delen, 645
Prof. dr. R. C. Kwant
• Uitdaging van het marxisme, 43
• Een Poolse marxist zoekt vrijheid, 832
Prof. dr. A. Mast
• De Belgische grondwet, 744
Prof. dr. Fred. L. Polak
• Morgen brengen, 87
C. Pronk
• De politieke noodzaak van reorganisatie, 146
Drs. Ed. van Thijn
• Antwoord aan Drees, 14
Dr. Th. van Tijn
• Wie is bang voor Hendrik de Man?, 441
J. Varkevisser
• Nieuwe staatkundige vormen, 271
R. Verboom
• Kiesplicht: Een politiek strijdpunt in de socialistische beweging, 168
W. Verkaik
• Links of rechts uit de flank, 63
Ir. A. J. Voortman
• Naar een radicale socialistische partij, 588

Algemeen-culturele vraagstukken
Mr. dr. P. J. Boukema
• De grondwet van Bonn, 761
G. Brautigam
• De zin van het Auschwitzproces, 127
C. Egas
• Socialisme en democratie, 409
Prof. dr. I. Gadourek
• De Sowjet-mens, 31
Prof. dr. B. de Goede
• Ups en downs van de grondrechten, 725
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Duynstee en de werkelijkheid, 805
Prof. dr. R. C. Kwant
• Uitdaging van het marxisme, 43
• Een Poolse marxist zoekt grotere vrijheid, 832
B. Lewytzky
• Generaties in conflict, 451
Prof. dr. A. Mast
• De Belgische grondwet, 744
Mr. P. J. Molendijk
• De burgemeester in Nederland, 284
Prof. dr. A. Querido
• Expansie en grens gevechten in de wetenschap, 850
J. H. Scheps
• Tilanus getekend, 365
Mr. dr. B. Stokvis
• Sneevliet en de muiterij op `De Zeven Provinciën', 370
Drs. Ed. van Thijn
• De actualiteit van Lord Bolingbroke's parlementaire oppositie, 673
Pavel Tigrid
• Harde vorst en dooi - Literatuur in Tsjechoslowakije, 333
Dr. Th. van Tijn
• Wie is bang voor Hendrik de Man?, 441
Dr. I. van der Velde
• Elementair onderwijs voor volwassenen in Latijns Amerika, 632
Ir. H. Vos
• De memoires van Stikker, 328
Dr. D. van der Wel
• De staat, de kiezer, de notabelen, 142
J. C. Wilmans
• Democratie en vorming, 781

Necrologie
Mr. J. J. van der Lee
• In memoriam Ko Suurhoff, 233
Drs. D. Roemers
• In memoriam les Baart, 778
Prof. dr. B. W. Schaper
• Bij het heengaan van prof. Geyl, 190

De Pen op Papier
Mr. J. A. W. Burger
• Kiesplicht, 374
Prof. dr. J. J. Fahrenfort
• Over duidelijkheid in politieke programma's p. 793
Jhr. mr. M. van der Goes van Naters
• Ja, ik ben bang voor Hendrik de Man, 716
R. Verboom
• Antwoord aan mr. Burger, 375
L. M. van Waasdijk
• Radicaal-progressiviteit en socialisme, 714

Boekbesprekingen
Prof. dr. W. Albeda 
-Enkele problemen van sociaal-economisch beleid. Bespr. d. drs. H. ter Heide, 158
Drs. H. A. Becker e.a.
- Democratie en sociaal onderzoek. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 152
Prof. mr. A. D. Belinfante
- De burger en zijn staat. Bespr. d. dr. D. van der Wel, 142
- Beroepsvorming in internaatsverband. Bespr. d. W. v. d. Gevel, 380
Jagdish Bhagwati 
- Toegepaste ontwikkelingseconomie. Bespr. d. drs. Th. J. Hogendorp, 156
David Caute
- De linkse traditie in Europa. Bespr. d. P. van 't Veer, 230
Dr. P. Coetsier
- Organismen voor medezeggenschap in de onderneming. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 381
Prof. dr. H. Cohen Jeroham
- Wie geeft de burgerlijke wet? Bespr. d. prof. mr. G. C. J. J. van den Bergh, 721
Mr. R. Crince le Roy
- Ruimtelijke ordening. Bespr. d. drs. P. Vis, 77
Peter Dodge
- Beyond Marxism. Bespr. d. dr. Th. van Tijn, 441
Donner e.a.
Le juge national et le Droit Communautaire. Bespr. d. jhr. mr. M. van der Goes van Naters, 418
Prof. dr. A. van Doom
- Spaarquote en welvaartsvast pensioen. Bespr. d. drs. H. ter Heide, 803
- Familieproblemen in het bedrijf. Bespr. d. drs. A. A. van Ameringen, 704
Prof. dr. I. Gadourek
- Absences and Well-Being of Workers. Bespr. d. drs. H. Wallenburg, 226
Dr. C. de Galan e.a.
- akbeweging nu en straks. Bespr. d. drs. D. Roemers, 870
Prof. dr. Ch. Glasz
- Groeizaam financieel beleid. Bespr. d. dr. C. de Galan, 642 H. P.
M. Goddijn en W. Goddijn
- Sociologie van kerk en godsdienst. Bespr. d. dr. W. H. Vermooten, 155
Prof. dr. A. D. de Groot
- Vijven en zessen. Bespr. d. drs. H. F. M. Crombag, 302
Dr. D. Harris
- Socialist origins in the United States. Bespr. d. C. de Groen, 801
Prof. dr. F. Hartog
- Redelijke economie. Bespr. d. prof. dr. A. Heertie, 74
Prof. mr. H. J. Hofstra
- New Techniques of Budget Preparations and Management. Bespr. d. prof. dr. W. Vrees ir., 54; Plaats en taak van de belastingwetenschap. Bespr. d. A. Venverloo, 296
W. G. J. Iemhoff
- orlog, dienstplicht, dienstweigering. Bespr. d. drs. H. M. Franssen, 639
-  Van individu tot staatsburger. Bespr. d. J. Wilmans, 781
Hans Jacobs en Bert Stoop
- Het Auschwitz-proces. Bespr. d. G. Brautigam, 127
G. Jankovsky
The memoirs of Ivanov-razummik. Bespr. d. P. Krug, 256
J. de Kadt
- Methode Israël. Bespr. d. mr. Josine W. L. Meijer, 689
Kosa
- Two generations of Communists. Bespr. d. prof. dr. I. Gadourek, 31
P. E. Kraemer
- The Societal State. Bespr. d. dr. J. M. M. de Valk, 379
Han Lammers e.a.
-Wat denken wij eigenlijk wel?~ Bespr. d. jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh, 460
Jef Last
-Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo. Bespr. d. mr. J. J. van der Lee, 722
Mr. dr. H. J. J. Leenen
Sociale grondrechten en gezondheidszorg. Bespr. d. mr. C. J. Goudsmit, 796
Dr. P. Muntendam
- Plaatsbepaling van de sociale geneeskunde. Bespr. d. prof. dr. A. Querido, 850
B. Paulson
The Searchers Conflict and Communism in an Italian Town. Bespr. d. dr. V. A. M. Beermann, 245
Prof. dl. Fred. L. Polak
- De nieuwe wereld der automatie. Bespr. de. Egas, 409
H. Pörtzgen
- Russisch mozaïek. Bespr. d. P. Krug, 636
- Problemen der democratie. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 583
Drs. G. Puchinger
- Dr. Tilanus vertelde mij zijn leven. Bespr. d. J. H. Scheps, 365
Dr. E. van RaaIte
- De Nederlandse staat, wat hij is, en hoe hij werkt. Bespr. d. dr. D. van der Wel, 874
Dr. S. Santema
- Georganiseerde maatschappelijke gezondheidszorg. Bespr. d. prof. dr. A. Querido, 463
Adam Schaff
- Marxisme en het menselijke individu. Bespr. d. prof. dr. R. C. Kwant, 832
- Dr. J. F. Schobre
Mensen en Mandaten. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 298
Mr. L. W. G. Scholten
Voetstappen van Thorbecke. Bespr. d. prof. dr. B. de Goede, 229
Dr. mr. A. F. H. C. Schrijvers
-Economische wetenschap en het midden.en kleinbedrijf. Bespr. d. J. Reehorst, 300
Franz Schurmann e.a.
- The Polities of Escalation in Vietnam. Bespr. d. jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh, 280
Mr. L. A. van Splunder
- Hoofdlijnen van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Bespr. d. drs. P. Vis, 77
Mr. D. U. Stikker
- Memoires. Bespr. d. ir. H. Vos, 328
Dr. D. M. E. A. J. Stork-van der Kuyl
- De boerin van nu en straks. Bespr. d. drs. H. d'Ancona, 640
Nachama Tee
- Gambling in Sweden. Bespr. d. drs. Jacq. van Weringh, 76
Ch. B. Timmer
- Rusland zwart op wit. Bespr. d. P. Krug, 637
Dr. J. Tinbergen
- Naar een nieuwe wereldeconomie. Bespr. d. dr. B. van der Tempel, 151
Drs. M. C. Verburg
- Nederland in de Europese ruimte. Bespr. d. drs. E. Kalk, 718
Dr. W. Voster
- De cultureel geografische indeling van Nederland. Bespr. d. dr. C. de Galan, 872
Franklin B. Weinstein
- Vietnam; verkiezingen die nooit plaats vonden. Bespr. d. jhr. drs. G. van Benthem van den Bergh, 628
Dr. A. J. Wichers
- De oude plattelandsbeschaving. Bespr. d. dr. W. H. Vermooten, 797
Joop Wolff e.a.
De uitdaging van het marxisme. Bespr. d. prof. dr. R. C. Kwant, 43